Nagrania

1. II Konferencja Podatkowa 26.11.2004r. (dźwięk)
2. Dzień Doradcy Podatkowego 07.05.2005r.(dźwięk)
3. Konferencja Podatkowa 25-26.11.2005r. (dźwięk)
4. Transakcje wewnątrzwspólnotowe w podatku od towarów i usług Zakopane 2006 (dźwięk i obraz)
5. II Międzynarodowa Konferencja Podatkowa. Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika 24-25.11.2006r. (dźwięk i obraz)
6. Opodatkowanie dochodów ze spółek kapitałowych w obrocie międzynarodowym - Radosław Pioterczak 08.11.2007r. (obraz i dźwięk)
7. Rozliczenia podatkowe wspólników spółek osobowych - Adam Mariański 22.11.2007r. (dźwięk i obraz)
8. VAT - bieżące problemy - Zdzisław Modzelewski 28.09.2007r.(dźwięk i obraz)
9. Bieżące problemy w podatkach dochodowych - Paweł Rybaczyk 06.11.2007r. (dźwięk i obraz)
10. Audyt podatkowy - Waldemar Szewc 09.11.2007r.(dźwięk i obraz)
11. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2007 - bieżące problemy - Zdzisław Modzelewski 28.09.2007r. (dźwięk)
12. Szkolenie w Jaworzu 4-7.01.2007r. (dźwięk i obraz);
a.) Zmiany w CIT na rok 2007
b.) Zmiany w Ordynacji Podatkowej na rok 2007
c.) Etyka - pomaga czy przeszkadza w doradztwie podatkowym
d.) Zmiany w PIT na 2007
13. Zmiany 2007 w Ordynacji Podatkowej, PCC oraz podatku od spadków i darowizn - Tomasz Gzela 26.02.2007r. (dźwięk)
14. VAT - Wojciech Zajączkowski 10.07.2007r. (dźwięk i obraz)
15. Bieżące problemy w podatkach dochodowych - Paweł Rybaczyk 01.10.2007r. (dźwięk i obraz)
16. Prawo międzynarodowe- podatkowe skutki zagranicznej działalności gospodarczej - Radosław Pioterczak 11.10.2007r.
17. Ubezpieczenie społeczne po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - Maria Sternal 02.07.2007r.
18. Szkolenie w Jaworzu 3-6.01.2008r. (dźwięk i obraz)
a.) Koszty uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów po zmianach od 01.01.20078r. - prof. W. Nykiel, D. Strzelec
b.)  Rozprawa w postępowaniu administracyjny - D. Strzelec
c.) Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym - dr A. Mariański
d.) Rozliczanie kosztów w czasie w rachunkowości oraz podatkach dochodowych, z uwzględnieniem rozliczania kosztów w książkach przychodów i rozchodów - prof. E. Walińska, dr A. Mariański
e.) Różnice kursowe w rachunkowości oraz w podatkach dochodowych, z uwzględnieniem różnic w książkach przychodów i rozchodów - dr A. Mariański, A. Wenzel
f.) Podatek VAT - zmiany od 01.01.2008 roku oraz bieżące problemy - R. Namysłowski
19. Rachunkowość - bilans 2007 - Józef Dudek 04.03.2008r. (dźwięk i obraz)
20. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne w 2008 roku - Maria Sternal 28.03.2008r. (dźwięk i obraz)
21. Zabezpieczenie społeczne osób migrujących - Maria Sternal 28.05.2008r. (dźwięk i obraz)
22. Procedury odwoławcze przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi - dr. Adam Mariański 06.06.2008r. (dźwięk i obraz)
23. Abolicja podatkowa - Radosław Pioterczak 12.09.2008r. (dźwięk i obraz)
24. V Ogólnopolska Konferencja Podatkowa (dźwięk i obraz)
a.) Interpretacja na korzyść podatnika - prof. dr hab. Zygmunt Tobor
b.) Instytucje procesowe jako instrumenty ochrony podatnika w postępowaniu podatkowym - Krzysztof J. Stanik
c.) Konstytucyjne zasady ochrony podatnika - prof. dr hab. Wiesława Miemiec
d.) Porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych jakokonsensualny sposób zapobiegania sporom - Michał Kramarczyk
e.) Doradca podatkowy jako przedstawiciel kontrolowanego w powtórnej kontroli celnej - Łukasz Domagała
f.) Odszkodowanie jako następstwo bezprawnego działania organów podatkowych - Mirosław Kupiec
g.) Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich - Małgorzata Wolf-Mendecka
h.) Doradca podatkowy jako reprezentant podatnika w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej - Szczepan Szczepański
i.) Prawa zobowiązanego w postepowaniu egzekucyjnym - prof. dr hab Czesław Martysz
j.) Ochrona praw podatnika w postępowaniu zabezpieczającym - dr hab. Marek Zdebel
k.) Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - dr Artur Mudrecki
l.) Zakres i przesłanki odpowiedzialności karno-skarbowej w rozumieniu art. 9 § 3 kks - dr Piotr Stanisławiszyn
m.) Interpretacja przepisów prawa podatkowego jako instrument ochrony interesów podatnika - dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
