Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Naszej strony internetowej
http://www.ofdp.pl/

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych została powołana by wspierać doradców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, bowiem w każdej wspólnocie należy pomagać tym, którzy tego potrzebują. Fundacja ma swoją siedzibę w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10 pok. 130. Numer telefonu kontaktowego: 510 263 901; 32 258 10 45, e-mail: ogolnopolska.fundacja.dp@gmail.com, biuro@ofdp.pl. KRS: 0000414076. Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych została powołana aktem notarialnym przez Doradców Podatkowych, fundatorów w dniu 21.09.2011r. Uzyskała również status Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwala na pozyskanie środków z 1% podatku.

Cele Fundacji:

· pomoc finansowa i rzeczowa doradcom podatkowym i członkom ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych, w tym zdrowotnych,

· podnoszenie wiedzy ekonomicznej i prawnej społeczeństwa, szczególnie poprzez kształtowanie wiedzy o podatkach oraz obowiązujących systemach polskich, innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, w których znajdują się największe skupiska polonijne,

· działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

Obecnie Fundacja prowadzi działania:

1. Reaguję na los kolegi

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w ramach akcji „Reaguję na los kolegi”

Ta pomoc, nic nie kosztuje, wystarczy podać rękę.

Żyjemy i pracujemy w różnych - małych i dużych miejscowościach, często spotykamy się nie tylko zawodowo, ale i towarzysko. Wiemy o sobie wiele: o chorobach i innych zdarzeniach losowych.

Prosimy: okaż życzliwość, wyrozumiałość, dobrą wolę i serce. Jeżeli widzisz potrzebę udzielenia pomocy innemu doradcy zawiadom o tym fakcie Fundację, która udzieli mu wsparcia. Reaguj na los innych, tak jak my.

Bądź tą szczególną osobą, dzięki której pomoc trafi do osoby będącej w potrzebie.

Serdecznie dziękujemy za okazane do tej pory wsparcie.

2. Stale pomagam

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych została powołana aktem notarialnym przez Doradców Podatkowych, fundatorów, w dniu 21.09.2011 r. W tym roku Fundacja obchodziła 5-lecie swojej działalności. W tym czasie uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Dzięki hojności środowiska doradców podatkowych na konto Fundacji wpływają środki finansowe, które przekazywane są potrzebującym doradcom. Aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrą kondycję finansową Fundacji serdecznie proszę wszystkich doradców o przystąpienie do akcji „STALE POMAGAM". Dzięki stałemu zleceniu - przekazywaniu comiesięcznie małych kwot na konto Fundacji zapewniony będzie systematyczny wpływ środków finansowych. Uczyni to regularne zasilanie konta i pozwoli na planowanie akcji pomocowych, a jednocześnie nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla członków naszej korporacji. Za dobre serce wszystkim doradcom serdecznie dziękuję.

Każdy może być wolontariuszem, aby swoją bezinteresowną pracą wspierać działania Fundacji.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Dziękuję za zainteresowanie i proszę Wszystkich o wsparcie.

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych konto 82 1020 2313 0000 3102 0421 1173 w Banku PKO BP.
 

Iwona Wojsław

Prezes Zarządu

Ogólnopolskiej Fundacji

Doradców Podatkowych

Pliki do pobrania