Szczegóły szkolenia / imprezy

Dziewiąta Konferencja z cyklu PODATKI FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWO 7 listopada 2022 r.
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 3 / 20
Koszty:  60.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
60.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
180.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-11-07
Data zakończenia: 2022-11-07
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo,

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Katedra Finansów Publicznych Wydział Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
mają zaszczyt zaprosić Państwa na Dziewiątą Konferencję z cyklu

„PODATKI – FINANSE – PRZEDSIĘBIORSTWO”

Temat tegorocznej konferencji:

„Podatki dochodowe a decyzje ekonomiczne przedsiębiorstwa”

Konferencja odbędzie się 07 listopada 2022 r.

w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

ul. Bogucicka 5 (Budynek CNTI)

Program konferencji:

9.30 Rejestracja uczestników

10.00 Uroczyste otwarcie Konferencji

10.15 do 10.45 Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę dyplomową o tematyce podatkowej

10.45 do 11.15 Promocja zawodu doradcy podatkowego (blok dla studentów)

„Jak zostać doradcą podatkowym?” - doradca podatkowy dr Mariusz Cieśla

11.15 do 11.30 Przerwa

11.30 do 12.00 Wybór formy opodatkowania w PIT – doradca podatkowy Mariusz Gałuszka.

12.00 do 12.30 Zasady opodatkowania w CIT z uwzględnieniem „Estońskiego CIT” – doradca podatkowy Bartosz Kubista.

12.30 do 13.00 Zmiany w podatkach dochodowych od 01.07.2022 i ich wpływ na decyzje ekonomiczne przedsiębiorstwa – doradca podatkowy Krzysztof Ciesielski.

13.00 do 13.30 przerwa na lunch

13.30 do 14.00 Wybór formy opodatkowania z uwzględnieniem podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych – doradca podatkowy dr Mariusz Cieśla.

14.00 do 14.45

1. Doradztwo podatkowe w Ukrainie

2. Digitalizacja w zakresie funkcjonowania podatków w warunkach stanu wojennego w Ukrainie.

Ph.D Halyna Vasylevska, Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu (Ukraina)

14.45 do 15.00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

Koszt udziału doradcy podatkowego w konferencji:

60,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

180,00 PLN bruttodla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zapisy na Konferencję oraz płatność do dnia 28 października 2022 r., który jest równocześnie terminem możliwości rezygnacji z udziału w konferencji. W przypadku nie zachowania powyższego terminu osoby zapisane, które nie będą uczestniczyły w konferencji a nie złożyły rezygnacji w/w terminie będą obciążone kosztami w wysokości 60,00 PLN brutto.Płatne przelewem na konto:


mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

Zapisy poprzez panel mdoradca.

Udział w konferencji–5 pkt. zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r.

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie www.slaski.kidp.pl


Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x