Szczegóły szkolenia / imprezy

Międzynarodowa Konferencja Podatkowa pt. "Taxes of Tomorrow. Directions of tax law development in European countries, 22.09.2023 r. - zmiana formy konferencji na on-line
Kategoria: Konferencja
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 150 / 100
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-09-22
Data zakończenia: 2023-09-22
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo,

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje międzynarodową konferencję podatkową pt. "Taxes of Tomorrow. Directions of tax law development in European countries".

Konferencja odbędzie się tylko w formie on-line, dla wszystkich nieopłatnie. 

Podajemy link do oglądania konferencji https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUyMThkZTYtZjEzNC00ODk2LWE3YWQtYmFmOWE0NGRjZDk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%2255ea996e-5141-4491-ada2-0d863e457465%22%7d

 

Link oraz kod dostępu do spotkania w razie problemów z dołączeniem.

 

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 311 784 067 068
Kod dostępu: 
4QdQkZ

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania


Udział w konferencji  5 pkt.  zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r. Punkty zostaną przyznane pod warunkiem zapisania się na Konferencję poprzez panel mDoradca.  Zapisy do 21.09.2023 r. 

Referaty i prelekcje poświęcone będą kierunkom rozwoju prawa podatkowego w Europie i dotykać między innymi takich obszarów jak:

· opodatkowanie nowych technologii, wyzwania opodatkowania w dobie popularyzacji i rozwoju pracy robotów i sztucznej inteligencji;

· cyfryzacja funkcjonowania administracji podatkowych, w tym automatyzacja raportowania;

· unifikacja europejskiego prawa podatkowego.

Przedstawiamy poszczególnych wykładowców:

- dr Mariusz Cieśla: Taxation of cryptocurrencies in Poland. DAC8 and CARF approach

- dr Bartosz Kubista: Taxes and metaversum

- dr Antoni Kolek: Taxation of robots' work or taxation of products and effects of robots' worl. Between robot income tax and tax on income from intellectual property rights

- dr Mikołaj Kondej: Implementation of Pilar II and its impact on stste incentives - why EU seems to be at a disadvantage??

- dr Michał Bernat: EU Foreing Subsidies Regulations as a Tool to Combat International Tax Competition 

- Anna Karczewska: The MLI and its practical perspectives

- Diego Conte: The taxpayer and his rights: the Stone Guests in the development of the tax law.

Konferencja została objęta patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.


Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x