Szczegóły szkolenia / imprezy

Webinarium. Nowe zasady doręczeń według ustawy o doręczeniach elektronicznych. Komunikacja elektroniczna z organami podatkowymi i sądami. Szkolenie dla doradców oraz ich pracowników. Punkty.
Kategoria: Komunikacja elektroniczna, e-PUAP
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 65 / 150
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-11-29
Data zakończenia: 2021-11-29
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 24.11.2021 r.

Materiały zostaną dołączona na dwa dni przed szkoleniem o czym zostaną Państwo poinformowani e-mailowo.

Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie. Link zostanie wysłany na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikacje poprawności e-maili.

Program szkolenia:

Zagadnienia kluczowe

Koncepcja komunikacji elektronicznej, koncepcja według nowej regulacji

Podmioty zobowiązane do stosowania, obowiązki

Zasady stosowania przez doradców podatkowych

Podpisywanie pism

- podpis elektroniczny

- podpis profilem zaufanym

Wysyłanie pism

- potwierdzenia otrzymania

- skuteczna wysyłka

- zachowanie terminów

Portal do doręczeń

Doręczenie pism, skutek doręczenia, potwierdzenia doręczeń

Załączniki i ich podpisywanie

Odpisy pism, pełnomocnictwa, opłaty

Uwierzytelnianie pełnomocnictw i załączników

Dotychczasowe systemy sądowe i ePUAP – co z nimi

Typowe dotychczasowe problemy, możliwe problemy

*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.

Trener: Sebastian Ząbczyk

Doradca podatkowy, absolwent studiów podatkowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu.

Posiada wieloletnią praktykę w zakresie prawa podatkowego i doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami, kancelariami prawnymi, biurami rachunkowymi i doradcami podatkowymi. Praktykę zawodową zdobywał także w organach podatkowych (urząd skarbowy, izba skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej).

Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz postępowaniach podatkowych i procedurze sądowej. Uczestniczył w wielu zakończonych sukcesem sporach z organami podatkowymi dotyczących aktualnych problemów podatkowych, w tym m.in. tzw. „pustych faktur”, prawa do odliczenia podatku VAT, a także nieujawnionych źródeł dochodu. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, a oprócz sporów, zajmuje się optymalizacją podatkową, w szczególności związaną z dostosowaniem form organizacyjno-prawnych przedsięwzięć gospodarczych. Stale współpracuje w doradcą podatkowym i adwokatem Marcinem Pacyną.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego, autor publikacji na tematy podatkowe i ekonomiczne. Posiada także wieloletnie doświadczenie (od 2000 r.) w doradztwie ekonomicznym i kierowaniu działalnością finansową przedsiębiorstw. Zajmował się także organizacją finansowania dla dużych przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. za pomocą emisji obligacji i akcji.

Wykształcenie i doświadczenie ekonomiczne istotnie uzupełnia się z kompetencjami podatkowymi. Dzięki temu jest w stanie zajmować się zadaniami o interdyscyplinarnym charakterze, wymagających zwrócenia uwagi nie tylko na kontekst prawno-podatkowy, ale także na aspekty ekonomiczno-finansowe.Termin:

29.11.2021 r. godz. 09.00 – 15.00

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

do dnia 24 listopada 2021r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

Płatność na szkoleniew formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN bruttodla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html

W związku ze zmianą formy szkoleń ze stacjonarnych na on-line, przesyłamy kilka wiadomości technicznych:

- Doradcy zapisujący na szkolenie swoich pracowników proszeni są o przesłanie na adres slaski@kidp.pl adresów e-mailowych zapisanych pracowników w celu wysłania im linka do odbycia szkolenia. Jeden link przypisany jest jednemu uczestnikowi szkolenia.

- Materiały zostaną przesłane e-mailowo do zapisanych uczestników na dwa dni przed szkoleniem, pod warunkiem opłacenia szkolenia.

- Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.

- Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.


- Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.

- Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.

- Wszyscy uczestnicy szkolenia online będą widzieli oraz słyszeli wykładowcę, natomiast nie będą mogli zadawać pytań.

Ewentualne pytania do wykładowcy prosimy o przesyłanie na dwa dni robocze przed planowanym szkoleniem.

- Na szkoleniu on-line nie ma możliwości wykorzystania „Zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu”.

- W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).

Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniuna trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tj. 24.11.2021 r. tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x