25. Odpowiedzialność karno-skarbowa doradcy podatkowego -  Stanisław Kubiak 07.10.2008r. (dźwięk i obraz)
26. Zmiany w podatku VAT w II połowie 2008 roku - Zdzisław Modzelewski 12.11.2008r. (dźwięk i obraz)
27. VI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa 28-29.11.2008r. (dźwięk i obraz)
a.) Uwagi o przyczynach rozbieżności interpretacyjnych - dr Agnieszka Bielska-Brodziak
b.) Rola doradcy podatkowego w czynnościach kontroli skarbowej - prof. dr hab. Marek Zdebel
c.) Doradca podatkowy jako przedstawiciel w postępowaniu w sprawach podatkowych - Karol Piech
d.) Wnioski składane przez doradcę podatkowego w toku postępowania sądowo-administracyjnego - Małgorzata Wolf-Mendecka
e.) Postępowanie mediacyjne w pięć lat po reformie sadownictwa admnistracyjnego - dr Adam Mudrecki
f.) Postępowanie przed sądem w trybie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności - dr j. Zagrodnik
g.) Podatek od spadków i darowizn - zwolnienie nabycia rzeczy i praw majątkowych przez osoby najbliższe - Agata Błaszczyk
h.) Rozprawa sądowo-administracyjna - dr Tomasz Turek
i.) Niezgodność przepisów ustawy o podatku VAT z Dyrektywą Rady UE - wybrane zagasdnienia - Sławomir Owczarczuk
j.) Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowo administracyjnym - Krzysztof J. Stanik
k.) Kasy fiskalne w polskim prawie podatkowym - wybrane zagadnienia - dr Piotr Stanisławiszyn
l.) Wadliwa legislacja przyczyną sporów w sprawach podatkowych -prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
28.  Szkolenie wyjazdowe w Jaworzu 8-11.01.2009r. (dźwięk i obraz):
a.)   Bieżące orzecznictwo w podatku VAT - sędzia Adam Bącal
b.)  Zmiany w ordynacji podatkowej. Doradca podatkowy jako pełnomocnik w trakcie kontroli oraz postępowania podatkowego - dr Adam Mariański
c.)   Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - Radosław Pioterczak
d.)   Wybrane zagadnienia z ubezpieczeń społecznych - Maria Sternal
29.  Zmiany w podatku VAT - Wojciech Zajączkowski 10.02.2009r. (dźwięk i obraz)
30.  Sukcesja podatkowa spadkobierców - dr Adam Mariański 06.03.2009r. (dźwięk i obraz)
31. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne ze szczególnym uwzględnieniem składki na ubezpieczenie wypadkowe - Maria Sternal 02.04.2009r. (dźwięk i obraz)
32. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zagranicą - dr M. Jamroży 15.05.2009r. (dźwięk i obraz)
33.   Wybrane problemy podatku VAT - praktyczne problemy w świetle interpretacji organów podatkowych, orzecznictwa NSA, WSA oraz ETS - dr inż. Paweł Małecki 26.05.2009r. (dźwięk i obraz)
34.   Warsztaty z zakresu ochrony danych ososbowych - J. Zontek 08.06.2009r. (dźwięk i obraz)
35.   Akademia Prawa cz. II - Odpowiedzialność sprzedawcy w związku ze sprzedażą - dr D. Szostek 19.06.2009r. (dźwięk i obraz)
36. Wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczeń w świetle zmian obowiązujących w 2009r. -  specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych 03.09.2009r. (dźwięk i obraz)
37. "CIT 2009- najnowsze zmiany oraz problemy praktyczne"; "Projekt nowelizacji podatku VAT 2009-2010" D.M. Malinowski 08.09.2009r. (dźwięk i obraz)   
38. Podatkowe konsekwencje posiadania, używania oraz zbywania nieruchomości - S.Zieleń 17.09.2009r. (dźwięk i obraz)
39. Akademia Prawa cz. V - Prawo upadłościowe i naprawcze -B.Jochemczyk 21.08.2009r. (dźwięk)
40. Podatkowe aspekty przystępowania oraz występowania z osobowych spółek prawa handlowego; spółek prawa cywilnego; spółka jawna; spółka partnerska -Dr A.Mariański 25.09.2009r. (dźwięk i obraz)
41. Podatkowe konsekwencje posiadania, używania, oraz zbywania nieruchomości- S.Zieleń  17.09.2009r. (dźwięk i obraz)
42. Środki trwałe - praktyczne problemy podatkowe (VAT, dochodowy) z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych orzeczeń NSA i WSA- dr inż. Paweł Małecki- 21.10.2009r. (dźwięk i obraz)
43. Zmiany w ustawie o podatku VAT na 2010r-dr. inż. Paweł Małecki- 04.11.2009r.(obraz)
44. VII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa-Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika- 03.12.2009r.(obraz)
45. Szkolenie wyjazdowe 2010r.-Wisła- 08.01.2010r. (obraz)
46. Wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych w 2010 roku- Maria Sternal- 08.02.2010r. (dźwięk i obraz)
47. Bilans 2009- Józef Dudek- 19.02.2010r. (dźwięk i obraz).
