Regulamin działania Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP