Szczegóły szkolenia / imprezy

Webinarium. Zmiany w JPK_VAT. Ważne orzecznictwo, świadczenia nieodpłatne, planowane zmiany.Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Punkty.
Kategoria: JPK
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 18 / 150
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-05-06
Data zakończenia: 2021-05-06
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 03.05.2021 r.

Materiały zostaną dołączona na dwa dni przed szkoleniem o czym zostaną Państwo poinformowani e-mailowo.

Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie. Link zostanie wysłany na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikacje poprawności e-maili.

Program szkolenia:

1. Zmiany w JPK_VAT od kwietnia 2021 r.:

· wykazywanie paragonów z NIP,

· wykazywanie paragonów za przejazd autostradą oraz biletów za przewóz osób – rozszerzenie możliwości odliczenia podatku,

· zmiany w stosowaniu symboli GTU, m.in. dotyczących leków, alkoholi, części budowli i lokali, usług niematerialnych, itp.

· radykalne zmiany w stosowaniu oznaczeń MPP (mechanizm podzielonej płatności) oraz TP (podmioty powiązane),

· podmioty, które nie muszą stosować oznaczeń TP,

· oznaczanie GTU i kodami procedur dokumentów RO i WEW,

· ujmowanie korekt podatku naliczonego „in minus” na podstawie dokumentów WEW,

· zmiany w zakresie danych wykazywanych przy imporcie towarów,

· przepisy przejściowe.

2. Istotne wyroki w sprawach VAT:

· Wyrok TSUE dotyczący rozliczania WNT w sprawie C‑895/19. Jak rozliczać podatek po wyroku?

· Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C‑855/19 dotycząca zapłaty podatku przy WNT produktów ropopochodnych.

· Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – konsekwencje wyroku TSUE C-604/19.

· Karty paliwowe – interpretacja ogólna wydana po wyroku TSUE C‑235/18 i jej konsekwencje.

· Wyrok TSUE w sprawie C‑48/20. Możliwość korekt faktur w trakcie kontroli podatkowej.

· Wyrok TSUE w sprawie C‑335/19 dotyczący ulgi na złe długi. Zmiany w uldze na złe długi w ustawie SLIM VAT2.

· Obowiązek podatkowy przy sprzedaży mediów (energia, elektryczna, gaz, woda, nieczystości, najem, dzierżawa, leasing, ochrona osób, dozór mienia itp.) w świetle wyroku NSA I FSK 1842/16.

3. Świadczenia nieodpłatne w VAT:

· czynności skutkujące i nieskutkujące opodatkowaniem – zasady kwalifikacji,

· nieodpłatne dostawy towarów związane i niezwiązane z prowadzoną działalnością gosp.: artykuły spożywcze, kalendarze, katalogi reklamowe, upominki, alkohol, okulary dla pracowników, kwiaty, wiązanki pogrzebowe,

· zmiana limitów dla prezentów o małej wartości od 2021 r.,

· nieodpłatne wydania próbek i prezentów,

· nieodpłatne świadczenia usług związane i niezwiązane z działalnością gosp.: użyczanie lokali i budynków, użyczanie maszyn i urządzeń podmiotom współpracującym, pakiety medyczne, karnety na basen i kluby fitness, ubezpieczenia, transport do miejsca pracy, ubezpieczenia, posiłki, użyczanie pracownikom samochodów, nekrologi, kondolencje, napoje i posiłki w trakcie spotkań w firmie,

· świadczenia częściowo odpłatne a VAT,

· moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnych.

4. Informacje o wprowadzonych i planowanych zmianach:

· e-commerce,

· Slim VAT2,

· e-faktury,

· kasy online,

· e-paragony,

· TAX-FREE.


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener: Wojciech Zajączkowski

Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi.Termin:

06.05.2021 r. godz. 09.00 – 15.00


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

do dnia 3 maja 2021r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.


Płatność na szkoleniew formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN bruttodla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html

W związku ze zmianą formy szkoleń ze stacjonarnych na on-line, przesyłamy kilka wiadomości technicznych:

- Doradcy zapisujący na szkolenie swoich pracowników proszeni są o przesłanie na adres slaski@kidp.pl adresów e-mailowych zapisanych pracowników w celu wysłania im linka do odbycia szkolenia. Jeden link przypisany jest jednemu uczestnikowi szkolenia.

- Materiały zostaną przesłane e-mailowo do zapisanych uczestników na dwa dni przed szkoleniem, pod warunkiem opłacenia szkolenia.

- Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.

- Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.


- Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.

- Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.

- Wszyscy uczestnicy szkolenia online będą widzieli oraz słyszeli wykładowcę, natomiast nie będą mogli zadawać pytań.

Ewentualne pytania do wykładowcy prosimy o przesyłanie na dwa dni robocze przed planowanym szkoleniem.

- Na szkoleniu on-line nie ma możliwości wykorzystania „Zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu”.

- W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniuna trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tj. 03.05.2021 r. tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x