48.Opodatkowanie dochodów rezydentów za granicą i nierezydentów w Polsce- Dariusz M. Malinowski- 18.03.2010r. (dźwięk i obraz)
49. Opodatkowanie VAT usług transportu i spedycji - Adam Bartosiewicz- 25.03.2010r. (dźwięk i obraz)
50. Przejęcie przedsiębiorstwa zmarłego i odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe - Agata Błaszczyk - 26.04.2010r. (dźwięk)
51. Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych po 1 maja 2010r. - 09.06.2010 r. (dźwięk i obraz)
52.   Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych po 1 maja 2010 r. - szkolenie dla pracowników 16.07.2010 r. (dźwięk)
53.  Warsztat doradcy podatkowego- Paweł Ziółkowski- 09.09.2010 r. (dźwięk)
54Bilans 2010- Józef Dudek- 06.12.2010 r. (dźwięk)
55. Wybrane zagadnienia z rachunkowości: leasing, realność aktywów, zmiany w Ustawie- Józef Dudek- 10.12.2010 r. (dźwięk)
56. VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika"- 26.11.2010 r. (obraz)
57. Konferencja "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy" współorganizowana z wydawnictwem Wolters Kluwer- 06.10.2010 r. (obraz)
58. Podatek dochodowy i VAT w handlu nieruchomościami-Adam Bartosiewicz- 13.10.2010 r. (obraz)
59. Ubezpieczenia społeczne osób migrujących do krajów UE/EOG oraz Szwajcarii po 1 maja 2010 r.- 11.10.2010 r. (obraz)
60. Zmiany w podatku VAT na 2011 rok- 20.12.2010 r. (obraz)
61. Szkolenie wyjazdowe Wisła 7-9.01.2011 r. (obraz)
62. Zmiany w podatku VAT- Adam Bartosiewicz- 25.01.2011 r. (dźwięk i obraz)
63. Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych od 01.01.2011 r.- Paweł Małecki- 14.02.2011 r. (dźwięk i obraz)
64. Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych od 01.01.2011 r.- Paweł Malecki- 02.03.2011 r. (dźwięk)
65. Instytucja przedawnienia zobowiązania podatkowego na gruncie ustawy o zobowiązaniach podatkowych i ustawy Ordynacja podatkowa- Justyna Bartosiewicz- 21.03.2011 r. (obraz)
66. Nadpłata w ordynacji podatkowej na podstawie kontrowersji związanych z opodatkowaniem spółek- Agata Błaszczyk- 11.04.2011 r. (dźwięk i obraz)
67. Podatek od towarów i usług w 2011 r.- po nowelizacji ustawy i rozporządzeń wykonawczych oraz kolejna nowela ustawy o VAT- Krzysztof Woźniak- 12.04.2011 r. (dźwięk i obraz)
68. Zmiany w podatku VAT-Adam Bartosiewicz- 19.04.2011 r. (obraz)
69. Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych od 01.01.2011 r. oraz wchodzące w życie 04.04.2011 r.- Pawel Małecki- 20.04.2011 r. (obraz)
70. Wybrane zagadnienia z ubezpieczeń w 2011 r.- 18.05.2011 r. (dźwięk i obraz)
71. Źródła dofinanoswania projektów inwestycyjnych dla inwestycji zlokalizowanych w województwie śląskim-Anna Tomsia-Zając- 26.05.2011 r. (dźwięk)
72. Obowiązki przedsiębiorców z zakresu ochrony środowiska- Adam Tittinger- 6-7.06.2011 r. (dźwięk i obraz)
73. Podatek od nieruchomości- Stella Brzeszczyńska- 27.06.2011 r. (dźwięk i obraz)
74. Opłaty za korzystanie ze środowiska- obowiązki podmiotów wobec Urzędu Marszałkowskiego- Monika Strzemińska- 26.07.2011 r. (dźwięk)
75. Nasze ubezpieczenia- Zbigniew Maciej Szymik- 04.10.2011 r. (dźwięk i obraz)
76. Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska- Sylwia Szymańska- 06.10.2011 r. (dźwięk)
77. Środki trwałe- Józef Dudek- 17.10.2011 r. (dźwięk i obraz)
78. Środki trwałe- Józef Dudek- 21.10.2011 r. (dźwięk)
79. Konferencja "Doradca podatkowy partnerem biznesowym przedsiębiorcy" współorganizowana z wydawnictwem Wolters Kluwer- 24.10.2011 r. (obraz)
80. IX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika"- 25.11.2011 r. (obraz)
81. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym w roku 2011 i na rok 2012- Paweł Małecki- 22.11.2011 r. (dźwięk i obraz)
82. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym w roku 2011 i na rok 2012- Paweł Małecki- 29.11.2011 r. (dźwięk)
83. Szkolenie wyjazdowe Jawor- 06-08.01.2012 r. (obraz)
84. Bilans 2011 r.- Józef Dudek- 16.01.2012 r. (dźwięk)
85. Bilans 2011 r. - Józef Dudek- 17.01.2012 r. (dźwięk i obraz)
86. Czas pracy kierowców- Monika Przewlocka- 12.01.2012 r.(dźwięk i obraz)
87. Akcyza po likwidacji generalnego zwolnienia na węgiel i koks od 2 stycznia 2012 r.- Teresa Sławińska-Choryło- 03.02.2012 r. (dźwięk i obraz)
88. Podatek dochodowy od osób prawnych i podatek od osób fizycznych- zmiany w 2012 r. oraz analiza aktualnego orzecznictwa-Andrzej Pulut- 16.02.2012 r.(dźwięk)
