Szczegóły szkolenia / imprezy

Webinarium. PODATKI W 2021 ROKU - USYSTEMATYZOWANIE WIEDZY W OBSZARZE PIT/CIT/VAT. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Punkty.
Kategoria: Podatek dochodowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 30 / 150
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-03-17
Data zakończenia: 2021-03-17
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 12.03.2021 r.

Materiały zostaną dołączona na dwa dni przed szkoleniem o czym zostaną Państwo poinformowani e-mailowo.

Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie. Link zostanie wysłany na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikacje poprawności e-maili.


Program szkolenia:

A. VDEK – PROBLEMY PRAKTYCZNE

• Usystematyzowanie pojęć niezbędnych do prawidłowego raportowania w obszarze ewidencji VAT po kilku miesiącach funkcjonowania -marża, kłopotliwe oznaczenia procedur i GTU, najnowsze wyjaśnienia MF i projekt zmian rozporządzenia w sprawie VDEK.

• Paragon z NIP – co jeszcze ciągle nas zaskakuje, nowe rozporządzenie, problemy praktyczne. Generowanie JPK_ FA(3) z kas fiskalnych .

B. FAKTURY KORYGUJĄCE W 2021 ROKU

C. Jeszcze o kasach fiskalnych – Kasy fiskalne 2021– co się zmieni w 2021 roku.

D. SLIM VAT – czyli o kolejnych uproszczeniach w szczegółach, od 01.01.2021.

• Uproszczenia w fakturowaniu

• Uproszczenia w eksporcie

• Uproszczenia w odliczaniu vat naliczonego

• Zmiany w Split Payment

• Zmiany w małych prezentach

• Zmiany w WIS

• Inne drobne ale istotne zmiany.

E. Podatkowe przychody w 2020r – w dobie świadczeń związanych z COVID.

F. Biała lista podatników i jej konsekwencje w podatkach dochodowych od 01.01.2020r, z uwzględnieniem zmian z 01.07.2020.

G. Jeszcze o uldze na złe długi w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany w kwietniu, czerwcu i od grudnia 2020. Załącznik PIT/CIT W/Z.

H. Uchwalone ważne zmiany w ustawie o podatku zryczałtowanym.

• Podstawowe zasady rozliczania podatku zryczałtowanego

• Pułapki i błędy

• Zamieszanie w stawkach „ryczałtu”

• Kto nie może stosować „ryczałtu”

• Zmiana definicji wolnego zawodu

• Problemy praktyczne i nowe szanse.

I. Uchwalone zmiany w podatkach dochodowych na rok 2021 roku

- estoński CIT – zarys problemu.

• Warunki stosowania „estońskiego” CIT

• Korzyści i zagrożenia

• Które podmioty będą mogły skorzystać z tego rozwiązania

• Jakie warunki będą musiały spełnić

• Jaki będzie minimalny wymagany poziom inwestycji

• 4-ro letni okres obowiązywania możliwości korzystania z „estońskiego” CIT

• Czy szybkie zmiany organizacyjne mają sens

• Ograniczenia dla nowo powstałych podmiotów

• Podatek od przekształcenia

• Konsekwencje podatkowe rezygnacji z CIT estońskiego

J. Zmiany wynikające z nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych i jawnych od 01.01.2021 lub od 01.05.2021 roku oraz innych zmian w podatkach dochodowych

• Których spółek dotkną zmiany?

• Możliwość odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od podatku komandytariuszy – warunki zwolnienia

• Możliwość odliczenia zapłaconego przez spółkę podatku od podatku komplementariusza – warunki zwolnienia

• Wyłączenia z powyższych zwolnień

• Zasady rozliczania straty podatkowej

• Zasady rozliczania spółki nieruchomościowej

• Likwidacja w praktyce ulgi abolicyjnej

• Zwiększenie limitu przychodów dla 9% stawki CIT

• Znaczące zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – zwiększenie limitów, zwiększenie zakresu działalności podmiotów mogących skorzystać z ryczałtu – 15%.

• Nałożenie na podmioty o przychodach przekraczających 50 000 000 euro obowiązku sporządzania sprawozdań o strategii podatkowej

K. Zmiany wynikające ustaw „COVID-19” – przegląd zmian. Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w związku z covid.

• nowe zasady rozliczania straty, z uwzględnieniem kolejnych zmian z ustaw „COVID-19”

• Kolejne zmiany wynikające z nowych przepisów COVID-19

• Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w ramach tarcz antykryzysowych

• Rozliczenia darowizn – przepisy obowiązujące i wynikające z najnowszego projektu

• Zmiany zasad płacenia zaliczek na PIT 4

• Zmiany w rozliczaniu zaliczek z działalności w tym zaliczek uproszczonych

• Zmiany w zakresie ulg i zwolnień z podatku

• Zmiany w podatku od budynków

• Zmiany w zasadach opłacania podatku od nieruchomości

• Inne zmiany w podatkach

L. Umowa o dzieło a ZUS w 2021 roku. Zmiany w uldze dla młodych i w uldze abolicyjnej.

M. Sygnalizacja kolejnych planowanych zmian w podatkach.

N. Panel dyskusyjny.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener: Anna Kędzierska-Adamczyk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 25 letnim stażem, od 15 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków.

Kluczowe kwalifikacje (związane z programem PŁATNIK):

· znajomość zagadnień podatków dochodowych, podatku VAT,

· znajomość tematyki ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy

· doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, podatków ( 15 lat)

· doświadczenie w obsłudze programu PŁATNIK oraz w prowadzeniu szkoleń z

praktycznego użytkowania programu PŁATNIK wraz z zagadnieniami kadrowo-płacowymiTermin:

17.03.2021 r. godz. 09.00 – 15.00WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

https://slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=4528

do dnia 12 marca 2021 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.


Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html

W związku ze zmianą formy szkoleń ze stacjonarnych na on-line, przesyłamy kilka wiadomości technicznych:

- Doradcy zapisujący na szkolenie swoich pracowników proszeni są o przesłanie na adres slaski@kidp.pl adresów e-mailowych zapisanych pracowników w celu wysłania im linka do odbycia szkolenia. Jeden link przypisany jest jednemu uczestnikowi szkolenia.

- Materiały zostaną przesłane e-mailowo do zapisanych uczestników na dwa dni przed szkoleniem, pod warunkiem opłacenia szkolenia.

- Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.

- Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.


- Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.

- Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.

- Wszyscy uczestnicy szkolenia online będą widzieli oraz słyszeli wykładowcę, natomiast nie będą mogli zadawać pytań.

Ewentualne pytania do wykładowcy prosimy o przesyłanie na dwa dni robocze przed planowanym szkoleniem.

- Na szkoleniu on-line nie ma możliwości wykorzystania „Zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu”.

- W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tj. 12.03.2021 r. tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x