Uprzejmie informujemy, że w siedzibie Śląskiego Oddziału KIDP (Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 Katowice) w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 10.00 odbywają się spotkania grupy dyskusyjnej doradców podatkowych.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny dla doradców podatkowych czynnie wykonujących zawód oraz nie zalegających z opłacaniem składek.
 
Uczestnictwo w spotkaniach grupy dyskusyjnej nie powoduje uzyskania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.