Szczegóły szkolenia / imprezy

Slim VAT i inne zmiany od stycznia 2021 r. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników.
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 84 / 150
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-01-22
Data zakończenia: 2021-01-22
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 19.01.2021 r.

Materiały zostaną dołączona na dwa dni przed szkoleniem o czym zostaną Państwo poinformowani e-mailowo.

Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie. Link zostanie wysłany na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikacje poprawności e-maili.

Program szkolenia:

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:

· korygowanie podatku należnego u sprzedawcy „in plus”,

· korygowanie podatku naliczonego u nabywcy „in plus”,

· korygowanie podatku należnego w sprzedawcy „in minus”:

o uzgodnienie warunków,

o niezbędna dokumentacja,

· korygowanie podatku należnego u nabywcy „in minus”:

o uzgodnienia warunków obniżenia podatku naliczonego

o spełnienie warunków obniżenia,

· korygowanie transakcji transgranicznych po zmianach przepisów,

· korygowanie transakcji realizowanych na przełomie roku 2020 i 2021.

· możliwość korygowania podatku należnego i naliczonego na zasadach obowiązujących w 2020 r. – warunki stosowania regulacji z 2020 r.

2. Zmiany w zakresie stosowania kursów walutowych dla rozliczeń VAT:

· kursy walut stosowane do końca 2020 r. dla celów VAT,

· możliwość stosowania jednolitego kurs walut dla celów VAT oraz PIT i CIT od 2021 r.,

· minimalny okres stosowania jednolitych kursów w VAT, PIT i CIT,

· możliwość rezygnacji z jednolitych kursów dla ww. podatków.

3. Nowe zasady opodatkowania zaliczek dotyczących eksportu towarów.

4. Zmiany w odliczaniu VAT od 2021 r.:

· wydłużenie okresów odliczenia podatku naliczonego,

· odliczanie VAT w 2021 r. na podstawie faktur wystawionych w 2020 r.

· odliczanie VAT od usług noclegowych – warunki odliczenia i niejasne zasady.

5. Istotne zmiany dotyczące obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności od 2021 r.:

· od jakiej kwoty należy stosować obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 2021 r?,

· konsekwencje zmiany limitu dla celów oznaczania faktur, sankcji oraz solidarnej odpowiedzialności w VAT,

· zmiany w zakresie możliwości stosowania kompensat w mechanizmie podzielonej płatności,

· możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań celnych poniesionych przez agencje celne,

· zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

6. Zmiany dotyczące białej listy podatników od 2021r.:

· wykreślenie niektórych danych wrażliwych z wykazu podatników.

7. Nowe zasady wydawania Wiążących Informacji Stawkowych od 2021r.

· ograniczenie możliwości wydawania WIS w sytuacji kontroli lub postępowania podatkowego,

· możliwość wydawania WIS m.in. wobec towarów z załącznika nr 15 ustawy o VAT,

· czasowe ograniczenie ważności WIS.

8. Pozostałe zmiany przepisów w ustawie Slim VAT:

· zmiany porządkowe zwolnienia z VAT dla rolników ryczałtowych,

· stosowanie zwolnienia podmiotowego przy sprzedaży niektórych towarów,

· zmiany w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania (sankcji),

· omówienie istotnych zmian w stosowaniu systemu TAX FREE.

9. Zmiany w VAT związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej:

· stosowanie rozliczeń WDT i WNT na przełomie 2020 i 2021 r.,

· eksport towarów i import towarów w transakcjach z Wielką Brytanią w 2021 r.,

· sprzedaż towarów na rzecz konsumentów z Wielkiej Brytanii,

· eksport i import usług do i z Wielkiej Brytanii,

· szczególny podatkowy status podatników z Irlandii Północnej.

10. Zmiany w kasach rejestrujących od stycznia 2021 r.:

· czynności objęte od stycznia 2021 r. obowiązkowymi kasami online,

· zmiana sposobu klasyfikacji towarów i usług wymienionych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,

· pozostałe zmiany dotyczące kas rejestrujących.

11. Paragony z NIP w ewidencji VAT w 2021 r.


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener: Wojciech Zajączkowski


Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi.Termin:

22.01.2021 r. godz. 09.00 – 15.00


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

https://slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=4513

do dnia 19 stycznia 2021 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html

W związku ze zmianą formy szkoleń ze stacjonarnych na on-line, przesyłamy kilka wiadomości technicznych:

- Doradcy zapisujący na szkolenie swoich pracowników proszeni są o przesłanie na adres slaski@kidp.pl adresów e-mailowych zapisanych pracowników w celu wysłania im linka do odbycia szkolenia. Jeden link przypisany jest jednemu uczestnikowi szkolenia.

- Materiały zostaną przesłane e-mailowo do zapisanych uczestników na dwa dni przed szkoleniem, pod warunkiem opłacenia szkolenia.

- Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.

- Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.


- Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.

- Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.

- Wszyscy uczestnicy szkolenia online będą widzieli oraz słyszeli wykładowcę, natomiast nie będą mogli zadawać pytań.

Ewentualne pytania do wykładowcy prosimy o przesyłanie na dwa dni robocze przed planowanym szkoleniem.

- Na szkoleniu on-line nie ma możliwości wykorzystania „Zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu”.

- W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tj. 19.01.2021 r. tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x