Szczegóły szkolenia / imprezy

Sporządzenie zeznań podatkowych za 2022 rok - warsztaty. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY.
Kategoria: Zeznania podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 47 / 100
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-02-21
Data zakończenia: 2023-02-21
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz pracowników doradców podatkowych

na webinarium:

Sporządzenie zeznań podatkowych za 2022 rok - warsztaty

Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.

Będzie możliwość odsłuchania szkolenia do 48 h po odbytym szkoleniu.

Webinarium, 21.02.2023 r. godz. 09.00 – 14.45

(w tym 45 min przerwy)

Program:

Nieograniczony a ograniczony obowiązek podatkowy

Podmiot i przedmiot opodatkowania

Źródła przychodów i zależne od nich sposoby opodatkowania

Zwolnienia przedmiotowe

Koszty uzyskania przychodów w zależności od źródła

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Danina solidarnościowa

Ulgi podatkowe

Zeznania podatkowe – część praktyczna- ćwiczenia

- zeznania osób nieprowadzących działalności

- zeznania małżonków

- zeznania osób samotnie wychowujących dzieci

- zeznania osób prowadzących działalność gospodarczą w zależności od sposobu opodatkowania

- stosowania ulg podatkowych w formularzach (odliczanych od dochodu oraz od podatku)

- zeznania podatkowe przy obrocie papierami wartościowymi , kryptowalutami

- zeznania podatkowe przy zbyciu nieruchomości i majątku ruchomym

- zeznania z innych źródeł z samoopodatkowaniem (najem , działalność nierejestrowana , inne)

- zeznania podatkowe podatników osiągających dochody zagraniczne

- inne

Wykładowca: Joanna Szymańska-Kubica

Warunki uczestnictwa:

 1. Zapisy przez panel mDoradca do dnia 18.02.2023 r.
 2. Płatność na szkoleniew formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem na konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.
 3. Przesłanie mailem na adres slaski@kidp.pl skanu wypełnionego zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu na 3 dni przed dniem szkolenia. Zaproszenia przesłane po szkoleniu, z przyczyn technicznych, nie będą przyjęte https://slaski.kidp.pl/strona.php/1630_zaproszenia_do_bezplatnego_udzialu_w_szkoleniach_na_rok_2023.html
 4. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika kosztami w pełnej wysokości.
 5. Link do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed szkoleniem na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikację poprawności e-maili.
 6. Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone w panelu mdoradca na dwa dni przed szkoleniem.
 7. Szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r.

KOSZT SZKOLENIA

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN bruttodla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie:

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html


Kilka uwag technicznych:

 1. Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.
 2. Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.
 3. Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.
 4. W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCHKategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x