Szczegóły szkolenia / imprezy

Webinarium. Wykładnia przepisów ustawy o VAT w świetle orzecznictwa ETS. Zmiany w kasach fiskalnych w 2023 r. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 25 / 100
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-12-13
Data zakończenia: 2022-12-13
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz pracowników doradców podatkowych

na webinarium:

Wykładnia przepisów ustawy o VAT w świetle orzecznictwa ETS.

Zmiany w kasach fiskalnych w 2023 r.

Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.

Uprzejmie informujemy, że będzie możliwość ponownego odsłuchania szkolenia do 48h po odbytym szkoleniu.

Webinarium, 13.12.2022 r. godz. 09.00 – 14.45

(w tym 45 min przerwy)


Program:

I.        Podatnicy VAT i czynności podlegające opodatkowaniu.

 

1.       Małżonkowie prowadzący działalność rolniczą jako podatnicy VAT. Wyrok ETS w sprawie C-697/20.

2.       Opodatkowanie usług gwarancyjnych w świetle wyroku ETS w sprawie C‑605/20 Suzlon Wind Energy Portugal.

3.       Usługa o charakterze jednorazowym płatna w ratach. Orzeczenie ETS C-324/20.

4.       Lekcje nauki pływania są opodatkowane. Wyrok ETS C-373/19 w sprawie Dubrovin & Tröger.

 

II.     Miejsce świadczenia.

 

1.       Stałe miejsce prowadzenia działalności. Wyrok ETS C-333/20 w sprawie Berlin Chemie.

2.       Miejsce opodatkowania importu pojazdu wprowadzonego do UE z naruszeniem przepisów celnych. Wyrok ETS C-368/21.

3.       Błędne miejsce świadczenia przy WNT a „sankcyjne” obciążenie podatkiem. Orzeczenie ETS w sprawie C-696/20.

 

III.   Odliczanie VAT.

 

1.       Czy umowę można uważać za fakturę oraz czy aktualne jest stanowisko uznania za usługę finansową leasingu zwrotnego w świetle wyroku ETS C-235/21 w sprawie Raiffeisen Leasing.

2.       Brak wykorzystania dóbr inwestycyjnych do działalności gospodarczej – konsekwencje w postaci korekty VAT . Wyrok ETS C-293/21 w sprawie Vittamed technologijos.

3.       Ograniczenie odliczenia VAT przy odwrotnym obciążeniu. Wyrok ETS C-281/20 w sprawie Ferimet.

4.       Możliwość odliczenia VAT poprzez korektę w świetle wyroku ETS C-194/21.

 

IV.   Ulga na złe długi oraz podstawa opodatkowania.

 

1.       Ulga na złe długi w świetle orzeczenia ETS C-398/20 ELVOSPOL oraz ostatnich wyroków WSA.

2.       Kalkulacja kwoty VAT od transakcji ukrytej przed organem podatkowym. Orzeczenie ETS C-521/19.

3.       Konsekwencje błędnie opisanej faktury w transakcjach trójstronnych. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-247/21.

 

V.      Zmiany w kasach rejestrujących w 2023 r.:

 

1.     Zmiany przepisów dotyczących kas z elektronicznym zapisem kopii.

2.     Kasa elektroniczna a wymiana pamięci fiskalnej od 2023 r.

3.     Terminale płatnicze zintegrowane z kasą rejestrującą – odroczenie obowiązku.

4.     Jakie kasy rejestrujące nigdy nie będą musiały być zintegrowane z terminalami płatniczymi?

5.     Kasy rejestrujące w myjniach samochodowych, w tym w myjniach automatycznych.

6.     Propozycje uproszczenia zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej dla podatników zwolnionych z VAT.

7.     Uproszczenia dla podatników posiadających kasy online dot. raportów fiskalnych  dokumentów niefiskalnych.

8.     Zmiany w zakresie dołączania paragonów do faktur wystawionych w formie elektronicznej oraz paragonów w formie elektronicznej do wystawionych faktur.

9.     Sprzedaż węgla przez JST ze zwolnieniem z kasy fiskalnej.

10.  Taksówkarze, firmy transportowe i apteki będą mogły nabywać w 2023 r. kasy z elektronicznym zapisem kopii.

 

Wykładowca: Wojciech Zajączkowski

Warunki uczestnictwa:

 1. Zapisy przez panel mDoradca do dnia 10.12.2022 r.

 1. Płatność na szkoleniew formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem na konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.

 1. Przesłanie mailem na adres slaski@kidp.pl skanu wypełnionego zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu na 3 dni przed dniem szkolenia. Zaproszenia przesłane po szkoleniu, z przyczyn technicznych, nie będą przyjęte.

 1. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika kosztami w pełnej wysokości.

 1. Link do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed szkoleniem na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikację poprawności e-maili.

 1. Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone w panelu mdoradca na dwa dni przed szkoleniem.

 1. Szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r.

KOSZT SZKOLEN.

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN bruttodla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie:

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html


Kilka uwag technicznych:

 1. Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.
 2. Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.
 3. Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.
 4. W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x