Szczegóły szkolenia / imprezy

Webinarium. PIT DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁU PŁAC. Szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników. Punkty
Kategoria: PIT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 136 / 100
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-12-16
Data zakończenia: 2022-12-16
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz pracowników doradców podatkowych

na webinarium:

PIT DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁU PŁAC

Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.

Po szkoleniu będzie możliwość ponownego odsłuchania szkolenia do 48h.

Webinarium, 16.12.2022 r. godz. 09.00 – 14.45

(w tym 45 min przerwy)

Program szkolenia:

Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2022

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30000 zł

Podwyższenie do 120000 zł progu podatkowego

Zmiany w wspólnym rozliczaniu małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

Zmiany wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych

Ulga na powrót - dla osób osiedlających się w Polsce

Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych (ulga 4+)

Zwolnienie z PIT dla seniorów

Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Obniżenie pierwszej stawki podatku z 17 do 12%

Zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek w określonych przypadkach

Katalog zwolnień związanych z pracownikami, zleceniobiorcami, ich rodzinami

Odszkodowania, zadośćuczynienia 

Zapomogi w zależności od źródła finansowania

Świadczenia finansowane z ZFŚS

Ubiór służbowy i świadczenia związane z BHP

Imprezy integracyjne

Posiłki regeneracyjne 

Zakwaterowanie, dopłaty do wypoczynku

Diety i inne należności związane z podróżami służbowymi

Koszty z tytułu używania pojazdów lub narzędzi pracownika

Świadczenia dla emerytów i rencistów uprzednio związanych z zakładem pracy

Świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

Ponoszenie przez zakład pracy kosztów kształcenia, studiów, szkoleń, badań lekarskich

Pokrywanie przez pracodawcę kosztów kart multisport, ubezpieczeń grupowych etc

Organizacja spotkań okolicznościowych, w tym wigilijnych i paczek świątecznych

Świadczenia dla członków rodzin po zmarłych pracownikach lub emerytach/rencistach

Inne przychody zwolnione na podstawie art. 21 Ustawy PIT

Informacje PIT 11 oraz zeznania podatkowe – studium przypadków

Wykładowca: Joanna Szymańska-Kubica

Warunki uczestnictwa:

 1. Zapisy przez panel mDoradca do dnia 13.12.2022 r.

 1. Płatność na szkoleniew formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem na konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.

 1. Przesłanie mailem na adres slaski@kidp.pl skanu wypełnionego zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu na 3 dni przed dniem szkolenia. Zaproszenia przesłane po szkoleniu, z przyczyn technicznych, nie będą przyjęte.

 1. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika kosztami w pełnej wysokości.

 1. Link do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed szkoleniem na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikację poprawności e-maili.

 1. Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone w panelu mdoradca na dwa dni przed szkoleniem.

 1. Szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r.

KOSZT SZKOLEN.

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN bruttodla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie:

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html


Kilka uwag technicznych:

 1. Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.
 2. Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.
 3. Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.
 4. W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x