Opodatkowanie podatkiem VAT usług w zakresie kształcenia zawodowego

 

Dnia 19 sierpnia 2011 r. KIDP otrzymała z Ministerstwa Finansów, zmianę interpretacji indywidualnej z maja 2011 r.w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie kształcenia zawodowego. Zmiana interpretacji dostępna jest poniżej. W związku z zaistniałą sytuacją Prezydium KRDP na posiedzeniu
w dniu 24 sierpnia 2011 r. podjęło decyzję w zakresie wystawiania przez KIDP faktur VAT za szkolenia dla doradców podatkowych.

Zgodnie z zaleceniami Prezydium KRDP faktury VAT za szkolenia dla doradców podatkowych wystawiane do dnia 31 sierpnia 2011 r. są zwolnione
z podatku VAT (ZW), natomiast wystawione po tym terminie tj. od 1 września 2011 r. będą zawierać stawkę VAT 23%.

Doradcy, którzy uiścili opłatę za szkolenia do dnia 31 sierpnia 2011r. otrzymają fakturę ze stawką ZW, natomiast do każdej wpłaty dokonanej w okresie późniejszym tj. od 1 września, zostanie wystawiona faktura ze stawką 23%.

 

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x