Szczegóły szkolenia / imprezy

Webinarium. POLSKI ŁAD W PRAKTYCE BIURA RACHUNKOWEGO. Szkolenie dla doradców oraz ich pracowników. Punkty.
Kategoria: NOWY ŁAD
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 295 / 300
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-11-25
Data zakończenia: 2021-11-25
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 22.11.2021 r.

Materiały zostaną dołączona na dwa dni przed szkoleniem o czym zostaną Państwo poinformowani e-mailowo.

Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie. Link zostanie wysłany na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikacje poprawności e-maili.

Program szkolenia:

 1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w nowej odsłonie
  • Rewolucyjne zmiany w zakresie odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Nowe zasady obliczania podstawy składki zdrowotnej przez przedsiębiorców.
  • Deklaracje do ZUS.
  • Korekta roczna. Wniosek o nadpłatę.
  • Członkowie zarządu z powołania, prokurenci – objęci składką zdrowotną, zgłaszanie płatnika składek, konsekwencje.
 2. Zmiany w podatku PIT
  • Wprowadzenie nowej kwoty wolnej do skali podatkowej.
  • Wprowadzenie nowej górnej granicy pierwszego progu podatkowego.
  • Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej (skala podatkowa)
  • Nowe zasady obliczania zaliczki na PIT od wynagrodzeń
  • Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków i rodziców samotnie wychowujących dzieci
  • Zmiany w zasadach rozliczania ulgi prorodzinnej
  • Zmiany w zasadach raportowania PKPiR, KH, ewidencji ryczałtowca (2023).
  • Obowiązek prowadzenia ksiąg za pomocą programów komputerowych (2023).
  • Zmiany w zasadach dokonywania odpisów amortyzacyjnych – nieruchomości mieszkalne, środki trwałe wprowadzone do ewidencji
  • Zmiany w zasadach rozliczania samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych.
  • Zmiany w prawie przedsiębiorców wpływające na podatki dochodowe – obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowej, sankcje za brak takiej możliwości, zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych z 15 000 do 8 000 PLN.
  • Nowy limit transakcji z osobami fizycznymi, sankcje.
  • Polska bezgotówkowa pakiet ulg, zwolnień i … sankcji.
  • Zmiany w zasadach opodatkowania najmu prywatnego. Zakaz amortyzacji nieruchomości jeśli wynajmowana w ramach działalności gospodarczej.
 3. Zmiany w ryczałcie
  • Zmiany w ryczałcie, nowe i zmienione stawki podatku zryczałtowanego.
  • Zmiana definicji wolnego zawodu dla potrzeb stosowania podatków zryczałtowanych.
 4. Ulgi w podatkach
   • Nowy pakiet ulg podatkowych
    • Ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem.
    • Ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji.
    • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach.
    • Ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej.
    • Ulga IP Box, która zmniejszy obciążenie na etapie jego sprzedaży
    • Ulga na wspieranie ochrony zabytków, szkół wyższych i sportu
 5. Inne zmiany podatkowe
  • Ograniczanie zaliczania do kosztów uzyskania wydatków między podmiotami powiązanymi na gruncie podatku CIT.
  • Inne zmiany w podatku VAT – grupy kapitałowe, szybszy zwrot podatku.
  • Zmiany w CIT estońskim.
  • Pakiet sankcji w PIT, CIT i ZUS za zatrudnianie pracowników „na czarno”.
  • Inne planowane zmiany, zgodnie z bieżącym etapem prac legislacyjnych.

*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.

Trener: Anna Kędzierska-Adamczyk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 25 letnim stażem, od 15 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków.

Kluczowe kwalifikacje (związane z programem PŁATNIK):

· znajomość zagadnień podatków dochodowych, podatku VAT,

· znajomość tematyki ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy

· doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, podatków ( 15 lat)

· doświadczenie w obsłudze programu PŁATNIK oraz w prowadzeniu szkoleń z

praktycznego użytkowania programu PŁATNIK wraz z zagadnieniami kadrowo-płacowymiTermin:

25.11.2021 r. godz. 09.00 – 15.00


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

https://slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=4847

do dnia 22 listopada 2021r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html

W związku ze zmianą formy szkoleń ze stacjonarnych na on-line, przesyłamy kilka wiadomości technicznych:

- Doradcy zapisujący na szkolenie swoich pracowników proszeni są o przesłanie na adres slaski@kidp.pl adresów e-mailowych zapisanych pracowników w celu wysłania im linka do odbycia szkolenia. Jeden link przypisany jest jednemu uczestnikowi szkolenia.

- Materiały zostaną przesłane e-mailowo do zapisanych uczestników na dwa dni przed szkoleniem, pod warunkiem opłacenia szkolenia.

- Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.

- Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.


- Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.

- Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.

- Wszyscy uczestnicy szkolenia online będą widzieli oraz słyszeli wykładowcę, natomiast nie będą mogli zadawać pytań.

Ewentualne pytania do wykładowcy prosimy o przesyłanie na dwa dni robocze przed planowanym szkoleniem.

- Na szkoleniu on-line nie ma możliwości wykorzystania „Zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu”.

- W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).

Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tj. 22.11.2021 r. tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x