Szczegóły szkolenia / imprezy

Konferencja z cyklu PODATKI FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWO. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 13.11.2023 r.
Kategoria: Konferencja
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 2 / 100
Koszty:  60.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
60.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
180.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-11-13
Data zakończenia: 2023-11-13
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

 

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Katedra Finansów Publicznych Wydział Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
mają zaszczyt zaprosić Państwa na Dziesiątą Jubileuszową Konferencję z cyklu

„PODATKI – FINANSE – PRZEDSIĘBIORSTWO”

 

Temat tegorocznej konferencji:

 

„Nieruchomości w przedsiębiorstwie a podatki”

 

Konferencja odbędzie się 13 listopada 2023 r.

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

ul. Bogucicka 5 (Budynek CNTI)

 

Program konferencji:

9.30   Rejestracja uczestników

10.00 do 10.45 Otwarcie Konferencji oraz wystąpienia okolicznościowe

10.45 do 11.30 Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o tematyce podatkowej

11.30 do 12.00 przerwa kawowa

12.00 do 12.30  Promocja zawodu doradcy podatkowego

„Jak zostać doradcą podatkowym?” doradca podatkowy dr Mariusz Cieśla

12.30 do 13.00 Wykład „Podatkowe aspekty nabywania i zbywania nieruchomości (VAT)  – doradca podatkowy Mariusz Gałuszka

13.00 do 13.30  Wykład „Podatkowe aspekty nabywania i zbywania nieruchomości (PDOF i PDOP) – doradca podatkowy dr Mariusz Cieśla

13.30 do 14.00 Lunch

14.00 do 14.45 Wykład „Opodatkowanie nieruchomości podatkiem od nieruchomości” – doradca podatkowy dr Bartosz Kubista

14.45 do 15.00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

Koszt udziału doradcy podatkowego w konferencji:

60,00 PLN brutto  dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

180,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zapisy na Konferencję oraz płatność  do dnia 27 października 2023 r., który jest równocześnie terminem możliwości rezygnacji z udziału w konferencji. W przypadku nie zachowania powyższego terminu osoby zapisane, które nie będą uczestniczyły w konferencji a nie złożyły rezygnacji w/w terminie będą obciążone kosztami w wysokości 60,00 PLN brutto.Płatne przelewem na konto:


mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022


Udział w konferencji  5 pkt.  zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r.


Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie www.slaski.kidp.pl

 

  Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x