Książki i czasopisma

L.p.
Numer katalogowy
Tytuł
Autor
Wydawnictwo
Rok wydania
   Uwagi  
1
12/00001/2003
Ustawa o podpisie elektronicznym - komentarz
Krzysztof Szaniawski, Tomasz Kościelny
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
2003

2
12/00002/2002
Kodeks Karny Skarbowy - komentarz 2
Ryszard Kubacki, Adam Bartosiewicz
Wydawnictwo C. H. BECK
2002
POZYCJA USUNIĘTA
3
12/00003/2001
Kodeks Karny Skarbowy - komentarz
Tomasz Grzegorczyk
Dom Wydawniczy ABC Oddział Polskich Wydawnictw
2001
POZYCJA USUNIĘTA
4
12/00004/2003
Leksykon Prawa Karnego Skarbowego 2003
Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki
Oficyna Wydawnicza "UNIMEX"
2003
POZYCJA USUNIĘTA
5
12/00005/1998
Etyka Zawodowa w Doradztwie Podatkowym
Zbigniew Godecki
Towarzystwo Naukowe Organizacji i kierownictwa "Dom Organizatora"
1998

6
12/00006/2001
Wzory pism w postępowaniu Karnym Skarbowym z komentarzem
Grzegorz Bogdan, Maciej Czajka, Andrzej Światłowski
Arche
2001
POZYCJA USUNIĘTA
7
12/00007/2002
Stowarzyszenia w Prawie Polskim
Paweł Suski
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2002
POZYCJA USUNIĘTA
8
12/00008/2002
Instrukcja Ochrony Informacji Niejawnych
opr. Iwona Ruszczyk
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o.
2002

9
12/00009
Skuteczne Zarządzanie Kancelarią Podatkową i Biurem Rachunkowym
Anna Welsyng-Zielony, Waldemar Szewc, Wojciech Cieśliński
Forum Doradców Podatkowych
POZYCJA USUNIĘTA
10
12/00010/2002
Ustawa o Doradztwie Podatkowym
Henryk Dzwonkowski
Wydawnictwo C. H. BECK
2002

11
12/00011/2001
Europejskie Prawo Podatkowe w świetle Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o.
2001

12
12/00012
Nowy VAT - wydanie pierwsze
Jadwiga Zieleźny, Irena Sobieska, Bronisława Jastrzębska
Forum Doradców Podatkowych

13
12/00013
Nowy VAT - wydanie drugie
Jadwiga Zieleźny, Irena Sobieska, Bronisława Jastrzębska
Forum Doradców Podatkowych
POZYCJA USUNIĘTA
14
12/00014/2002
Kodeks Pracy - stan prawny 26.07.2002r
"Tarnobus" sp. z o.o.
2002
POZYCJA USUNIĘTA
15
12/00015/2002
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych
Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki
Dom Wydawniczy ABC Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
2002
POZYCJA USUNIĘTA
16
12/00016/2003
VI Dyrektywa VAT
Krzysztof Sachs
Wydawnictwo C. H. BECK
2003
POZYCJA USUNIĘTA
17
12/00017/2002
Nieuczciwa lub zakazana reklama
Piotr Białecki, Hubert Tuchołka
Wydawnictwo C. H. BECK
2002
POZYCJA USUNIĘTA
18
12/00018/2005
Podatek Dochodowy od Osób Prawnych
Adam Mudrecki, Małgorzata Niezgódka-Medek, Ryszard Pęk, Krzysztof Wujek i in.
Oficyna Wydawnicza "UNIMEX"
2005
POZYCJA USUNIĘTA
19
12/00019/2003
Ustawa - Ordynacja Podatkowa - komentarz
Cezary Kosikowski, Henryk Dzwonkowski, Andrzej Huchla
Dom Wydawniczy ABC Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
2003
POZYCJA USUNIĘTA
20
12/00020/2003
Ordynacja Podatkowa - komentarz
Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Ryszard Mastalski, Janusz Zubrzycki
Oficyna Wydawnicza "UNIMEX"
2003
POZYCJA USUNIĘTA
21
12/00021/2002
Komentarz do Kodeksu Cywilnego Księga Pierwsza, część ogólna
Stanisław Dmowski, Stanisław Rudnicki
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2002
POZYCJA USUNIĘTA
22
12/00022/2002
Komentarz do Kodeksu Cywilnego Księga Druga, własność i inne prawa rzeczowe
Stanisław Rudnicki
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2002
POZYCJA USUNIĘTA
23
12/00023/2002
Komentarz do Kodeksu Cywilnego Księga trzecia, Zobowiązania, Tom I
Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Stanisław Dmowski, Jacek Gudowski i in.
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2002
POZYCJA USUNIĘTA
24
12/00024/2002
Komentarz do Kodeksu Cywilnego Księga trzecia, Zobowiązania, Tom II
Gerard Bieniek, Helena Ciepła, Stanisław Dmowski, Jacek Gudowski i in.
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2002
POZYCJA USUNIĘTA
25
12/00025/2002
Komentarz do Kodeksu Cywilnego Księga czwarta, Spadki
Elżbieta Skowrońska - Bocian
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2002
POZYCJA USUNIĘTA
26
12/00026/2003
Komentarz do KPC, część pierwsza, Postępowanie Rozpoznawcze, Tom I
Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2003
POZYCJA USUNIĘTA
27
12/00027/2003
Komentarz do KPC, część pierwsza, Postępowanie Rozpoznawcze, Tom II
Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2003
POZYCJA USUNIĘTA
28
12/00028/2003
Komentarz do KPC, część druga, Postępowanie Zabezpieczającei Egzekucyjne
Zdzisław Świeboda
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2003
POZYCJA USUNIĘTA
29
12/00029/2004
Komentarz do KPC, część trzecia, Przepisy z Zakresu Międzynarodowego Postępowania Cywilnego
Tadeusz Ereciński, Jan Ciszewski
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2004
POZYCJA USUNIĘTA
30
12/00030/2003
Prawo Upadłościowe i Naprawcze
Katarzyna Świerk-Bożek
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o
2003
POZYCJA USUNIĘTA
31
12/00031/2003
Prawo Upadłościowe i Naprawcze
Andrzej Jakubecki, Feliks Zedler
Kantor wydawniczy ZAKAMYCZE Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
2003
POZYCJA USUNIĘTA
32
12/00032/2007
Ordynacja Podatkowa - stan prawny na 1 stycznia 2007
Ewa Płacheta
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
2007
POZYCJA USUNIĘTA
33
12/00033/2004
Kodeks Postępowania Administracyjnego - Komentarz
Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
Wydawnictwo C. H. BECK
2004
POZYCJA USUNIĘTA
34
12/00034/2004
Kodeks Pracy - Komentarz 2004
Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Jacek Skoczyński
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2004

