Szczegóły szkolenia / imprezy

Webinarium. E-commerce - pakiet kompleksowych zmian w zakresie rozliczania VAT w UE, SLIM VAT2 oraz e-faktury. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Punkty.
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 155 / 150
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-06-18
Data zakończenia: 2021-06-18
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 15.06.2021 r.

Materiały zostaną dołączona na dwa dni przed szkoleniem o czym zostaną Państwo poinformowani e-mailowo.

Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie. Link zostanie wysłany na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikacje poprawności e-maili.

Program szkolenia:

1) implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektyw Rady (UE),

2) likwidacja sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju;

3) zdecydowane zmniejszenie wysokości limitów dla transakcji towarowych opodatkowanych w innych krajach UE – limit będzie wynosił jedynie 10.000 EUR;

4) wprowadzenie nowego rodzaju transakcji:

a. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO);

b. sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI),

c. dostosowanie zasad i reguł obowiązujących w stosunku do tych transakcji;

d. WSTO i SOTI będą miały zastosowanie nie tylko do konsumentów, ale również w stosunku do niektórych podatników VAT;

5) świadczenie usług z art. 28k ustawy o VAT oraz innych usług, których miejsce opodatkowania będzie na terytorium innego kraju UE;

6) zmiana zasad stosowania limitu 10.000 EUR dla usług z art. 28k ustawy o VAT;

7) sposoby rozliczania VAT należnego innym krajom członkowskim UE;

8) nowe procedury rozliczania VAT:

a. procedura unijna;

b. procedura nieunijna;

c. procedura importowa;

d. nowe zasady i terminy składania deklaracji i ich korekt;

9) nowy rodzaj podatnika – podatnik ułatwiający dostawę towarów:

a. interfejs elektroniczny – co to jest i dlaczego ma specjalne zasady w VAT?

b. kto nim będzie?

c. jakie skutki poniesie „podatnik ułatwiający dostawę”?

d. w jakich transakcjach będzie występował?

10) zasady wystawiania faktur w przypadku nowych rodzajów transakcji (WSTO, usługi oraz SOTI);

11) nowy obowiązek podatkowy dla niektórych transakcji związany z zapłatą;

12) zwolnienie od VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach do 150 EUR;

13) możliwość zapłacenia VAT importowego przez odbiorcę przesyłki przy wykorzystaniu operatora pocztowego;

14) duży projekt zmian w VAT – SLIM VAT #2

a. dostosowanie ustawy o VAT do BREXIT;

b. transakcje łańcuchowe – doprecyzowanie reguł;

c. korekty w WNT i import usług – zasady;

d. korekty w zakresie VAT naliczonego – korekta do każdego miesiąca/kwartału;

e. wyeliminowanie duplikatów i oznaczenia „faktura korygująca”;

f. zmiany w wystawianiu faktur, w tym zaliczkowych oraz korekt;

g. pierwsze zasiedlenie – ułatwienie opcji wyboru;

h. VAT-26 – wydłużony termin na złożenie;

i. Poszerzenie możliwości korzystania z „ulgi na złe długi”;

j. Możliwość płacenia z rachunku VAT na KRUS;

15) E- faktura – nowe rozwiązanie dotyczące wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur;

16) Wyroki TSUE w ostatnich polskich sprawach, w tym w sprawie VAT naliczonego od WNT/importu usług itp., ulgi na złe długi, sankcji VAT, art. 108 itd.

17) Dyskusja*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Zdzisław Modzelewski

Doradca podatkowy, Prezes Zarządu MMR Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, oraz w zakresie postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych związanych z podatkami pośrednimi.

Jest współautorem wielu publikacji książkowych, w tym m.in. czterech komentarzy do ustawy o VAT (wyd. Instytut Studiów Podatkowych 1998 r., wyd. CH BECK 2001, wyd. LEXIS NEXIS 2003, wyd. LEXIS NEXIS 2006), „Leksykonu Fakturowania” (wyd. Unimex 2011), a także wielu publikacji prasowych.

Jest również cenionym i uznanym wykładowcą, który w czasie swojej praktyki zawodowej przeprowadził kilka tysięcy szkoleń i wykładów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy służb księgowych, pracownicy aparatu skarbowego, doradcy podatkowi, jak i kadra zarządzająca przedsiębiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe.
Termin:

18.06.2021 r. godz. 09.00 – 15.00


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

https://kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=4689

do dnia 15 czerwca 2021r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html

W związku ze zmianą formy szkoleń ze stacjonarnych na on-line, przesyłamy kilka wiadomości technicznych:

- Doradcy zapisujący na szkolenie swoich pracowników proszeni są o przesłanie na adres slaski@kidp.pl adresów e-mailowych zapisanych pracowników w celu wysłania im linka do odbycia szkolenia. Jeden link przypisany jest jednemu uczestnikowi szkolenia.

- Materiały zostaną przesłane e-mailowo do zapisanych uczestników na dwa dni przed szkoleniem, pod warunkiem opłacenia szkolenia.

- Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.

- Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.


- Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.

- Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.

- Wszyscy uczestnicy szkolenia online będą widzieli oraz słyszeli wykładowcę, natomiast nie będą mogli zadawać pytań.

Ewentualne pytania do wykładowcy prosimy o przesyłanie na dwa dni robocze przed planowanym szkoleniem.

- Na szkoleniu on-line nie ma możliwości wykorzystania „Zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu”.

- W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tj. 15.06.2021 r. tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x