VI KADENCJA 2022-2026 r.
 
Śląski Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego:

 • Baranowska-Makowska Jolanta
 • Buda Teresa
 • Dyszy Wiesława
 • Howaniec Agata
 • Koziara Zdzisława
 • Nowak Małgorzata
 • Rajwa Anna
 • Bam Dariusz
 • Dobrowolski Wiesław
 • Franc Witold


Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy:

 • Dymek Sławomir Rzecznik Dyscyplinarny KIDP
 • Nowak Małgorzata Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
 • Zarzeczna Grażyna Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
 • Fila Fryderyk Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
 • Gałuszka Mariusz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP


V KADENCJA 2018-2022r.
 
Śląski Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego:

 • Bam Dariusz
 • Błaszczyk Zbigniew
 • Dobrowolski Wiesław
 • Dyszy Wiesława
 • Howaniec Agata
 • Klimek Edyta
 • Koziara Zdzisława
 • Głośna Halina
 • Rajwa Anna
 • Szmyt Zbigniew
 • Nowak Małgorzata


Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:
 • Dymek Sławomir
 • Marzec Katarzyna
 • Nowak Małgorzata


IV KADENCJA 2014-2018 r.
 
Śląski Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego:

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

III KADENCJA 2010-2014r.
 
Śląski Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego:
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:
 
 
II KADENCJA 2006 -2010r.
Śląski Oddział Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego KIDP

Zastępcy Rzecznika

I KADENCJA 2002 - 2006r.
Śląski Zamiejscowy Oddział Sąd Dyscyplinarnego KIDP

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego