Szczegóły szkolenia / imprezy

WEBINARIUM. Orzecznictwo podatek od towarów i usług Wybrane orzeczenia TSUE i NSA oraz zmiany w zakresie VAT, ZUS. SZKOLENIE DLA DORADCÓW PODATKOWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW. PUNKTY.
Kategoria: Orzecznictwo
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 32 / 100
Koszty:  119.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
119.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
357.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-10-03
Data zakończenia: 2023-10-03
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz pracowników doradców podatkowych

na webinarium:

Orzecznictwo podatek od towarów i usług

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA oraz zmiany w zakresie VAT, ZUS


Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.

Będzie możliwość odsłuchania szkolenia do 48 h po odbytym szkoleniu.

Webinarium, 03.10.2023 r. godz. 09.00 – 14.45

(w tym 45 min przerwy)

Program:

Orzecznictwo podatek od towarów i usług- Wybrane orzeczenia TSUE i NSA oraz zmiany w zakresie VAT

1. Usługi toll manufacturing dla podmiotu zagranicznego

2. Sposób liczenia odsetek od nadpłat niezgodny z prawem Unii Europejskiej

3. Zakup oraz odsprzedaż usługi hotelowej a system VAT-marża

4. Powstanie obowiązku podatkowego a formalny odbiór prac

5. Wywóz towarów służących realizacji usługi kompleksowej a WDT

6. Przedwcześnie wystawiona faktura czy jest „pusta”

7. Ładowanie samochodu elektrycznego dostawa towarów czy świadczenie usług

8. Czy gminy montując odnawialne źródła energii na budynkach mieszkańców lub usuwając z nich azbest działają jako podatnicy VAT

9. Zniszczenie lub zutylizowanie nieprzydatnych towarów nie wiąże się z korektą podatku naliczonego –warunki

10. Organizacja rozrywki dla pracowników i ich bliskich czy spółka działa w charakterze podatnika VAT

11. Brak pełnego odliczenia VAT dla fundacji prowadzącej odpłatną działalność wpisującą się w jej cele statutowe

12. Dowody wywozu przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów mogą być przedstawione w późnym stadium postępowania podatkowego – gdy jest to uzasadnione

13. Faktyczny wywóz towarów poza UE decyduje o prawie do zastosowania stawki 0%, a nie formalności eksportowe

14. Kolejne orzeczenia NSA po rozstrzygnięciu TSUE w sprawie tzw. „szyku rozstawnego”

15. Vat marża w turystyce przy zaliczkach pobieranych na poczet przyszłych usług od turystów – jak liczyć?

16. Prawo do odliczania Vat z usług gastronomicznych nabytych dla klientów

17. Umowa w wyjątkowej sytuacji może być uznana za fakturę

18. Korekta VAT od sprzedaży paragonowej

19. Inne interesujące wyroki w zakresie VAT


Orzecznictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych

1. Przegląd orzecznictwa w zakresie „prawie” jedynego wspólnika spółki kapitałowej

2. Podleganie ubezpieczeniom a stanowisko ZUS

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma prawa kwestionowania zadeklarowanej podstawy wymiaru składki, jeżeli podwyższenie składki nastąpiło zgodnie z przepisami.- Sąd Najwyższy

4. Prawo do zasiłku a jednoczesne wykonywanie działalności gospodarczej

5. Właściwe ustawodawstwo a A1- przegląd przypadków

6. Wyroki sądów , gdy działalność gospodarcza nosi znamiona umowy o pracę – skutki dla przedsiębiorcy i jego kontrahenta

7. Osoba współpracująca a pracownik

8. Podstawy wymiaru składek – ciekawe przypadki

Dyskusja.

Wykładowca: Joanna Szymańska-Kubica

Warunki uczestnictwa:

 1. Zapisy przez panel mDoradca do dnia 28.09.2023 r.
 2. Płatność na szkoleniew formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem na konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.
 3. Przesłanie mailem na adres slaski@kidp.pl skanu wypełnionego zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu na 3 dni przed dniem szkolenia. Zaproszenia przesłane po szkoleniu, z przyczyn technicznych, nie będą przyjęte https://slaski.kidp.pl/strona.php/1630_zaproszenia_do_bezplatnego_udzialu_w_szkoleniach_na_rok_2023.html
 4. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika kosztami w pełnej wysokości.
 5. Link do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed szkoleniem na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikację poprawności e-maili.
 6. Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone w panelu mDoradca na dwa dni przed szkoleniem.
 7. Szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r.
 8. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników. W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


KOSZT SZKOLENIA

119,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

357,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

119,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

357,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie:

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html


Kilka uwag technicznych:

 1. Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.
 2. Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.
 3. Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.
 4. W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x