Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych

Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych została powołana przez doradców podatkowych w dniu 21.09.2011r. Siedziba fundacji znajduje się w Katowicach przy pl. Grunwaldzkim 8-10. Celem fundacji jest niesienie pomocy doradcom podatkowym m.in. finansowej jak i rzeczowej, podnoszenie wiedzy ekonomicznej i prawnej społeczeństwa w tym również kształtowanie młodzieży poprzez kształtowanie wiedzy o podatkach oraz obowiązujących systemach podatkowych.  Dzięki życzliwej pomocy ze strony doradców podatkowych pomogliśmy już kilku osobom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu własnej choroby jak i choroby najbliższych. Od 2012 roku nasza Fundacja, która posiada status OPP, w sumie przekazała pomoc finansową w wysokości 61,604 zł. Pomoc udzielona została na częściowy zakup protez dla doradcy podatkowego z regionu Warmińsko-Mazurskiego, pokrycie kosztów leczenia szpitalnego dla doradcy podatkowego również z regionu Warmińsko-Mazurskiego, turnus rehabilitacyjny dla doradcy podatkowego z regionu Śląskiego, pokrycie kosztów leczenia powikłań terapii onkologicznej doradcy podatkowego z regionu Śląskiego oraz zakup łóżka rehabilitacyjnego dla dziecka doradcy podatkowego z regionu Pomorskiego.


Strona internetowa Fundacji

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x