Szczegóły szkolenia / imprezy

WEBINARIUM. Bilansowe zamknięcie roku z elementami podatkowych aspektów zamknięcia ksiąg i kalkulacji CIT. SZKOLENIE DLA DORADCÓW PODATKOWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW. PUNKTY.
Kategoria: Bilansowe zamknięcie roku
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 37 / 100
Koszty:  119.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
119.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
357.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-12-14
Data zakończenia: 2023-12-14
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz pracowników doradców podatkowych

na webinarium:

Bilansowe zamknięcie roku z elementami podatkowych aspektów zamknięcia ksiąg i kalkulacji CIT

Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.

Nie będzie możliwość ponownego odsłuchania szkolenia.

Webinarium, 14.12.2023 r. godz. 09.00 – 14.45

(w tym 45 min przerwy)

Program szkolenia:

A. Bilansowe aspekty zamknięcia ksiąg

1. Charakterystyka rocznego sprawozdania finansowego jednostek stosujących w pełnym zakresie ustawę o rachunkowości.

2. Zasady i tryb sporządzania, badania i zatwierdzania oraz publikowania sprawozdania finansowego w tym harmonogram prac bilansowych.

3. Poprawne zamknięcie ksiąg rachunkowych podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego – problematyka kompletności dokumentacji i analizy sald. Badanie sprawozdań finansowych i opinie w sprawozdaniu z badania.

4. Inwentaryzacja 2023. Zasady, dokumentacja, rozliczenia.

5. Wycena aktywów i pasywów – kluczowe aspekty

6. Sporządzanie, podpisywanie, zatwierdzanie i publikacja sprawozdań

B. Podatkowe aspekty zamknięcia ksiąg

- przychody i koszty w prawie podatkowym

- przykłady praktyczne i interpretacje

2. Odroczony podatek dochodowy – zasady identyfikacji różnic trwałych, przejściowych, uzgadnianie w kilku okresach

3. Warsztaty z „przejściówki” z wyniku bilansowego na wynik podatkowy

4. Efektywny podatek dochodowy

Wykładowca: Jacek Kołaczyński

Warunki uczestnictwa:

 1. Zapisy przez panel mDoradca do dnia 11.12.2023 r.
 2. Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem na konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.
 3. Przesłanie mailem na adres slaski@kidp.pl skanu wypełnionego zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu na 3 dni przed dniem szkolenia. Zaproszenia przesłane po szkoleniu, z przyczyn technicznych, nie będą przyjęte. Link do pobrania „zaproszeń”: https://slaski.kidp.pl/strona.php/1630_zaproszenia_do_bezplatnego_udzialu_w_szkoleniach_na_rok_2023.html
 4. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika kosztami w pełnej wysokości.
 5. Link do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed szkoleniem na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikację poprawności e-maili.
 6. Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone w panelu mDoradca na dwa dni przed szkoleniem.
 7. Szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r.
 8. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników. W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.

KOSZT SZKOLENIA

119,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

357,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

119,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

357,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie:

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html


Kilka uwag technicznych:

 1. Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.
 2. Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.
 3. Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.
 4. W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x