89. Akcyza po likwidacji generalnego zwolnienia na węgiel i koks od 2 stycznia 2012 r.- Teresa Sławińska-Choryło- 17.02.2012 r. (dźwięk)
90. Wybrane zagadnienia z ubezpieczeń w 2012 r.- 24.02.2012 r. (dźwięk i obraz)
91. Podatek od towarów i usług w 2012 r.- Krzysztof Woźniak- 05.03.2012 r. (dźwięk i obraz)
92. Seminarium współorganizowane z firmą Wolters Kluwer "Nowoczesna knacelaria- Prawo, Biznes, Finanse"- 09.03.2012 r. (obraz)
93. Ubezpieczenia społeczne osób oddelegowanych do krajów UE/EOG, Szwajcarii oraz do innych krajów- 23.03.2012 r. (dźwięk i obraz)
94. Opodatkowanie VAT transportu i spedycji- Adam Bartosiewicz- 17.05.2012 r. (dźwięk i obraz)
95. Opodatkowanie VAT transportu i spedycji- Adam Bartosiewicz- 18.05.2012 r. (dźwięk)
96. Seminarium współorganizowane z firmą Wolters Kluwer "Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego"- 25.05.2012 r. (obraz)
97. Wyłączenia i zwolnienia w podatku dodchodowym od osób fizycznych- dr Bożena Ciupek- 28.05.2012 r. (dźwięk i obraz)
98. Formalne wymogi dokumentacyjne dla transakcji podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT- przepisy, interpretacje, orzecznictwo oraz zmiany od 1.01.2012 r.-Krzysztof Woźniak- 12.06.2012 r. (dźwięk i obraz)
99. Podatek dochodowy od osób prawnych- wybrane problemy praktyczne- Dariusz Malinowski- 22.06.2012 r. (dźwięk i obraz)
100. Świadczenia na rzecz osób zatrudnionych- Paweł Ziółkowski- 07.09.2012 r. (dźwięk i obraz).
101. Zmiany w podatku VAT w 2013 r. - Wojciech Zajączkowski 05.10.2012 r. (obraz)
102. Seminarium współorganizowane z firmą Wolters Kluwer "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy"- 11.10.2012 r. (obraz)
103. Dotychczasowe regulacje rachunkowośi i regulacje podatkowe - wybrane zagadnienia - Józef Dudek 16.10.2012 r. (dźwięk i obraz)
104. Wybrane zagadnienia z ubezpieczeń z uwzględnieniem zmian w 2013 r. - Maria Sternal 15.11.2012 r. (dźwięk i obraz)
105. X Ogólnopolska Konferencja Podatkowa 30.11.2012 r. (obraz)
106. Rachunek przepływów finansowych w praktyce - Wiesława Bagińska-Rusek 06.12.2013 r. (obraz)
107. Szkolenie wyjazdowe Jawor 11-13.01.2013 r. (obraz)
108. Podatek od spadków i darowizn - dr Agata Błaszczyk 15.02.2013 r. (obraz)
109. Podatkowe konsekwencje niezapłaconych zobowiązań - Paweł Ziółkowski 26.03.2013 r. (dźwięk i obraz)
110. Planowane zmiany w VAT od 1.04.2013 r. oraz nowe zasady kas rejestrujących - Adam Bartosiewicz 05.04.2013 r. (dźwięk)
111. Ubezpieczenia społeczne w 2013 r. - Maria Sternal 08.04.2013 r. (dźwięk)
112. Podróże służbowe po zmianach w 2013 r. - aspekty prawne i podatkowe -Joanna Patyk 22.04.2013 r. (dźwięk i obraz)
113. I Wspólna Konferencja Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych "Prościej przez podatki"- 14.06.2013 r. (obraz)
114. Dane osobowe w doradztwie podatkowym- obowiązki, wymagania prawne, kontrola GIODO- Tomasz Banasik 26.06.2013 r. i 27.06.2013 r. (dźwięk i obraz)
115.  Granice swobody umów, zabezpieczenie ich wykonania. Umowy cywilne a prawo podatkowe w ordynacji podatkowej- Krystian Markiewicz 10.09.2013 r. (dźwięk i obraz)
116. Koszty uzyskania przychodów i amortyzacja- Joanna Patyk 12.09.2013 r. (dźwięk i obraz)
117.Postępowanie zabezpieczające i ochrona wierzyciela. Podobieństwa i różnice w umowach cywilnoprawnych w świetle przepisów podatkowych- Krystian Markiewicz  09.10.2013 r. (dźwięk i obraz)
118. Nowelizacja VAT w 2014 r. Projekt zmian-Joanna Patyk 11.10.2013 r. (dźwięk i obraz)
119. Zmiany od 1 października 2013 r. oraz resume zmian od dnia 1 stycznia 2014 r.- Adam Bartosiewicz 21.10.2013 r. (dźwięk i obraz)
120. Konferencja współorganizowana z wydawnictwem Wolters Kluwer- 23.10.2013 r. (obraz)
121.Konferencja PODATKI-FINANSE-PRZEDSIĘBIORSTWO "Strategie podatkowe przedsiębiorstwa"- 28.10.2013 r. (obraz).
122. Zmiany w VAT od 01.10.2013 r. oraz resume zmian od 01.01.2014 r.- Adam Bartosiewicz 18.11.2013 r. (dźwięk i obraz).
123. XI Ogólnopolska Konferencja Podatkowa- 29.11.2013 r. (dźwięk i obraz).
124. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2013 roku- Robert Nowak 05.12.2013 r. (obraz).
125. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku- Adam Bartosiewicz- 17.12.2013 r. (obraz).
126. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku- Adam Bartosiewicz- 18.12.2013 (obraz).
