Szczegóły szkolenia / imprezy

ZMIANY W PRAWIE PRACY W I POŁOWIE 2023 ROKU. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Punkty.
Kategoria: Prawo pracy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 59 / 100
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-03-01
Data zakończenia: 2023-03-01
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz pracowników doradców podatkowych

na webinarium:

ZMIANY W PRAWIE PRACY W I POŁOWIE 2023 ROKU

Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Punkty.

Będzie możliwość odsłuchania szkolenia do 48 h po odbytym szkoleniu.

Webinarium, 01.03.2023 r. godz. 09.00 – 14.45

(w tym 45 min przerwy)

Program szkolenia:

· Kontrola trzeźwości, wg nowych przepisów.

· Procedura kontroli trzeźwości.

· Wprowadzenie kontroli trzeźwości.

· Zasady zapoznawania pracowników z przepisami o kontroli trzeźwości.

· Dokumentacja wyników badania.

· Dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie pracownika.

· Kontrola na zawartość środków działających podobnie do alkoholu.

· Praca zdalna.

· Cztery rodzaje pracy zdalnej – na porozumienie, na polecenie, na żądanie oraz okazjonalna praca zdalna.

· Procedura pracy zdalnej.

· Procedura bezpieczeństwa informacji, rodo i bhp.

· Ocena ryzyka na pracy zdalnej.

· Zasady ustalania i wypłaty ekwiwalentu za pracę zdalną.

· Kontrola pracy zdalnej.

· Porozumienie w sprawie pracy zdalnej.

· Ochrona sygnalistów, wg projektu ustawy oraz przepisów Dyrektywy UE.

· Zasady dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów.

· Stworzenie kanałów sygnalizowania.

· Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i procedura postępowania wyjaśniającego.

· Treść procedury, Zasady dokonywania zgłoszeń. Ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenia.

· Dyrektywa work life balance (w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów) i obowiązek jej niezwłocznego wdrożenia do kodeksu pracy.

· Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i obowiązek niezwłocznego jej wdrożenia do kodeksu pracy.

· Urlop rodzicielski dla ojca.

· Dodatkowe 5 dni opieki.

· Dwa dni wolne z tytułu siły wyższej.

· Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.

· Uzasadnianie wypowiedzenie umowy na czas określony.

· Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8.

· Jak zwolnić prawidłowo pracownika na odległość.

· Czy można skutecznie rozwiązać umowę mailem?

· Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.

· Projekt zmian w kodeksie pracy.

· Projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem.

· Nowe zasady rozliczania szkoleń pracowników pod kątem czasu pracy.

· Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.

Wykładowca: Przemysław Pogłódek

Warunki uczestnictwa:

 1. Zapisy przez panel mDoradca do dnia 26.02.2023 r.
 2. Płatność na szkoleniew formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem na konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.
 3. Przesłanie mailem na adres slaski@kidp.pl skanu wypełnionego zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu na 3 dni przed dniem szkolenia. Zaproszenia przesłane po szkoleniu, z przyczyn technicznych, nie będą przyjęte. Link do pobrania „zaproszeń”: https://slaski.kidp.pl/strona.php/1630_zaproszenia_do_bezplatnego_udzialu_w_szkoleniach_na_rok_2023.html
 4. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika kosztami w pełnej wysokości.
 5. Link do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed szkoleniem na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikację poprawności e-maili.
 6. Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone w panelu mdoradca na dwa dni przed szkoleniem.
 7. Szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r.

KOSZT SZKOLENIA

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN bruttodla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie:

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html


Kilka uwag technicznych:

 1. Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.
 2. Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.
 3. Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.
 4. W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x