35
12/00035/2001
Kodeks Postępowania Karnego - Komentarz
Tomasz Grzegorczyk
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE Oddział polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
2001
POZYCJA USUNIĘTA
36
12/00036/2004
Kodeks Karny - Komentarz, część szczególna, Tom II
Andrzej Wąsek, Oktawia Górniok, Wiesław Kozielewicz, Emil Płuwaczewski i in.
Wydawnictwo C. H. BECK
2004
POZYCJA USUNIĘTA
37
12/00037/2004
Kodeks Karny - Komentarz, część szczególna, Tom I
Andrzej Wąsek, Oktawia Górniok, Wiesław Kozielewicz, Emil Płuwaczewski i in.
Wydawnictwo C. H. BECK
2004
POZYCJA USUNIĘTA
38
12/00038/2004
Kodeks Postępowania Karnego, Tom I - Komentarz
Piotr Homański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgruzek
Wydawnictwo C. H. BECK
2004
POZYCJA USUNIĘTA
39
12/00039/2004
Kodeks Postępowania Karnego, Tom II - Komentarz
Piotr Homański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgruzek
Wydawnictwo C. H. BECK
2004
POZYCJA USUNIĘTA
40
12/00040/2004
Kodeks Postępowania Karnego, Tom III - Komentarz
Piotr Homański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgruzek
Wydawnictwo C. H. BECK
2004
POZYCJA USUNIĘTA
41
12/00041
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
Rafał Biczyk, Alicja Dominiak, Elżbieta Franków - Jaśkiewicz, Agnieszka Kania i in.
Ministerstwo Finansów
POZYCJA USUNIĘTA
42
12/00042/2004
VAT - komentarz
Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
2004
POZYCJA USUNIĘTA
43
12/00043/2004
Transakcje Wewnątrzwspólnotowe - Ustawa o VAT
Ł. Mazur, E. Sokołowska
Wydawnictwo C. H. BECK
2004
POZYCJA USUNIĘTA
44
12/00044/2004
Podatek VAT 2004 - Komentarz, Ustawa Rozporządzenia
Anna Susko,
Wydawnictwo AD. DRĄGOWSKI S.A
2004
POZYCJA USUNIĘTA
45
12/00045/2004
Odpowiedzialność Karna Menadżerów
Oktawia Górniok
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
2004

46
12/00046/2005
VAT w Orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk
Wydawnictwo C. H. BECK
2005

47
12/00047
Nowy VAT
Jadwiga Zieleźny, Irena Sobieska, Bronisława Jastrzębska
Forum Doradców Podatkowych
POZYCJA USUNIĘTA
48
12/00048
VAT dla Praktyków
Jadwiga Zieleźny, Irena Sobieska, Bronisława Jastrzębska
Forum Doradców Podatkowych
POZYCJA USUNIĘTA
49
12/00049/2005
Vademecum doradcy podatkowego i biegłego rewidenta
Marcin Grześkowiak
Datev Symfonia Sp. z o.o.
2005
POZYCJA USUNIĘTA
50
12/00050/2005
Państwo i Prawo - miesięcznik, styczeń 2005
Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Prawnych
Dom Wydawniczy ABC Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
2005
POZYCJA USUNIĘTA
51
12/00051/2005
Ordynacja Podatkowa - Komentarz
S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser i in.
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2005
POZYCJA USUNIĘTA
52
12/00052/2005
Prawo o Postepowaniu przed Sądami Administracyjnymi - Komentarz
S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser i in.
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
2005
POZYCJA USUNIĘTA
53
12/00053/2005
Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy
Biblioteka Sądowa pod red. Andrzeja Wróbla
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
2005
POZYCJA USUNIĘTA
54
12/00054/2005
Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych
Grzegorz Tomala
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o.
2005
POZYCJA USUNIĘTA
55
12/00055/2005
Procedury Podatkowe
Henryk Dzwonkowski, Zygmunt Zgierski
Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
2006
POZYCJA USUNIĘTA
56
12/00056/2005
Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka, Wybór Orzeczeń 1999-2004
opracow. Marek A. Nowick
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
2005
POZYCJA USUNIĘTA
57
12/00057/2006
Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka, Wybór Orzeczeń 2005
opracow. Marek A. Nowicki
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
2006

