Szczegóły szkolenia / imprezy

Webinarium. Fundacje rodzinne. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.
Kategoria: Fundacje Rodzinne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 15 / 200
Koszty:  119.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
119.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
357.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-10-17
Data zakończenia: 2023-10-17
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz pracowników doradców podatkowych

na webinarium:

Fundacje rodzinne

Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.

Będzie możliwość ponownego odsłuchania szkolenia do 48h po szkoleniu.

 

Webinarium, 17.10.2023 r. godz. 09.00 – 14.45

(w tym 45 min przerwy)

 

Fundacje rodzinne

 

Fundacja rodzinna stanowi nową formę sukcesji rodzinnego majątku, obok już istniejącego zarządu sukcesyjnego. Fundacja zostaje właścicielem przekazanego do niej majątku i z dochodów generowanych przez ten majątek udziela świadczeń na rzecz beneficjentów, w tym członków rodziny fundatora. Warto jednak podkreślić, że beneficjenci nie uzyskują prawa własności do fundacji rodzinnej, co istotnie odróżnia jej funkcjonowanie od spółki kapitałowej.

Oprócz aspektów związanych z sukcesją i organizacją, fundacja wyróżnia się również specyficznymi zasadami opodatkowania, które w pewnym stopniu przypominają tzw. CIT Estoński. Jednym z wprowadzonych rozwiązań jest możliwość odroczenia opodatkowania zysków fundacji do momentu ich wypłaty na rzecz beneficjentów, o ile te zyski pochodzą z dozwolonej działalności. Warto jednak zaznaczyć, że ta preferencja dotyczy wyłącznie ściśle określonej działalności fundacji rodzinnej. Działania wykraczające poza tę sferę podlegają stawce sankcyjnej. Dlatego korzystne opodatkowanie fundacji rodzinnej wymaga dokładnej analizy w każdym przypadku.

Podsumowując, fundacja rodzinna może być atrakcyjnym rozwiązaniem, choć niekoniecznie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego. W ramach pierwszej części szkolenia omówione zostaną zasady funkcjonowania fundacji rodzinnych. Natomiast w drugiej części szkolenia przedstawione zostaną zasady ich opodatkowania, wraz z korzyściami oraz potencjalnymi ryzykami.

 

Część I:

Wprowadzenie do fundacji rodzinnych

Jak założyć fundację rodzinną

Kto może zostać fundatorem

Kto może zostać beneficjentem

Kto kieruje fundacją rodzinną

Jak działa fundacja rodzinna

Co fundacja rodzinna może finansować

Jakim majątkiem dysponuje fundacja rodzinna

Czy fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą

Czy świadczenia z fundacji rodzinnej mają wpływ na spadkobranie

Zalety i wady fundacji rodzinnych

 

Część II:

Jakie podatki płaci fundacja rodzinna

Opodatkowanie w momencie założenia fundacji rodzinnej i wniesienia do niej majątku (CIT i PIT)

Zasady opodatkowania zysku wypracowanego w momencie funkcjonowania fundacji w zakresie działalności dozwolonej i niedozwolonej (CIT i VAT)

Opodatkowanie wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji (CIT i PIT, stawki, zwolnienia)

Jak oskładkowane są świadczenia wypłacane na rzecz beneficjenta w fundacji rodzinnej (ZUS, składka zdrowotna)

Pojęcie „ukrytych zysków” (jak to wydatki)

Konsekwencje likwidacji/rozwiązania fundacji rodzinnej i wydania jej majątku (CIT i PIT)

Pozostałe wybrane problemy

 

 

Wykładowca: Marcin Szymocha

 

 

Warunki uczestnictwa:

 

 1. Zapisy przez panel mDoradca do dnia 12.10.2023 r.
 2. Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem na konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.
 1. Przesłanie mailem na adres slaski@kidp.pl skanu wypełnionego zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu na 3 dni przed dniem szkolenia. Zaproszenia przesłane po szkoleniu, z przyczyn technicznych, nie będą przyjęte. Link do pobrania „zaproszeń”: https://slaski.kidp.pl/strona.php/1630_zaproszenia_do_bezplatnego_udzialu_w_szkoleniach_na_rok_2023.html
 2. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika kosztami w pełnej wysokości.
 3. Link do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed szkoleniem na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikację poprawności e-maili.
 4. Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone w panelu mdoradca na dwa dni przed szkoleniem.
 5. Szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r.
 6. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników. W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową. 

KOSZT SZKOLENIA

119,00 PLN brutto  dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

357,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

119,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

357,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie:

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html    


Kilka uwag technicznych:

 1. Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.
 2. Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.
 3. Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.
 4. W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x