Szczegóły szkolenia / imprezy

Szkolenie stacjonarne!!! Nowe wyzwania w VAT na 2023 r. kolejne odchudzanie, grupy VAT i przygotowanie do wejścia w KSeF. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 66 / 90
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-02-06
Data zakończenia: 2023-02-06
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz pracowników doradców podatkowych

na szkolenie:

Nowe wyzwania w VAT na 2023 r. – kolejne odchudzanie, grupy VAT i przygotowanie do wejścia w KSeF.

06.02.2023 r. godz. 10.00 – 15.20

(w tym 20 min przerwy)

Miejsce szkolenia: Hotel Novotel al. Walentego Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice,

w salach konferencyjnych Flamenco

PLAN: Zmiany w VAT na 2023 r.

1. KSeF i faktury ustrukturyzowane (e-faktury) – przygotowanie do wdrożenia

· co to jest KSeF i do czego ma służyć?

· KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?

· KSeF - czy to oznacza brak faktur papierowych?

· pojęcie e-faktury, czyli faktury ustrukturyzowanej wystawianej w ramach KSeF;

· akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej;

· wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej;

· czy osoba prywatna lub kontrahent zagraniczny może dostać fakturę ustrukturyzowaną?

· uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej;

· faktury pro forma, uproszczone, noty korygujące a system KSeF;

· jak wygląda korygowanie sprzedaży w przypadku wystawiania faktur w KSeF?

· przechowywanie faktur ustrukturyzowanych;

· „korzyści” związane z wystawianiem faktur ustrukturyzowanych;

2. KSeF i faktury ustrukturyzowane – projekt zmian do wersji obowiązkowej (2024)

· faktura VAT wyłącznie jako faktura ustrukturyzowana?

· możliwości wystawienia faktury poza KSeF i ograniczenia w tym zakresie;

· awaria KSeF i wystawianie faktur;

· kary (100%) za wystawienie faktury poza KSeF lub nieprzesłanie faktury do KSeF,

· „propozycja” e-faktury korekty wystawiana przez nabywcę;

· obowiązek podania nr KSeF w przelewie MPP oraz w każdym innym przelewie (B2B);

· faktury VAT-RR i VAT-RR Korekta (nowa faktura) – wystawiane w KSeF;

· podatnicy zwolnieni od VAT, także korzystający ze zwolnienia do 200.000 zł, również w KSeF?

· faktury dla konsumentów (B2C) a obowiązek umieszczania specjalnych kodów QR na fakturach;

· paragony do 450 zł z NIP nabywcy – przestają być fakturami (2024);

faktury emitowane przez kasy fiskalne – zostają tylko do końca 2024 r.;

3. SLIM VAT 3

· podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika;

· określenie zasad stosowania kursu waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej;

· zmiany w zakresie wykazania WDT w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza granicę;

· likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT;

· nowe, lepsze zasady zaokrąglania współczynnika w przypadku struktury odliczania VAT naliczonego;

· zmienione zasady dokonywania korekt rocznych, w tym przypadki, w których podatnik nie będzie miał obowiązku dokonania korekty rocznej (na swoją niekorzyść);

· likwidacja obowiązku ustalania z naczelnikiem urzędu skarbowego współczynnika (pre-współczynnika) wstępnego;

· zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych;

· zmiany, konsolidacja i ujednolicenie zasad dla wiążących informacji;

· zmiany w ramach TAX FREE;

· obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości (naczelnik urzędu skarbowego będzie decydował o wysokości sankcji podatkowej);

4. Grupa VAT

· definicja „Grupy VAT” i „Przedstawiciela Grupy VAT”;

· warunki utworzenia Grupy VAT: powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne;

· zasady opodatkowywania transakcji dokonywanych przez członków Grupy;

· zasady fakturowania transakcji dokonywanych przez członków Grupy;

· rozliczenia dokonywane przez przedstawiciela Grupy VAT;

· status członka Grupy: przed, po i w trakcie istnienia Grupy;

· Grupa VAT a Biała lista;

· struktura odliczania kwoty VAT w Grupie VAT;

· brak VAT a PCC;

· rachunek VAT a rozliczenia w Grupie VAT;

· dodatkowy JPK (ewidencja), który musi być składany przez członków Grupy;

Zmiany w zakresie obowiązywania stawek VAT

Inne zmiany w VAT

Wybrane orzecznictwo TSUE z 2021-22 i jego konsekwencje dla polskiego VAT

Dyskusja

Wykładowca: Zdzisław Modzelewski

Warunki uczestnictwa:

1. Zapisy przez panel mDoradca do dnia 03.02.2023 r.

2. Płatność na szkoleniew formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem na konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.

3. Przesłanie mailem na adres slaski@kidp.pl skanu wypełnionego zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu na 3 dni przed dniem szkolenia. Zaproszenia przesłane po szkoleniu, z przyczyn technicznych, nie będą przyjęte. Zaproszenie do pobrania na stronie: https://slaski.kidp.pl/strona.php/1630_zaproszenia_do_bezplatnego_udzialu_w_szkoleniach_na_rok_2023.html

4. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika kosztami w pełnej wysokości.

5. W przypadku zapisania na szkolenie pracowników konieczne jest dostarczenie przez pracowników na szkolenie wypełnionej karty zgłoszenia przez doradcę podatkowego. Karta zgłoszenia pracownika do pobrania na stronie: https://slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

6. Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone w panelu mdoradca na dwa dni przed szkoleniem.

7. Szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r. W celu prawidłowego naliczenia punktów za szkolenie konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.

8. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 60 uczestników. W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


KOSZT SZKOLEN dla doradcy podatkowego (o statusie „czynnym” i „zawieszonym”).

185,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN bruttodla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie:

https://slaski.kidp.pl/strona.php/914_regulamin_szkolen_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html


ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x