58
12/00058/2006
Prawo Podatkowe, Studia Prawnicze, 4 wyd
Ryszard Mastalski
Wydawnictwo C.H. BECK
2006
POZYCJA USUNIĘTA
59
12/00059/2006
Modelowa Konwencja w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku lipiec 2005
Organizacja Współpracy i Rozwoju, Dom Wydawniczy ABC
Dom Wydawniczy ABC Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
2006
POZYCJA USUNIĘTA
60
12/00060/2006
VAT - Komentarz 2006, Podatkowe Komentarze Becka
Tomasz Michalik
Wydawnictwo C. H. BECK
2006
POZYCJA USUNIĘTA
61
12/00061/2005
Postępowanie Egzekucyjne w Administracji - Komentarz 3 wydanie
C.H. Beck - R. Hauser/ Z. Leoński, A. Skoczylas
Wydawnictwo C. H. BECK
2005
POZYCJA USUNIĘTA
62
12/00062
Moja Wysokość Podatnik (wybór felietonów zamieszczonych w Przeglądzie Podatkowym w latach 1998 - 2003)
Piotr Ambroziewicz
Wydawnictwo KiK Konieczny i Kruszewski Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
POZYCJA USUNIĘTA
63
12/00063/2004
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (2004) - Komentarz
Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki
Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
2004
POZYCJA USUNIĘTA
64
12/00064/2006
Unia Europejska - Prawo Instytucjonalnei Gospodarcze 2005/2006, wyd. 2006
red. Beata Wawrzyńczak - Jędryka
Dom Wydawniczy ABC Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o
2006
POZYCJA USUNIĘTA
65
12/00065/2005
Ustawa o Podatku od czynności Cywilnoprawnych, Ustawa o opłacie skarbowej - Komentarz
Adam Mariański, Dariusz Strzelec
Osrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o.
2005

66
12/00066
Skuteczne Zarzadzanie Kancelarią Podatkową i Biurem Rachunkowym
A. Welsyng-Zielony, W. Szewc, W. Cieśliński
Forum Doradców Podatkowych
POZYCJA USUNIĘTA
67
12/00067/2006
Zasady Etyki Doradców Podatkowych
Dominik Szczygieł
Forum Doradców Podatkowych
2006

68
12/00068/2006
Kodeks Postępowania Karnego - Komentarz Tom I i II
Jan Grajewski, Lech K. Paprzycki, S. Steinborn
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE Oddział Polskich wdawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
2006

69
12/00069/2006
Kodeks Karny Skarbowy - Komentarz, Tom I i II
Feliks Prusak
Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE Oddział Polskich wdawnictw Profesjonalnych sp. z o.o.
2006

70
12/00070/2006
Opodatkowanie Spółek Kapitałowych - połączenia, podziały i inne czynności restrukturyzacyjne
Krzysztof. G. Szymański
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o
2006
POZYCJA USUNIĘTA
71
12/00071/2006
S jak Szkoła Opodatkowanie Szkół (szkoły niepubliczne, placówki oświatowe, firmy szkoleniowe)
A. Garbula, H. Głośna, Gr. Nelip, K. Palusiński, E. Piskorz - Listkiewicz
Wydawnictwo Wszechnica Podatkowa
2006
POZYCJA USUNIĘTA
72
12/00072/2006
Kwartalnik Prawa Podatkowego 1/2006
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
2006
POZYCJA USUNIĘTA
73
12/00073/2006
Kwartalnik Prawa Podatkowego 2/2006
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
2006
POZYCJA USUNIĘTA
74
12/00074/2006
Zakaz Dyskryminacji w Sferze Podatków Bezpośrednich i w Prawie Podatkowym Wspólnoty Europejskiej
Adam Zalasiński
Wydawnictwo C. H. BECK
2006
POZYCJA USUNIĘTA
75
12/00075/2007
Kodeks Postępowania Karnego z Wprowadzeniem 17 wydanie
red. B. Porzecka, A.Drożdż
Wydawnictwo C. H. BECK
2007
POZYCJA USUNIĘTA
76
12/00076/2007
VAT - II wydanie Stan prawny -- 15 Kwietnia 2007 r
Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
2007
POZYCJA USUNIĘTA
77
12/00077/2007
Kodeks Karny Skarbowy Komentarz
L.Wilk, J.Zagrodnik
Wydawnictwo C. H. BECK
2007
POZYCJA USUNIĘTA
78
12/00078/2007
Nowa Dyrektywa VAT 2006/112/WE z korelacjami
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski
2007

79
12/00079/2003
Biuletyn KIDP maj/czerwiec 2003
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
2003

80
12/00080/2003
Biuletyn KIDP lipiec-wrzesień/ październik-grudzień 2003
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
2003

81
12/00081/2005
Biuletyn KIDP marzec 2004-kwiecień 2005
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
2005

82
12/00082/2006
Biuletyn KIDP styczeń-czerwiec 2006
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
2006

83
12/00083/2007
Biuletyn KIDP czerwiec 2006-styczeń 2007
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
2007

84
12/00084/2007
Biuletyn KIDP maj 2007
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
2007

85
12/00085/2008
Rachunkowość i Sprawozdawczość finansowa 2008
dr hab. Ewa Walińska
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o
2008
POZYCJA USUNIĘTA
86
12/00086/2007
Kodeks Karny Skarbowy komentarz
G. Bogdan, A. Nita, J. Raglewski, A.R. Światłowski
Arche s.c.
2007

87
12/00087/2007
Leksykon kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowymod osób prawnych
W. Nykiel, A. Mariański, D. Strzelec, E. Walińska,W. Bojanowski,A. Wencel
Osrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
2007

