Zgodnie z uchwałą Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP nr 1049/2022 z dnia 22.03.2022 r. w skład Komisji Rozjemczej przy Śląskim Oddziale KIDP wchodzą:

- Przewodnicząca Zarządu Śl.O.KIDP dr Mariusz Cieśla,
- Wiceprzewodnicząca Zarządu Śl.O.KIDP Hanna Kozub-Głownia,
- Wiceprzewodniczący Zarządu Śl.O.KIDP Piotr Maciejewski,
- Przewodniczący KKR KIDP Krzysztof Janas,
- Doradca podatkowy Zbigniew Błaszczyk,
- Doradca podatkowy prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic,
- Doradca podatkowy Grażyna Nelip,
- Doradca podatkowy Zbigniew Maciej Szymik.


» Komisja Rozjemcza