WAŻNA INFORMACJA!!!

Z zaproszenia mogą skorzystać tylko doradcy podatkowi należący do Śląskiego Oddziału KIDP i niezalegający z opłacaniem składek członkowskich.

Zaproszenie nie dotyczy szkoleń wyjazdowych, warsztatów podatkowych, a także Konferencji.
Zaproszenie nie może być traktowane jako „zapłata” w przypadku nieobecności na odpłatnym szkoleniu. 

Bezpłatny udział w danym szkoleniu będzie możliwy po uprzednim zgłoszeniu chęci wykorzystania zaproszenia drogą mailową na adres slaski@kidp.pl w terminie do 3 dni przed planowanym szkoleniem.

 Zaproszenia przesłane po odbytym szkoleniu ze względów technicznych nie będą uwzględniane!!!


Pliki do pobrania