88
12/00088/2007
Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika
red. naukowy Jadwiga Glumińska-Pawlic
Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski
2007

89
12/00089/2008
Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małych firmach
Jacek Andrzej Zieliński
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
2008
POZYCJA USUNIĘTA
90
12/00090/2006
Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Podatek VAT I-VII 2006
Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląsk
Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski
2006
POZYCJA USUNIĘTA
91
12/00091/2008
Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Podatek VAT VII 2006-VII 2007
Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląsk
Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski
2008

92
12/00092/2000
Słownik - Podatki Cła Ubezpieczenia
Piotr Ratajczak
Piotr Ratajczak & PT-DRUK
2000

93
12/00093/2006
Polish Tax Law
Elżbieta Puławska
Wydawnictwo C. H. BECK
2006

94
12/00094/1997
Oxford Wordpower - Słownik Angielsko-Polski
Janet Philips
Oxford University Press
1997

95
12/00095/2008
Doradca Podatkowy
Mariusz Gotowicz
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
2008
POZYCJA USUNIĘTA
96
12/00096/2008
Księga pomocy doradcy podatkowego
pod. red. Ireny Sobieskiej
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
2008

97
12/00097/2007
Kodeks karny Komentarz
Andrzej Marek
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
2007

98
12/00098/2008
Podatek od towarów i usług
red. Adam Bącal
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
2008
POZYCJA USUNIĘTA
99
12/00099/2008
Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika Tom II
red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic
Krajowa Izba Doradców podatkowych Oddział Śląski
2008

100
12/00100/2009
Podatnik w postępowaniu podatkowym
Adam Mariański, Dariusz Strzelec, Tomasz Miłek, Stanisław Kubiak
Wydawnictwo C. H. BECK
2009
POZYCJA USUNIĘTA
101
12/00101/2009
Podatek dochodowy od osób prawnych 2009
pod. red. Janusz Marciniuk
Wydawnictwo C. H. BECK
2009

102
12/00102/2009
Vat w prawie polskim i prawie współnotowym
Wojciech Maruchin
Oficyna Prawa Polskiego
2009
POZYCJA USUNIĘTA
103
12/00103/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego
4/2009
POZYCJA USUNIĘTA
104
12/00104/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego
5/2009
POZYCJA USUNIĘTA
105
12/00105/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego
6/2009
POZYCJA USUNIĘTA
106
12/00106/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego
7/2009
POZYCJA USUNIĘTA
107
12/00107/2009
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 roku komentarz
Paweł Małecki
Presshouse
2009