127. Zmiany w programie PŁATNIK na 2014 rok- Anna Kędzierska- 07.01.2014 r. (dźwięk i obraz).
128. Zmiany w zasiłkach macierzyńskich, urlopy rodzicielskie oraz zasiłki chorobowe i opiekuńcze od 2013 roku- Joanna Szymańska- 23.01.2014 r. (obraz).
129. Szkolenie wyjazdowe Hotel Klimczok w Szczyrku- 31.01.-02.02.2014 r. (obraz)
130. Podatek VAT-zmiany przepisów obowiązujące od 2014 r.- Wojciech Zajączkowski- 06.02.2014 r. (dźwięk i obraz).
131. Zmiany w podatku dochodowym od 2014 r.- Adam Bartosiewicz- 22.02.2014 r. (obraz).
132. Zmiany w podatku VAT od stycznia 2014 r. - Adam Bartosiewicz- 24.02.2014 r. (obraz).
133. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od towarów i usług w 2014 r.- Robert Nowak- 20.03.2014 r. (obraz).
134. Czas pracy i wynagrodzenia kierowców w 2014 r.- Łukasz Prasołek- 03.04.2014 r. (obraz).
135. Podatek VAT. Odliczanie podatku od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.- Wojciech Zajączkowski- 04.04.2014 r. (obraz).
136. Samochody w podatku VAT i podatku dochodowym po zmianach 1.04.2014 r. Wybrane problemy w podatku VAT.- Paweł Małecki- 22.04.2014 r. (dźwięk i obraz).
137. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne w 2014 r.- 06.05.2014 r. (dźwięk i obraz).
138. V Jubileuszowa Edycja Cyklu Seminariów dla doradców podatkowych- seminarium w Katowicach pt. "Elementy wpływające na ustalenie kwoty podatku w prawidłowej wysokości."- 13.05.2014 r. (obraz).
139. Prawo pracy dla kadrowców w 2014 roku.- Przemysław Jeżek- 24.06.2014 r. (dźwięk i obraz).
140. Wybrane zagadnienia dotyczące spadkobrania oraz pełnomocnictwa w prawie cywilnym materialnym i procesowym- dr hab. Krystian Markiewicz- 10.09.2014 r. (dźwięk i obraz).
141. Koszty reprezentacji i reklamy w podatku dochodowym od osób prawnych- Paweł Szymański- 15.09.2014 r. (dźwięk i obraz).
142. II Wspólna Konferencja Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych "Prościej przez podatki" - 08.10.2014 r. (obraz)
143. Samochody a VAT i podatki dochodowe - pół roku doświadczeń. Nowe interpretacje, stare problemy - 10.10.2014 r. Wolters Kluwer (obraz)
144. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2014 r. - 16.10.2014 r. (obraz i dźwięk)
145. Podatki - Finanse - Przedsiębiorstwo. "Ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa". Wspólna konferencja Śląskiego Oddziału KIDP oraz Uniwersytetu Ekonomicznego 27.10.2014 r. (obraz)
146.  Płatnik 9.01.001E - wybrane zagadnienia - 13.11.2014 r. (obraz)
147. Nowelizacja VAT od 1 stycznia 2015 r. - 05.12.2017 r. (obraz)
148.  Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób prawnych - 12.12.2014 r. (obraz)
149. Szkolenie wyjazdowe Jawor 08-11.01.2015 r. (obraz)
150. Podatek od towarów i usług; nowelizacja ustawy oraz projektowane zmiany na dzień 1 stycznia 2015 r., a także praktyka dotycząca stosowania niektórych przepisów obowiązujących od 1.01/1.04.2014 r. - 16.01.2015 r .(obraz)
151. Zmiany w podatku VAT od stycznia 2015 r. - 21.01.2015 r. (dźwięk i obraz)
152. Zmiany w podatku dochodowym od stycznia 2015 r. - 22.01.2015 r. (dźwięk i obraz)
153. Ceny transferowe w świetle zmian od 1 stycznia 2015 r. - 26.01.2015 r.  (dźwięk i obraz)
154. Opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów ze Źródeł nieujawnionych w aspekcie nowelizacji PIT i ordynacji podatkowej w 2015 r. (kontrowersje i aktualna praktyka). - 04.02.2015 r. (dźwięk i obraz)
155. Wybrane zagadnienia dotyczące spadkobrania - 11.02.2015 r. (dźwięk i obraz)
156. Przekształcanie sp. Z o.o. w spółkę komandytową. Wehikuł podatkowy czyli komu i kiedy powinno zależeć na przekształceniu aby zminimalizować podatki i ryzyko osobiste członków zarządu. - 18.03.2015 r. (dźwięk i obraz)
157. Spółka z o.o. w  świetle nowelizacji kodeksu spółek handlowych - 17.04.2015 r. (dźwięk i obraz)
158. Aktualne ryzyka i zmiany w podatku VAT - 11.05.2015 r. (dźwięk i obraz)
159. VAT - zmiany wchodzące z dniem 1 lipca 2015 r. - 18.06.2015 r. (dźwięk i obraz)
160. Dane Osobowe w Doradztwie Podatkowym z uwzględnieniem zmian w 2015 r. - obowiązki, wymagania prawne, Tryb pracy ABI, kontrola wewnętrzna - 22.06.2015 r. (obraz)
161. Nowy Program Płatnika - jakie zmiany nas czekają i jak się do nich przygotować - 23.07.2015 r. (dźwięk i obraz)
162. Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy; rola doradcy podatkowego - 07.09.2015 r. (dźwięk i obraz)
