Szczegóły szkolenia / imprezy

Webinarium VAT w transakcjach międzynarodowych Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 103 / 100
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-12-02
Data zakończenia: 2022-12-02
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz pracowników doradców podatkowych

na webinarium:

VAT w transakcjach międzynarodowych

Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników. Punkty.

Szkolenie będzie nagrywane


Webinarium, 02.12.2022 r. godz. 09.00 – 14.45

(w tym 45 min przerwy)

Program webinarium:

1) Zasada terytorialności i co z niej wynika?

2) Reguły miejsca opodatkowania (świadczenia) – co to oznacza?

3) Miejsce opodatkowania w przypadku świadczenia usług:

a) określenie miejsca opodatkowania – zasada ogólna oraz wyjątki,

b) problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności,

c) transakcje związane z nieruchomościami – co wchodzi w ich zakres i co to oznacza?

d) transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych,

e) inne reguły określania miejsca świadczenia,

f) wybrane przykłady transakcji, które mogą wywoływać konsternację przy rozliczaniu VAT,

4) Import usług oraz „eksport usług”:

a) warunki, które muszą być spełnione,

b) moment powstania obowiązku podatkowego,

c) kurs waluty, także w przypadku korekt,

d) odliczanie VAT naliczonego,

e) obowiązek zarejestrowania na PL-NIP?

f) wykazywanie w deklaracji (JPK_VAT) i ewentualnie w informacji podsumowującej,

5) Miejsce opodatkowania w przypadku dostaw towarów:

a) dostawa ruchoma vs dostawa nieruchoma,

b) dostawy energii i gazu w odpowiednich systemach,

c) transakcje łańcuchowe krajowe, unijne i pozaunijne,

d) transakcje łańcuchowe a kwestia wykazania WDT lub eksportu towarów,

e) reguły INCOTERMS a miejsce opodatkowania (dostawy),

6) Dostawa towarów poza terytorium kraju oraz dostawa, od której VAT rozlicza nabywca:

a) warunki, które muszą być spełnione,

b) moment powstania obowiązku podatkowego,

c) kurs waluty, także w przypadku korekt,

d) odliczanie VAT naliczonego,

e) obowiązek zarejestrowania na PL-NIP?

f) wykazywanie w deklaracji (JPK_VAT) i ewentualnie w informacji podsumowującej,

7) WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

a) definicja i warunki, które muszą być spełnione,

b) obowiązek zarejestrowania na PL-NIP?

c) nietransakcyjne przemieszczenia towarów wramach UE,

d) nieodpłatne dostawy w ramach WDT,

e) moment powstania obowiązku podatkowego (dostawa, faktura, zaliczka?),

f) kurs waluty, także w przypadku korekt,

g) stawka 0% VAT i warunki jej stosowania oraz konsekwencje ich niespełnienia,

h) wykazywanie w deklaracji (JPK_VAT) i w informacji podsumowującej,

8) WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

a) definicja i warunki, które muszą być spełnione,

b) obowiązek zarejestrowania na PL-NIP?

c) nietransakcyjne przemieszczenia towarów wramach UE,

d) nieodpłatne dostawy w ramach WNT,

e) moment powstania obowiązku podatkowego (dostawa, faktura, zaliczka?),

f) kurs waluty, także w przypadku korekt,

g) moment odliczenia VAT naliczonego,

h) wykazywanie w deklaracji (JPK_VAT) i w informacji podsumowującej,

9) WDT i WNT dotyczące nowych środków transportu

10) WTT – wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna – uproszczenie w VAT

11) Magazyn call-off stock – procedura uproszczonego rozliczania na potrzeby VAT dostawy/nabycia towarów w ramach UE:

a) co to jest procedura magazynu typu call-off stock?

b) warunki stosowania takiej procedury,

c) zniszczenie towarów, zmiana przeznaczenia towarów, zmiana nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów wtej procedurze,

d) moment powstania obowiązku podatkowego,

e) kurs waluty, także w przypadku korekt,

f) obowiązki ewidencyjne dotyczące przemieszczanych towarów,

12) Inne transakcje międzynarodowe lub związane z transakcjami międzynarodowymi, do których mają zastosowanie specjalne warunki (głównie 0% VAT)

13) Wybrane zagadnienia dotyczące e-commerce (krótkie wprowadzenie)

14) Wybrane zagadnienia ogólne związane transakcjami międzynarodowymi (podstawa opodatkowania, fakturowanie, itp.)

15) Pytania i dyskusja

Wykładowca: Zdzisław Modzelewski

Warunki uczestnictwa:

 1. Zapisy przez panel mDoradca do dnia 29.11.2022 r.
 2. Płatność na szkoleniew formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem na konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.
 3. Przesłanie mailem na adres slaski@kidp.pl skanu wypełnionego zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu na 3 dni przed dniem szkolenia. Zaproszenia przesłane po szkoleniu, z przyczyn technicznych, nie będą przyjęte.
 4. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika kosztami w pełnej wysokości.
 5. Link do szkolenia zostanie wysłany na dzień przed szkoleniem na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikację poprawności e-maili.
 6. Materiały szkoleniowe zostaną umieszczone w panelu mdoradca na dwa dni przed szkoleniem.
 7. Szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r.

KOSZT SZKOLENIA

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie:

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html


Kilka uwag technicznych:

 1. Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.
 2. Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.
 3. Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.
 4. W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x