108
12/00108/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
10/2005
POZYCJA USUNIĘTA
109
12/00109/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
11/2005
POZYCJA USUNIĘTA
110
12/00110/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
12/2005
POZYCJA USUNIĘTA
111
12/00111/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
1/2006
POZYCJA USUNIĘTA
112
12/00112/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
2/2006
POZYCJA USUNIĘTA
113
12/00113/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
3/2006
POZYCJA USUNIĘTA
114
12/00114/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
5/2006
POZYCJA USUNIĘTA
115
12/00115/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
6/2006
POZYCJA USUNIĘTA
116
12/00116/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
7-8/2006
POZYCJA USUNIĘTA
117
12/00117/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
10/2006
POZYCJA USUNIĘTA
118
12/00118/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
11/2006
POZYCJA USUNIĘTA
119
12/00119/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
12/2006
POZYCJA USUNIĘTA
120
12/00120/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
1/2007
POZYCJA USUNIĘTA
121
12/00121/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
4-5/2007
POZYCJA USUNIĘTA
122
12/00122/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
6-8/2007
POZYCJA USUNIĘTA
123
12/00123/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
2/2008
POZYCJA USUNIĘTA
124
12/00124/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
3/2008
POZYCJA USUNIĘTA
125
12/00125/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
4/2008
POZYCJA USUNIĘTA
126
12/00126/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
5/2008
POZYCJA USUNIĘTA
127
12/00127/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
6/2008
POZYCJA USUNIĘTA
128
12/00143/2009
Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych
7-8/2008
POZYCJA USUNIĘTA
129
12/00128/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
4/2007
POZYCJA USUNIĘTA
130
12/00129/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
5/2007
POZYCJA USUNIĘTA
131
12/00130/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
7/2007
POZYCJA USUNIĘTA
132
12/00131/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
8/2007
POZYCJA USUNIĘTA
133
12/00132/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
9/2007
POZYCJA USUNIĘTA
134
12/00133/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
10/2007
POZYCJA USUNIĘTA
135
12/00134/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
5/2008
POZYCJA USUNIĘTA
136
12/00135/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
6/2008
POZYCJA USUNIĘTA
137
12/00136/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
7/2008
POZYCJA USUNIĘTA
138
12/00137/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
8/2008
POZYCJA USUNIĘTA
139
12/00138/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
10/2008
POZYCJA USUNIĘTA
140
12/00139/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
11/2008
POZYCJA USUNIĘTA
141
12/00140/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
2/2009
POZYCJA USUNIĘTA
142
12/00141/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
3/2009
POZYCJA USUNIĘTA
143
12/00142/2009
Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo WiP
1/2009
POZYCJA USUNIĘTA
144
12/00145/2009
Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców podatkowych
2/2008
POZYCJA USUNIĘTA
145
12/00146/2009
Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców podatkowych
2/2008
POZYCJA USUNIĘTA
146
12/00147/2009
Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców podatkowych
3/2008
POZYCJA USUNIĘTA
147
12/00144/2009
Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców podatkowych
2/2009
POZYCJA USUNIĘTA
148
12/00148/2009
Baza Prawa Polskiego (CD)
NetTAX
5/2009
POZYCJA USUNIĘTA
149
12/00149/2009
Doradca Podatkowy i jego klient w postępowaniu skarbowym
Anna Jeleńska
Forum Doradców Podatkowych
2005
New Cell
150
12/00150/2009
Dyrektywy Podatkowe Unii Europejskiej
Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski
Krajowa Izba doradców Podatkowych Oddział Śląski
2003
New Cell
151
12/00151/2009
Kodeks Postępowania Administracyjnego
pod. red. Andrzeja Wróbla
Zakamycze
2002
New Cell
152
12/00152/2009
Wyroki EuropejskiegoTrybunału Sprawiedliwości Podatek VAT VI 2007-II 2008
Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Śląski
2009
POZYCJA USUNIĘTA
153 12/00153/2009 Doradca Podatkowy Krajowa Izba Doradców Podatkowych Krajowa Izba Doradców Podatkowyc 2009POZYCJA USUNIĘTA
154 12/00154/2009 Forum Doradców Podatkowych Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Sylwester Marciniak, Artur Mudrecki Oficyna Wolters Kluwer 2009
155 12/00155/2009 Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych 9/2009POZYCJA USUNIĘTA
156 12/00156/2009 Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda C.H. Beck 2009
157 12/00157/2009 Podatki stan prawny - 2 września 2009r. red. Wydawnictwo Legis Legis 2009POZYCJA USUNIĘTA
158 12/00158/2009 Longman Dictionary of Contemporary English
Person education Limited 2009
159 12/00159/2009 Forum Doradców Podatkowych
Forum Doradców Podatkowych 10/2009POZYCJA USUNIĘTA
160 12/00160/2009 Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo WIP 9/2009POZYCJA USUNIĘTA
161 12/00161/2009 Kodeks postepowania cywilnego Komentarz Andrzej Zieliński C.H. Beck 2009
162 12/00162/2009 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2009 pod red. Janusza Marciniuka C.H. Beck 2009
163 12/00163/2009 VAT 2009 Komentarz Jerzy Martini, Przemysław Skorupa, Marek Wojda C.H. Beck 2009POZYCJA USUNIĘTA
164 12/00164/2009 Ekonomiczna analiza prawa Robert Cooter, Thomas Ulen C.H. Beck 2009POZYCJA USUNIĘTA
165 12/00165/2009 System organów podtakowych w Polsce pod. red. Pawła Smolenia Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo WIP 2009POZYCJA USUNIĘTA
166 12/00166/2009 Systemowa reforma podatków dochodowych praca zbiorowa C.H. Beck 2009
167 12/00167/2009 Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Podatek VAT II 2007 - III 2008
Krajowa Izba Doradców Podatkowyc 2009
168 12/00168/2009 Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Podatek VAT II 2008- IV 2009
Krajowa Izba Doradców Podatkowyc 2009
169 12/00169/2009 Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo WIP 7/2009POZYCJA USUNIĘTA
170 12/00170/2009 Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo WIP 8/2009POZYCJA USUNIĘTA
171

12/00171/2009

Prawo i Podatki


 

Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo WIP

9/2009

POZYCJA USUNIĘTA

172

12/00172/2009

Prawo i Podatki


 

Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo WIP

11/2009

POZYCJA USUNIĘTA

173

12/00173/2009

Prawo i Podatki


 

Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo WIP

12/2009

POZYCJA USUNIĘTA

174

12/00174/2010

Egazmin na doradce podatkowego

Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda

C.H. Beck

2009


175

12/00175/2010

Kodeks postepowania cywilnego Komentarz

Jacek Kropkowski

Jakro

2009

POZYCJA USUNIĘTA

176

12/00176/2010

Wybrane problemy prawa finansowego w Polsce

Michał Ciecierski, Artur Mudrecki, Piotr Stanisławiszyn

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

2009

POZYCJA USUNIĘTA

177

12/00177/2010

Doradca Podatkowy obrońcą praw podatnika Tom III

Jadwiga Glumińska-Pawlic

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

2009


178

12/00178/2010

Forum Doradców Podatkowych


 

Forum Doradców Podatkowych

12/2009

POZYCJA USUNIĘTA

179

12/00179/2010

Prawo i Podatki


 

Oficyna Prawa Podatkowego

12/2010

POZYCJA USUNIĘTA

180

12/00180/2010

Prawo i Podatki


 

Oficyna prawa Podatkowego

2/2010

POZYCJA USUNIĘTA

181

12/00181/2010

Doradca Podatkowy


 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

4/2009

POZYCJA USUNIĘTA

182

12/00182/2010

Forum Doradców Podatkowych


 

Forum Doradców Podatkowych

4/2010


183

12/00183/2010

Forum Doradców Podatkowych


 

Forum Doradców Podatkowych

5/2010


184

12/00184/2010

Prawo i Podatki


 

Oficyna Prawa Podatkowego

1/2010

POZYCJA USUNIĘTA

185

12/00185/2010

Prawo i Podatki


 

Oficyna Prawa Podatkowego

4/2010

POZYCJA USUNIĘTA

186

12/00186/2010

Prawo i Podatki


 

Oficyna Prawa Podatkowego

5/2010

POZYCJA USUNIĘTA

187

12/00187/2010

Doradca Podatkowy


 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

1/2010

POZYCJA USUNIĘTA

188

12/00188/2010

Forum Doradców Podatkowych


 

Forum Doradców Podatkowych

6/2010


189

12/00189/2010

Vademecum podatkowe 2010


 

Datev Symfonia Sp. z o.o.

