Szczegóły szkolenia / imprezy

CZAS PRACY, NIEOBECNOŚCI CHOROBOWE, POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ, UMOWY CYWILNOPRAWNE - webinarium dla doradców podatkowych oraz pracowników. PUNKTY.
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 22 / 100
Koszty:  119.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
119.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
357.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-06-29
Data zakończenia: 2023-06-29
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

 

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz
pracowników doradców podatkowych

na webinarium:

CZAS PRACY, NIEOBECNOŚCI CHOROBOWE, POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ, UMOWY CYWILNOPRAWNE

 

Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.

 

Będzie możliwość odsłuchania szkolenia do 48h po odbytym szkoleniu.

 

Webinarium, 29.06.2023 r. godz. 09.00 – 14.45

(w tym 45 min przerwy)       

 

 

CZAS PRACY

 1. Systemy czasu pracy

a)      System podstawowy

b)     System równoważny

c)      System pracy weekendowej

d)     System skróconego tygodnia pracy

e)     System zadaniowy

 1. Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu
 2. Rozliczanie czasu pracy pracowników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 3. Zasady pracy zdalnej i jej rozliczanie
 4. Możliwość wystąpienia nadgodzin w poszczególnych systemach czasu pracy

a)      Nadgodziny dobowe

b)     Nadgodziny średniotygodniowe

c)      Limity pracy w nadgodzinach

 1. Kalkulacja wynagrodzenia za nadgodziny

a)      Wyliczanie dodatków do pracy w nadgodzinach

b)     Uwzględnianie innych składników wynagrodzenia w kalkulacji wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach

 1. Praca w porze nocnej

a)      Kalkulacja dodatku za pracę w porze nocnej

b)     Możliwość stosowania ryczałtu za pracę w porze nocnej

 1. Praca w niedzielę i święta

a)      Zasady rekompensaty

b)     Wysokość wynagrodzenia

c)      Konieczność udzielania wolnej niedzieli

 

NIEOBECNOŚCI CHOROBOWE

 1. Okres wyczekiwania prawa do wynagrodzenia chorobowego
 2. Zasady kalkulacji podstawy chorobowej

a)      Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie chorobowej

b)     Zasady uzupełniania podstawy chorobowej

 1. Zasady dotyczące terminu ponownego naliczenia podstawy chorobowej
 2. Kalkulacja wynagrodzenia chorobowego i zasiłków
 3. Wyczerpanie okresu zasiłkowego i świadczenie rehabilitacyjne
 4. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem

a)      Urlop macierzyński

b)     Urlop rodzicielski

c)      Urlop ojcowski

d)     Urlop wychowawczy

 

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ

 1. Zasady dokonywania potrąceń dobrowolnych z wynagrodzenia pracownika
 2. Zasady dokonywania potrąceń obowiązkowych z wynagrodzenia pracownika

a)      Zajęcia alimentacyjne i niealimentacyjne

b)     Wyrok sądu w sprawie alimentów dostarczony pracodawcy przez współmałżonka pracownika

c)      Pismo z banku zawierające zgodę pracownika na dokonywanie potrąceń rat niespłacanych pożyczek

d)     Zajęcia z Urzędu Skarbowego

e)     Zajęcia z ZUS

 1. Kwoty wolne od potrąceń
 2. Odpowiedzialność za mienie pracodawcy
 3. Udzielanie kar porządkowych pracownikowi

 

UMOWY CYWILNOPRAWNE

 1. Umowy zlecenie i o dzieło
 2. Umowa z przeniesieniem praw autorskich
 3. Umowy cywilnoprawne z własnym pracodawcom lub na rzecz własnego pracodawcy
 4. Umowa zlecenie z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą
 5. Kontrakt menadżerski
 6. Kalkulacja wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych

 

Wykładowca: Marzena Mikoda

 

 

Warunki uczestnictwa:

 

 1. Zapisy przez panel mDoradca do dnia 26.06.2023 r.
 2. Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem na konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.
 3. Przesłanie mailem na adres slaski@kidp.pl skanu wypełnionego zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu na 3 dni przed dniem szkolenia. Zaproszenia przesłane po szkoleniu, z przyczyn technicznych, nie będą przyjęte. Link do pobrania „zaproszeń”: https://slaski.kidp.pl/strona.php/1630_zaproszenia_do_bezplatnego_udzialu_w_szkoleniach_na_rok_2023.html
 4. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika kosztami w pełnej wysokości.
 5. Link do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed szkoleniem na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikację poprawności e-maili.
 6. Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone w panelu mDoradca na dwa dni przed szkoleniem.
 7. Szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r.
 8. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników. W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową. 

KOSZT SZKOLENIA

119,00 PLN brutto  dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

357,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

119,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

357,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie:

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html     


 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x