Uchwała nr 1036/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie likwidacji środka trwałego

Zarząd  Śląskiego Oddziału

Krajowej Izby Doradców Podatkowych

w Katowicach

 

 

Uchwała nr 1036/2022 z dnia 4 lutego 2022 r.

 

w sprawie likwidacji środka trwałego

 

Działając na podstawie § 47a pkt 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 3,4,9 ust. 1 regulaminu działania Zarządu uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Postanowiono o likwidacji środka trwałego (switch D-Link) o nr ewidencyjnym 47/12/KIDP.

 

 

§ 2

 

Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2022 r.

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x