2010

POZYCJA USUNIĘTA

190

12/00190/2010

Prawo i Podatki


 

Oficyna Prawa Podatkowego

6/2010

POZYCJA USUNIĘTA

191

12/00191/2010

Zarządzanie zespołem motywacja i działania

Anna Całek, Michał Jaśniok, Katarzyna Kasperek, Michał Piłat, ks. Grzegorz Polok

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

2009

POZYCJA USUNIĘTA

192

12/00192/2010

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Podatkowego

7/2010

POZYCJA USUNIĘTA

193

12/00193/2010

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Podatkowego

8/2010

POZYCJA USUNIĘTA

194

12/00194/2010

Wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Podatek VAT IV 2009-IV 2010

Śląski Oddział KIDP

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

2010


195

12/00195/2010

Forum Doradców Podatkowych

 

Forum Doradców Podatkowych

7-8/2010


196

12/00196/2010

Hermeneutyka przedsiębiorczości

Jan Klimek

Adam Marszałek

2009


197

12/00197/2010

Wolny Rynek

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

2010


198

12/00198/2010

20 lat transformacji województwa śląskiego

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

2010

POZYCJA USUNIĘTA

199

12/00199/2010

Egzamin na agenta celnego. Testy

Mariusz Jabłoński, Patryk Piotr Smęda

C.H. Beck

2010


200

12/00200/2010

Prawo i podatki

Oficyna Prawa Polskiego

10/2010

POZYCJA USUNIĘTA

201

12/00201/2010

Forum Doradców Podatkowych

Forum Doradców Podatkowych

10/2010


202

12/00202/2010

Forum Doradców Podatkowych

Forum Doradców Podatkowych

11/2010


203

12/00203/2010

Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz

pod red. Adama Mariańskiego

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

2010


204

12/00204/2010

Podstawy etyczne funkcjonowania społeczności Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

pod red. Karoliny Koluch

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach

2009

POZYCJA USUNIĘTA

205

12/00205/2010

Zarządzanie zespołem motywacja i działanie

Anna Całek, Michał Jaśniok, Katarzyna Kasperek, Michał Piłat, ks. Grzegorz Polok

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach

2009


206

12/00206//2010

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Stefan Babiarz, Adam Mariański, Włodzimierz Nykiel

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

2010


207

12/00207/2010

Kontrola podatkowa przedsiębiorców

Dariusz Zalewski, Andrzej Melezini

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

 


208

12/00208/2010

Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika. Tom IV

red. Jadwiga Glumińska-Pawlic

Kaga Druk

2010


209

12/00209/2011

Doradca Podatkowy

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

4/2010

POZYCJA USUNIĘTA

210

12/00210/2011

Prawo i Podatki

Oficyna Prawa Polskiego

12/2010

POZYCJA USUNIĘTA

211

12/00211/2011

Forum Doradców Podatkowych

Forum Doradców Podatkowych

1/2011


212

12/00212/2011/01
12/00212/2011/02

VAT w wyjasnieniach organów podatkowych

Dagmara Dominik, Małgorzata Militz, Marcin Bącal

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

2010

POZYCJA USUNIĘTA

213

12/00213/2011/01
12/00213/2011/02
12/00213/2011/03

Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

pod. red. Agnieszki Tałasiewicz

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

2010

POZYCJA USUNIĘTA
214 12/00214/2011

Ustawa o zwalczaniu niuczciwej konkurencji

pod red. Mariana Zdyb, Małgorzaty Sieradzkiej

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

2011

POZYCJA USUNIĘTA

215

12/00215/2011

Doradca Podatkowy

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

2011

POZYCJA USUNIĘTA

216

12/00216/2011

Doradca Podatkowy

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

2011

POZYCJA USUNIĘTA

217

12/00217/2011

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2011

POZYCJA USUNIĘTA

218

12/00218/2011

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2011

POZYCJA USUNIĘTA

219

12/00219/2011

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2011

POZYCJA USUNIĘTA

220

12/00220/2011

Wolny Rynek

 

Regionalna Izba Gospodacza w Katowicach

2010


221

12/00221/2011

Wolny Rynek

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

2011


222

12/00222/2011

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2011

POZYCJA USUNIĘTA

223

12/00223/2011

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2011

POZYCJA USUNIĘTA

224

12/00224/2011

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2011

POZYCJA USUNIĘTA

225

12/00225/2011

Forum Doradców Podatkowych

 

Forum Doradców Podatkowych

2011

POZYCJA USUNIĘTA

226

12/00226/2011

Doradca Podatkowy

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

2011

POZYCJA USUNIĘTA

227

12/00227/2011

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2011

POZYCJA USUNIĘTA

228

12/00228/2012

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2012

POZYCJA USUNIĘTA

229

12/00229/2012

Doradca Podatkowy

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

2011

POZYCJA USUNIĘTA

230

12/00230/2012

VAT 1556 wyjaśnień i interpretacji

 

Wolters Kluwer Polska Sp. a o.o.

2011


231

12/00231/2012

Inspiracje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków

 

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

2011


232

12/00232/2012

Kasy rejestrujące. Komentarz problemowy.

 

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

2011


233

12/00233/2012

Świadczenia na rzecz pracowników

 

Wolters kluwer Polska Sp. z o.o.