163. Komunikacja i promocja w małej kancelarii podatkowej - 10.09.2015 r. (dźwięk i obraz)
164. Niewypłacalność spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli - 15.09.2015 r.  (dźwięk i obraz)
165. III Wspólna Konferencja Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych - 02.10.2015 r. (obraz)
166. Podatek dochodowy od osób prawnych zmiany na 2015 rok i zmiany wprowadzone w 2014 roku - 28.10.2015 r. (dźwięk i obraz)
167. Zmiany w zasiłkach w 2015 r. - 17.11.2015 r.  (dźwięk i obraz)
168. Zmiany w podatku VAT - 07.12.2015 r. (obraz)
169. Szkolenie wyjazdowe Jawor 08-10.01.2016 r. (obraz)
170. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2016 r. - 14.01.2016 r. (dźwięk i obraz)
171. Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych i VAT w 2016 r. - 27.01.2016 r. (dźwięk i obraz)
172. Umowy cywilnoprawne - 11.02.2016 r. (dźwięk i obraz)
173. Podatek VAT - ostatnie zmiany oraz bieżące problemy - 01.03.2016 r. (dźwięk i obraz)
174. Zmiany w Ordynacji podatkowej w 2016 r. - 17.03.2016 r. (dźwięk i obraz)
175. Doradca Podatkowy w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe - 22.04.2016 r. (dźwięk i obraz)
176. Wybrane zagadnienia podatku dochodowego od osób fizycznych" opodatkowanie cudzoziemców w Polsce i polaków oddelegowanych za granicę, optymalizacja wynagrodzeń pracowniczych oraz opodatkowanie sukcesji w biznesie - 27.04.2016 r. (dźwięk i obraz)
177. Kontrowersje związane z profesjonalnymi pełnomocnikami od 2016 roku w związku ze zmianą w Ordynacji podatkowej - 16.05.2016 r. (dźwięk i obraz)
178. Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego. Konferencja Wolters - 17.05.2016 r. (obraz)
179. VAT w samochodach - 17.06.2016 r. (dźwięk i obraz)
180. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w VAT - 06.09.2016 r. (dźwięk i obraz)
181. Klauzula o unikaniu opodatkowania - 28.09.2016 r. (dźwięk i obraz)
182. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w VAT - 07.10.2016 r. (dźwięk i obraz)
183. Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian w zakresie opodatkowania odsetek i należności licencyjnych - 12.10.2016 r. (obraz)
184. Ceny transferowe dla przedsiębiorcy; kogo dotyczą dodatkowe obowiązki, zmiany 2015-2017, zasady sporządzania dokumentacji - 17.10.2016 r. (obraz)
185. Umowy cywilnoprawne. Rozliczenie składkowo-podatkowe oraz korekty z uwzględnieniem zmian dotyczących minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od 01 stycznia 2017 r. - 21.10.2016 r. (obraz)
186. Podatek od nieruchomości dla doradców podatkowych - 08.11.2016 r. (dźwięk i obraz)
187. XIV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika". - 14.11.2016 r. (obraz)
188. Nasze ubezpieczenia - 22.11.2016 r. (obraz)
189. Podatki-Finanse-Przedsiębiorstwo "Samochód w przedsiębiorstwie a podatki". Konferencja Śl.O. KIDP oraz Uniwersytetu Ekonomicznego - 28.11.2016 r. (obraz)
190. Prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Czeskiej - podatki ubezpieczenia społeczne - 06.12.2016 r. (dźwięk i obraz)
191. Zmiany dokonane i planowane w podatku VAT - 09.12.2016 r. (dźwięk i obraz)
192. Kontrowersje związane z profesjonalnymi pełnomocnikami od 1 lipca 2016 roku - 14.12.2016 r. (dźwięk i obraz)
193. Szkolenie wyjazdowe Jawor 06-.08.01.2017 r. (obraz)
194. Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2016 r. - Nowe wzory, terminy składania wniosków, audyt akt osobowych. Bądź przygotowany na kontrolę pip. - 11.01.2017 r. (obraz)
195. PIT - świadczenia na rzecz osób zatrudnionych - 17.01.2017 r. (dźwięk)
196. Podatek dochodowy od osób prawnych - 23.01.2017 r. (dźwięk)
197. VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01 stycznia 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - 06.02.2017 r. (dźwięk i obraz)
198. Zawieranie UMÓW ZLECENIA - zmiany od 01 stycznia 2017 r. na bazie najnowszych wyjaśnień MRPiPS rozliczenia składkowo; podatkowe - 07.02.2017 r. (dźwięk i obraz)
199. Zmiany w podatku VAT - 13.02.2017 r. (obraz)
200. Podatek dochodowy od osób prawnych - 22.02.2017 r. (obraz)
201. Zmiany dotyczące Kancelarii Doradztwa Podatkowego w przepisach o ochronie danych osobowych po wejściu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). - 28.03.2017 r. (obraz)
202. Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego w 2017. Kontrola celno-skarbowa i podatkowa przedsiębiorców - 24.04.2017 r.
