Szczegóły szkolenia / imprezy

Transakcje łańcuchowe w towarowym obrocie transgranicznym. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 26 / 100
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-02-09
Data zakończenia: 2023-02-09
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz pracowników doradców podatkowych

na webinarium:

Transakcje łańcuchowe w towarowym obrocie transgranicznym

Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.

Będzie możliwość odsłuchania szkolenia do 48 h po odbytym szkoleniu.

Webinarium, 09.02.2023 r. godz. 09.00 – 14.45

(w tym 45 min przerwy)

Program szkolenia

Szkolenie poza niezbędną częścią teoretyczną będzie koncentrowało się na zaprezentowaniu i omówieniu kilkudziesięciu możliwych schematów transakcji łańcuchowych.

1. Transakcje WDT i WNT:

· definicja WDT, warunki przedmiotowe i podmiotowe,

· warunki stosowania stawki 0% przy WDT,

· miejsce świadczenia przy dostawie towarów,

· WDT a dostawa towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca,

· definicja WNT, warunki przedmiotowe i podmiotowe,

· miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

2. Eksport i import towarów:

· pojęcie eksportu towarów, eksport bezpośredni i pośredni,

· warunki stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów,

· import towarów oraz miejsce świadczenia przy imporcie towarów.

3. Transakcje łańcuchowe w podatku VAT:

· kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,

· pojęcie dostawy ruchomej i nieruchomej,

· zasady przyporządkowania transportu w dostawie łańcuchowej,

· reguły Incoterms i ich wpływ na określenie miejsca świadczenia przy dostawie towarów,

· orzecznictwo TSUE dotyczące transakcji łańcuchowych,

· transakcje łańcuchowe lądowe i morskie na przykładach,

· możliwość stosowania stawki 0% dla polskich dostawców w transakcjach WDT i eksporcie towarów.

4. Transakcje trójstronne w ramach UE:

· uproszczenia w stosowaniu transakcji łańcuchowych w ramach UE – transakcje trójstronne,

· warunki występowania transakcji trójstronnych,

· prawidłowe dokumentowanie uproszczonych transakcji trójstronnych, z uwzględnieniem treści wyroku TSUE Luxury Trust Automobil,

· wykazywanie transakcji trójstronnych uproszczonych w ewidencji VAT oraz w informacji VAT-UE,

· transakcje trójstronne a czterech kontrahentów w łańcuchu transakcji – uproszczenia wprowadzone od 2020 r.

Wykładowca: Wojciech Zajączkowski

Warunki uczestnictwa:

 1. Zapisy przez panel mDoradca do dnia 06.02.2023 r.
 2. Płatność na szkoleniew formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem na konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.
 3. Przesłanie mailem na adres slaski@kidp.pl skanu wypełnionego zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu na 3 dni przed dniem szkolenia. Zaproszenia przesłane po szkoleniu, z przyczyn technicznych, nie będą przyjęte https://slaski.kidp.pl/strona.php/1630_zaproszenia_do_bezplatnego_udzialu_w_szkoleniach_na_rok_2023.html
 4. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika kosztami w pełnej wysokości.
 5. Link do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed szkoleniem na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikację poprawności e-maili.
 6. Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone w panelu mdoradca na dwa dni przed szkoleniem.
 7. Szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r.

KOSZT SZKOLENIA

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN bruttodla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie:

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html


Kilka uwag technicznych:

 1. Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.
 2. Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.
 3. Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.
 4. W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x