2011


234

12/00234/2012

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2012

POZYCJA USUNIĘTA

235

12/00235/2012

Unijne rozporządzenie VAT

 

Uficyna Wydawnicza Unimex

2012


236

12/00236/2012

Doradca Podatkowy

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

2012

POZYCJA USUNIĘTA

237

12/00237/2012

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2012

POZYCJA USUNIĘTA

238

12/00238/2012

Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika

 

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

2012


239

12/00239/2012

Prawo i Podatki

Oficyna Prawa Polskiego

2012

POZYCJA USUNIĘTA

240

12/00240/2012

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2012

POZYCJA USUNIĘTA

241

12/00241/2012

Doradca Podatkowy

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

2012

POZYCJA USUNIĘTA

242

12/00242/2012

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2012

POZYCJA USUNIĘTA

243

12/00243/2012

Prawo i Podatki

Oficyna Prawa Polskiego

2012

POZYCJA USUNIĘTA

244

12/00244/2012

Sądowa kontrola administracyjna w sprawach podatkowych

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

2011


245

12/00245/2012

VAT Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

2012


246

12/00246/2012

Doradca Podatkowy

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

2012

POZYCJA USUNIĘTA

247

12/00247/2012

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2012

POZYCJA USUNIĘTA

248

12/00248/2012

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2012

POZYCJA USUNIĘTA

249

12/00249/2012

Podatki 2012

 

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

2011

POZYCJA USUNIĘTA

250

12/00250/2012

Ustawa o Rachunkowości

 

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

2011


251

12/00251/2012

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2012

POZYCJA USUNIĘTA

252

12/00252/2013

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2012

POZYCJA USUNIĘTA

253

12/00253/2013

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2013

POZYCJA USUNIĘTA

254

12/00254/2013

Doradztwo Podatkowe. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju

Irena Sobieska

Wolters Kluwer Polska SP. z o.o.

2012


255

12/00255/2013

Status podatnika VAT w samorządzie terytorialnym

Sławomir Owczarczuk

Tazpress

2012


256

12/00256/2013

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2013

POZYCJA USUNIĘTA

257

12/00257/2013

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2013

POZYCJA USUNIĘTA

258

12/00258/2013

Absurdy polskiego prawa podatkowego. Teoria i praktyka.

 

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

2012


259

12/00259/2013

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2013

POZYCJA USUNIĘTA

260

12/00260/2013

Wykłądnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy

 

Wolters Kluwer Polska

2013


261

12/00261/2013

Prawo podatkowe przedsiębiorców

 

Wolters Kluwer Polska

2013


262

12/00262/2013

Prawo i podatki

Oficyna Prawa Polskiego

2013

POZYCJA USUNIĘTA

263

12/00263/2013

Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy

C.H. Beck

2013

POZYCJA USUNIĘTA

264

12/00264/2013

Egzamin na doradcę podatkowego. Testy

C.H. Beck

2013

POZYCJA USUNIĘTA

265

12/00265/2013

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2013

POZYCJA USUNIĘTA

266

12/00266/2013

Doradca Podatkowy

 

Krajowa Izba Doradcó Podatkowych

2013

POZYCJA USUNIĘTA

267

12/00267/2013

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2013

POZYCJA USUNIĘTA

268

12/00268/2013

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2013

POZYCJA USUNIĘTA

269

12/00269/2013

Prawo i Podatki

 

Oficyna Prawa Polskiego

2013

POZYCJA USUNIĘTA

270

12/00270/2013

Doradca Podatkowy

 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

2013

POZYCJA USUNIĘTA

271

12/00271/2013

Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw

 

Difin S.A.

2013


272

12/00272/2013

Zarządzanie podatkami osób fizycznych

 

Wolters Kluwer Polska S.A.

2013


273

12/00273/2013

Rola Doradcy Podatkowego w warunkach braku pewności prawa

 

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

2013


274

12/00274/2013

Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych

 

Wolters Kluwer Polska S.A.

2013


275

12/00275/2013

CIT. Podatki i rachunkowość

 

Wolters Kluwer Polska S.A.

2013


276 12/00276/2014 Prawo i podatki Oficyna Prawa Polskiego S.A. 2013POZYCJA USUNIĘTA
277 12/00277/2014 Doradca Podatkowy Krajowa Izba Doradców Podatkowych 2013POZYCJA USUNIĘTA
27812/00278/2014Prawo i Podatki

Oficyna Prawa Podatkowego
2014

279
12/00279/2014
Dowody w postępowaniu podatkowym

Wolters Kluwer Polska S. A.
2013

280
12/00280/2014Kontrola skarbowa. Komentarz

Wolters Kluwer Polska S. A.
2013

281
12/00281/2014Ordynacja Podatkowa. 366 wyjaśnień i interpretacji

Wolters Kluwer Polska S. A.
2013

282
12/00282/2014Postępowanie podatkowe. 810 wyjaśnień i interpretacji

Wolters Kluwer Polska S. A.
2013

283
12/00283/2014Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Wolters Kluwer Polska S. A.
2013

284
12/00284/2014Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej

Wolters Kluwer Polska S. A.
2013

285
12/00285/2014Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz

Wolters Kluwer Polska S. A.
2014

286
12/00286/2014Ustawa o kontroli skarbowej

Wolters Kluwer Polska S. A.
2014

287
12/00287/2014Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym

Wolters Kluwer Polska S. A.
2014

288
12/00288/2014Prawo i Podatki

Oficyna Prawa Polskiego
2014
289
12/00289/2014
Prawo i Podatki

Oficyna Prawa Polskiego
2014
290
12/00290/2014
Doradca Podatkowy

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
1/2014POZYCJA USUNIĘTA
291
12/00291/2014
Podatki 2014 dla doradców podatkowych