203. Ceny transferowe 2017 - nowe wymogi dokumentacyjne. - 23.05.2017
204. Zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 2017 r. - nowe obowiązki pracodawcy - 26.05.2017 r. 
205. Krajowa Administracja Skarbowa - kontrowersje wokół nowych procedur kontroli, jak się przygotować. - 31.05.2017
206. Zapobieganie wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - 06.06.2017 r. 
207. Cykl szkoleń: Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych. Część I: Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa. Kontrola skarbowa (od 28.02.2017 r.) oraz celno-skarbowa (od 01.03.2017 r.) - 08.06.2017 r.
208. Cykl szkoleń: Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych. Część II: Postępowanie podatkowe (I i II instancji) - 28.06.2017 r.
209. Cykl szkoleń: Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych. Część III: Postępowanie sądowo-administracyjne problemy natury techniczno-procesowej. - 29.06.2017 r.
210. Cykl szkoleń: Metodyka pracy doradcy podatkowego w procedurach administracyjnych i sądowych. Część IV: Egzekucja administracyjna. - 05.07.2017 r.
211. Zapobieganie wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. - 04.09.2017 r.
212. Opodatkowanie zakładu podatkowego na terenie Niemiec. - 08.09.2017 r.
213. Postępowanie oraz pisma procesowe w trakcie kontroli oraz w postępowaniu podatkowym w praktyce doradcy podatkowego. - 11.09.2017 r.
214. VAT - planowane zmiany w tym podzielona płatność oraz bieżące problemy. - 15.09.2017 r.
215. Dokumenty elektroniczne i obsługa epuap w praktyce doradcy podatkowego. - 29.09.2017 r.
216. Koszty w podatku dochodowym w 2017 r. - wybrane zagadnienia. - 09.10.2017 r.
217. Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń i instytucji pożytku publicznego. - 23.10.2017 r.
218. Zmiany w VAT. - 13.11.2017 r.
219. X Ogólnopolska Konferencja Podatkowa - 27.11.2017 r.
220. Szkolenie wyjazdowe Ustroń 05-07.01.2018 r. (obraz)
221. VAT w 2018 r. Bielsko-Biała - 22.01.2018 r. (obraz i dźwięk)
222. Zmiany w podatku dochodowym (CIT, PIT, ryczałt) Bielsko-Biała - 23.01.2018 (obraz i dźwięk)
223. Zmiany w podatku VAT - 07.02.2018 r. (obraz i dźwięk)
224. Zmiany w podatku dochodowym w 2018 r. (obraz i dźwięk)
225. Ceny transferowe - 15.02.2018 r. (obraz i dźwięk)
226. Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce od 01.01.2018 r. - 13.03.2018 r. (obraz i dźwięk)
227. Transakcje kryptowalutowe - wybrane aspekty podatkowe - 17.04.2018 r. (obraz i dźwięk)
228. Zagadnienia problemowe związane ze split payment oraz omówienie nowych rozporządzeń dotyczących kas rejestrujących - 23.04.2018 r. (obraz i dźwięk)
229. Ochrona danych osobowych w kancelarii doradcy podatkowego oraz umowa powierzenia przetwarzania danych jako niezbędna umowa dla funkcjonowania kancelarii - 09.05.2018 r. (obraz i dźwięk)
230. Wybrane zmiany w PIT od 2018 r. związane z przychodami z działalności gospodarczej i innymi przychodami oraz inne wybrane zagadnienia dotyczące PIT - 17.05.2018 r. (obraz i dźwięk)
231. Akta osobowe pracowników 2018/2019 z uwzględnieniem planowanych zmian dotyczących elektronizacji i skrócenia czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej - 21.05.2018 r. (obraz  dźwięk)
232. Rozliczanie różnych składników wynagrodzenia na liście płac po zmianach w 2018 r. w sytuacjach wątpliwych. - 06.06.2018 r. (obraz)
233. Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych - KONFERENCJA - Wspieramy Legalny Biznes - 21.06.2018 r. (obraz)
234. Obowiązki doradców podatkowych oraz ich klientów w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. - 12.09.2018  
235. Proponowane zmiany w PDOF od stycznia 2019 - warsztaty - 24.09.2018
236. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2018 r. - 28.09.2018
237. Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2018 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS. - 05.10.2018   
238. Prawo pracy - 09.10.2018 
239. Gospodarka odpadami w firmach - wymagania prawne, najnowsze zmiany, BDO - 12.10.2018
240. Podatek dochodowy - 16.10.2018
241. Ordynacja podatkowa- wybrane problemy, perspektywa zmian - 14.11.2018
242. AT - mechanizm podzielnej płatności inne zmiany w 2018-2019 r. - 21.11.2018
243. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2018 - 06.12.2018
244. Zmiany w VAT. Katowice - 10.12.2018

