Szczegóły szkolenia / imprezy

Praktyczne aspekty stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.
Kategoria: Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 37 / 100
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-01-30
Data zakończenia: 2023-01-30
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz pracowników doradców podatkowych

na webinarium:

Praktyczne aspekty stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.

Będzie możliwość odsłuchania szkolenia do 48 h po odbytym szkoleniu.

Webinarium, 30.01.2023 r. godz. 09.00 – 14.45

(w tym 45 min przerwy)

Agenda:

 1. Zagadnienia wstępne:
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) jako źródło prawa międzynarodowego
 • Cel zawarcia UPO – pomiędzy przeciwdziałaniem podwójnemu opodatkowaniu aunikaniem opodatkowania. Pojęcia: treaty abuse, treaty shopping

 1. Stosowanie UPO:
 • Relacje pomiędzy poszczególnymi źródłami prawa podatkowego (prawo krajowe - Ustawy CIT i PIT a prawo międzynarodowe tj. UPO oraz europejskie - dyrektywy)
 • Wykładnia UPO, rola komentarza MK OECD oraz protokołów do UPO
 • Opodatkowanie u źródła vs opodatkowanie w państwie rezydencji podatnika
 • Podstawowe reguły alokacji: jak zrozumieć język konkretnej UPO?

 1. Szczegółowe zagadnienia (omówione na przykładach):
 • Regulacje dotyczące rezydencji oraz zakładu
 • Opodatkowanie zysków przedsiębiorstw
 • Dochody bierne: opodatkowanie odsetek, należności licencjach oraz dywidend (wtym:pojęcie beneficial ownera)
 • Zyski kapitałowe
 • Problemy interpretacyjne (m.in. definicja urządzenia przemysłowego, licencjido programu komputerowego)
 • Pobranie WHT na gruncie Ustawy CIT i PIT, obowiązki sprawozdawcze (formularze: CIT-10z oraz IFT-2R a ORD-U)

 1. Pozostałe zagadnienia
 • Projekt BEPS (działanie 6 - Zapobieganie nadużyciom w wykorzystaniuUPO, działanie7 - Zapobieganie sztucznemuunikaniu statusu zakładu)
 • Konwencja MLI – stosowanie w praktyce
 • Regulacje antyabuzywne

Wykładowca: Karolina Rutkowska-Barnaś

Warunki uczestnictwa:

 1. Zapisy przez panel mDoradca do dnia 27.01.2023 r. 
 2. Płatność na szkoleniew formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem na konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.
 3. Przesłanie mailem na adres slaski@kidp.pl skanu wypełnionego zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu na 3 dni przed dniem szkolenia. Zaproszenia przesłane po szkoleniu,

z przyczyn technicznych, nie będą przyjęte.

 1. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika kosztami w pełnej wysokości.
 2. Link do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed szkoleniem na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikację poprawności e-maili.
 3. Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone w panelu mdoradca na dwa dni przed szkoleniem.
 4. Szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r.

KOSZT SZKOLENIA

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN bruttodla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie:

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html


Kilka uwag technicznych:

 1. Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.
 2. Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.
 3. Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.
 4. W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x