Główny Inspektor Informacji Finansowej

Ustawa  o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących   z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu nakłada na doradców podatkowych szereg obowiązków.
W związku z powyższym na potrzeby doradców podatkowych został opracowany szablon wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 
Propozycja procedury oraz odpowiednie akty prawne zostały Państwu udostępnione w panelu mDoradca w zakładce "Informacje" (po zalogowaniu).
 
Zarząd Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zlecił jednocześnie sporządzenie opinii prawnej dotyczącej zakresu, w jakim powyższa ustawa obejmuje środowisko doradców podatkowych (do wglądu poniżej).
 
Z poważaniem
Zarząd Śląskiego
Oddziału KIDP

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x