Szczegóły szkolenia / imprezy

CIT estoński - szkolenie stacjonarne dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY.
Kategoria: CIT estoński
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 15 / 80
Koszty:  220.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
220.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
660.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-05-08
Data zakończenia: 2023-05-08
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz pracowników doradców podatkowych

na szkolenie stacjonarne:

CIT ESTOŃSKI

Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.

08.05.2023 r. godz. 10.00 – 15.20

(w tym 20 min przerwy)

Miejsce szkolenia: Hotel Novotel al. Walentego Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice,

 w salach konferencyjnych Flamenco         

 

Program szkolenia:

 

·        Podmioty wyłączone z CIT estońskiego

·        Podmioty uprawnione do stosowania CIT estońskiego – warunki

·        Przejście na estoński CIT - prawa i obowiązki związane ze zmianą formy opodatkowania

·        Przesłanki, które należy spełniać podczas opodatkowania ryczałtem oraz skutki ich naruszenia

·        Podstawowe obowiązki podatnika opodatkowanego estońskim CIT

·        Przedmiot i podstawa opodatkowania estońskim CIT

·        Stawki estońskiego CIT, terminy zapłaty oraz termin deklarowania

·        Wyjście z ryczałtu

·        Pozostałe zagadnienia dotyczące CIT estońskiego

 

 Wykładowca: Małgorzata Tarkowska

 

 Warunki uczestnictwa:

 

  1. Zapisy przez panel mDoradca do dnia 02.05.2023 r.
  2. Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem na konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.
  3. Przesłanie mailem na adres slaski@kidp.pl skanu wypełnionego zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu na 3 dni przed dniem szkolenia. Zaproszenia przesłane po szkoleniu, z przyczyn technicznych, nie będą przyjęte. Link do pobrania „zaproszeń”: https://slaski.kidp.pl/strona.php/1630_zaproszenia_do_bezplatnego_udzialu_w_szkoleniach_na_rok_2023.html
  4. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika kosztami w pełnej wysokości.
  5. Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone w panelu mdoradca na dwa dni przed szkoleniem.
  6. Szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r.

KOSZT SZKOLENIA

220,00 PLN brutto  dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

660,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

220,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

660,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie:

https://slaski.kidp.pl/strona.php/914_regulamin_szkolen_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html    


 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x