Szczegóły szkolenia / imprezy

Szkolenie odwołane - Webinarium. Kontrola celno-skarbowa i podatkowa przedsiębiorców. Kontrole a postępowania karne skarbowe - wątpliwości na styku procedur. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Punkty.
Kategoria: Kontrola podatkowa i celno-skarbowa, postępowanie podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 29 / 150
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-04-15
Data zakończenia: 2021-04-15
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 12.04.2021 r.

Materiały zostaną dołączona na dwa dni przed szkoleniem o czym zostaną Państwo poinformowani e-mailowo.

Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie. Link zostanie wysłany na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikacje poprawności e-maili.


Program szkolenia:

1. Kierunki zmian w zakresie przepisów dotyczących kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego

2. Kontrole podatkowe a postępowania karne skarbowe – wątpliwości na styku procedur.

2.1. Typowy schemat przebiegu obu procedur.

2.2. Posługiwanie się materiałami pochodzącymi ze spraw karnych skarbowych.

2.3. Zawieszanie biegu terminu przedawnienia z uwagi na k.k.s – w orzecznictwie sądów administracyjnych.

2.4. Wzruszanie decyzji ostatecznych w oparciu o rezultat spraw karnych skarbowych.

3. Kontrola celno – skarbowa. Zasady prowadzenia.

3.1. Kontrola celno – skarbowa jako szczególny rodzaj procedury kontrolnej tzw. twarda procedura kontrolna.

3.2. Zakres podmiotowy kontroli celno skarbowej. Kontrola na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa.

3.3. Zakres przedmiotowy kontroli. Obszary w których kontrola powinna być prowadzona. Przejmowanie kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu celno – skarbowego.

3.4. Właściwość miejscowa naczelnika urzędu celno – skarbowego do przeprowadzenia kontroli.

3.5. Wszczęcie kontroli celno – skarbowej. Forma, obowiązki kontrolujących. Wątpliwości związane z uproszczonym wszczęciem na legitymację.

3.6. Korekta deklaracji podatkowej przed wszczęciem kontroli.

3.7. Uprawnienia kontrolujących w trakcie kontroli

3.8. Gromadzenie informacji finansowych o podmiotach kontrolowanych przez organy.

3.9. Obowiązki kontrolowanego w trakcie kontroli.

3.10. Kontrola krzyżowa w toku kontroli celno – skarbowej

3.11. Zakończenie kontroli celno – skarbowej. Ograniczony zakres uprawnień kontrolowanych w związku z zakończeniem kontroli celno - skarbowej.

3.12. Podjęcie przez organ kontroli celno - skarbowej już zakończonej

3.13. Przekształcenie kontroli celno - skarbowej w postępowanie podatkowe.

3.14. Specyfika postępowania podatkowego jako następstwa kontroli celno – skarbowej.

3.15. Przepisy przejściowe.

4. Kontrola podatkowa przedsiębiorców prowadzona przez organy podatkowe z uwzględnieniem zmian w ustawie prawo przedsiębiorców. Wybrane problemy.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Prof. UŁ, dr hab. Dariusz Strzelec

Adwokat, doradca podatkowyTermin:

15.04.2021 r. godz. 09.00 – 15.00WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:


do dnia 12 kwietnia 2021r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html

W związku ze zmianą formy szkoleń ze stacjonarnych na on-line, przesyłamy kilka wiadomości technicznych:

- Doradcy zapisujący na szkolenie swoich pracowników proszeni są o przesłanie na adres slaski@kidp.pl adresów e-mailowych zapisanych pracowników w celu wysłania im linka do odbycia szkolenia. Jeden link przypisany jest jednemu uczestnikowi szkolenia.

- Materiały zostaną przesłane e-mailowo do zapisanych uczestników na dwa dni przed szkoleniem, pod warunkiem opłacenia szkolenia.

- Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.

- Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.


- Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.

- Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.

- Wszyscy uczestnicy szkolenia online będą widzieli oraz słyszeli wykładowcę, natomiast nie będą mogli zadawać pytań.

Ewentualne pytania do wykładowcy prosimy o przesyłanie na dwa dni robocze przed planowanym szkoleniem.

- Na szkoleniu on-line nie ma możliwości wykorzystania „Zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu”.

- W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tj. 23.03.2021 r. tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php
Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x