Polityka bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,


W załączeniu przekazujemy Państwu wzory polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, także tekst ustawy o ochronie danych osobowych z zaznaczeniem zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. oraz tekst „ABI - powoływanie, rola, zadania i obowiązki po 1 stycznia 2015 r.” a także  wytyczne przygotowane przez GIODO w zakresie opracowania i wdrożenia polityki bezpieczeństwa (źródło: www.giodo.gov.pl).


         Zgodnie z obowiązującym prawem, polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych jest elementem obowiązkowym w każdym podmiocie, który przetwarza dane osobowe (nawet jeżeli nie jest zobowiązany do zgłaszania zbiorów do GIODO).

Załączone wzory stanowią minimum dokumentacji (określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych), jaka powinna znajdować się u doradców podatkowych.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio na stronie GIODO bądź w Biurze KIDP (22 578 50 00).


Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x