Infor Biznes Sp. z o.o.
2014
29212/00292/2014Prawo i Podatki

Oficyna Prawa Polskiego
2014
29312/00293/2014Prawo i Podatki

Oficyna Prawa Polskiego
2014

29412/00294/2014Prawo i Podatki

Oficyna Prawa Polskiego
2014

295
12/00295/2014
Doradca Podatkowy

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
2014

296
12/00296/2014
Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców

Wolters Kluwer Polska S.A.
2013

297
12/00297/2014
Optymalizacja podatkowa

Wolters Kluwer Polska S.A.
2012

298
12/00298/2014
VAT. Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości

Wolters Kluwer Polska S.A.
2013

29912/00299/2014
Umowa leasingu w prawie bilansowym i podatkowym

Wolters Kluwer Polska S.A.
2009

300
12/00300/2014
egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy

C.H.Beck
2014

30112/00301/2014
Egzamin na doradcę podatkowego. Testy

C.H.Beck
2014

30212/00302/2015
10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na polski system podatkowy

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowej
2014

30312/00303/2015
Doradca Podatkowy

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
2014
POZYCJA USUNIĘTA
30412/00304/2015
Iustitia

C.H. Beck
nr 3 (17)/2014
POZYCJA USUNIĘTA
30512/00305/2015
Wolny Rynek

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
2014

30612/00306/2015
Prawo i Podatki

Oficyna Polskiego Prawa
105/lipiec 2014

307
12/00307/2015
Prawo i Podatki

Oficyna Polskiego Prawa
106/sierpień 2014

308
12/00308/2015
Prawo i Podatki

Oficyna Polskiego Prawa
107/wrzesień 2014

30912/00309/2015Prawo i Podatki
Oficyna Polskiego Prawa 108/październik 2014

310
12/00310/2015Prawo i Podatki
Oficyna Polskiego Prawa 109/listopad 2014

311
12/00311/2015Prawo i Podatki
Oficyna Polskiego Prawa 110/grudzień 2014

31212/00312/2015
Doradca Podatkowy

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
4/2014
POZYCJA USUNIĘTA
31312/00313/2015
Prawo i Podatki

Oficyna Polskiego Prawa
111/styczeń 2015

31412/00314/2015
Prawo i Podatki

Oficyna Prawa Polskiego
112/luty 2015

31512/00315/2015
Apteczka prawna.
Lex bez łez

Oddział Śląski Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"


316
12/00316/2015Doradca Podatkowy

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
2014
317
12/00317/2015
Prawo i Podatki

Oficyna Prawa Polskiego
2015

31812/00318/2015
Prawo i Podatki

Oficyna Prawa Polskiego2015

31912/00319/2015Prawo i Podatki

Oficyna Prawa PolskiegoLipiec 2015

32012/00320/2015Prawo i Podatki

Oficyna Prawa Polskiegosierpień 2015

32112/00321/2015Prawo i Podatki

Oficyna Prawa Polskiegowrzesień 2015

32212/00322/2016Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiegopaździernik 2015
32312/00323/2016Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiego listopad 2015
32412/00324/2016Prawo i Podatki
Oficyna Prawa Polskiegogrudzień 2015
32512/00325/2016Rozważania nad ordynacją podatkową - de lege lata i de lege ferenda
Śląski Oddział KIDP

32612/00326/2016Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych2/2014POZYCJA USUNIĘTA
32712/00327/2016Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych2/2015
32812/00328/2016Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych3/2015
32912/00329/2016Doradca podatkowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych4/2015
33012/00330/2016Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych1/2016
33112/00331/2016Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych2/2016
33212/00332/2016Czy w Polsce istnieje system podatkowy
Śląski Oddział KIDP

33312/00333/2017Podatki 2017 dla doradców podatkowych
Krajowa Izba Doradców Podatkowych

33412/00334/2017Doradca podatkowy
Krajowa Izba Doradców Piodatkowych1/2017
33512/00335/2017Biuletyn informacyjny
Warmińsko-Mazurski Oddział KIDPmaj 2017
33612/00336/2017Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym
Towarzystwo Naukowe Organizacji i kierownictwa "Dom Organizatora"2017
33712/00337/2017Lex bez łez Apteczka Prawna
Wolters Kluwer Polska SA2017
33812/00338/2017Podatki 2016
Krajowa Izba Doradców Podatkowych2016
33912/00339/2017Doradca podatkowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych3-4/2016
34012/00340/2017Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych2/2017
34112/00341/2017Finanse i Kadry
Oficyna FK2017/29
34212/00342/2018NIEUCZESANY KOMENTARZ O RZĄDZENIU, PODATKACH I PAŃSTWIE NASZYM - LATA 2016/2017
Instytut studiów podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o.2018
34312/00343/2018Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych3/2018
34412/00344/2019Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych4/2018
34512/00345/2019Podatki-finanse-przedsiębiorstwo
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach2018
34612/00346/2019Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach2018
34712/00347/2019Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse 2018 (14)
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach2018
34812/00348/2019Nieruchomości@
Ministerstwo Sprawiedliwości2019
34912/00349/2019Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych2019
35012/00350/2019Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych2019
35112/00351/2019Doradca Podatkowy
Krajowa Izba Doradców Podatkowych2019
35212/00352/2019Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Podatki 20192019
35312/00353/2016Ministerstwo SprawiedliwościNieruchomości@2019

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x