245. Podatek od towarów i usług VAT - kierunki zmian i orzecznictwo. - Bielsko-Biała.  Szkolenie dnia 17.01.2019 r.

246. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w ujęciu podatkowym oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych w 2019 r. Częstochowa. Szkolenie dnia 17.01.2019 r.

247. Zmiany od 01 stycznia 2019 r. w prowadzeniu i przechowywaniu Dokumentacji Pracowniczej zgodne z RODO w tym zleceniobiorców E-akta osobowe nowe formularze ZUS - Bielsko-Biała. Szkolenie dnia 30.01.2019 r.

248. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych - zmiany na 2019 r. - Katowice. Szkolenie dnia 31.01.2019 r.

249. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych - zmiany na 2019 r. - Bielsko-Biała. Szkolenie dnia 01.02.2019 r.

250 Przegląd podatkowych zmian 2018/2019. Częstochowa. Szkolenie dnia 13.02.2019 r.

251. Zmiany od 01 stycznia 2019 r w prowadzeniu i przechowywaniu Dokumentacji Pracowniczej zgodne z RODO w tym zleceniobiorców E-akta osobowe nowe formularze ZUS - Katowice. Szkolenie dnia 26.02.2019 r.

252. Prawo karne skarbowe - Katowice. Szkolenie dnia 01.03.2019 r.

253. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej- Katowice. Szkolenie dnia 04.03.2019 r.

254. Zmiany w VAT - Katowice. Szkolenie dnia 12.03.2019 r.

255. Schematy podatkowe. Katowice. Szkolenie dnia 18.03.2019 r.

256. Akta osobowe pracowników w 2019 roku - dokumentacja pracownicza, nowe przepisy dotyczące raportowania dla celów ZUS. Katowice. Szkolenie dnia 28.03.2019 r.

257. Nieruchomości w działalności gospodarczej. Katowice. Szkolenie dnia 09.04.2019 r.

258. Warsztaty praktyczne z zakresu sporządzania dokumentacji cen transferowych (poziom zaawansowany). Warsztaty dnia 11.04.2019 r.

259. Polityka rachunkowości po zmianach oraz praktyczna organizacja planu kont. Katowice. Szkolenie dnia 17.04.2019 r.

260. Podatek dochodowy. Katowice. Szkolenie dnia 16.05.2019 r.

261. Schematy podatkowe. Szkolenie dnia 27.05.2019 r.

262. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Szkolenie dnia 10.06.2019 r.

263. VAT - kolejne zmiany w 2019 r. oraz od 2020 r. Katowice. Szkolenie dnia 03.09.2019 r.

264. VAT - kolejne zmiany w 2019 r. oraz od 2020 r. Katowice. Szkolenie dnia 04.09.2019 r.

265. Wykładnia przepisów ustawy o VAT w świetle orzecznictwa sądowo-administracyjnego. Przegląd zbliżających się zmian. Katowice. Szkolenie dnia 09.09.2019 r.

266. Zmiany w zakresie Ordynacji Podatkowej na 2019 r. Katowice.  Szkolenie dnia 26.09.2019 r.

267. Zmiany w VAT 2019. Katowice. Szkolenie dnia 02.10.2019 r.

268. Słowackie prawo podatkowe/Czeskie prawo podatkowe. Katowice. Szkolenie dnia 09.10.2019 r.

269. Rewolucja w konstrukcji "podatku u źródła" od 2019 r. Praktyczne aspekty stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Katowice. Szkolenie dnia 10.10.2019 r.

270. MARKETING I SPRZEDAŻ DLA DORADCÓW PODATKOWYCH. Katowice. Szkolenie dnia 15.10.2019 r.

271. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w praktyce doradcy podatkowego. Katowice. Szkolenie dnia 22.10.2019 r.

272. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Katowice. Szkolenie dnia 30.10.2019 r.

273. Prawo karne i karne skarbowe - przestępstwa dotyczące zobowiązań publiczno-prawnych. Katowice. Szkolenie dnia 31.10.2019 r.

274. Dokumenty elektroniczne i obsługa E-PUAP w praktyce doradcy podatkowego. Katowice. Szkolenie dnia 13.11.2019 r.

275. Praktyczne aspekty związane ze sprzedażą biura podatkowego lub poszukiwaniem dla niego inwestora. Katowice. Szkolenie dnia 15.11.2019 r.

276. Zmiany w VAT od 1 września 2019 r., 1 listopada 2019 oraz 1 stycznia 2020 r. Zmiany w podatku dochodowym związane z wprowadzeniem białej listy podatników VAT. Częstochowa. Szkolenie dnia 21.11.2019 r.

277. ZMIANY W PRAWIE PRACY I ZFŚS w 2019 r. ORAZ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE. Katowice. Szkolenie dnia 02.12.2019 r.

278. Zmiany w VAT. Katowice. Szkolenie dnia 05.12.2019 r.

279. Zmiany w VAT 2019/2020 r. Biała lista podatników, transakcje wewnątrzwspólnotowe, split payment, kasy rejestrujące. Katowice. Szkolenie dnia 09.12.2019 r.

         
Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x