Szczegóły szkolenia / imprezy

WEBINARIUM. Najważniejsze orzeczenia w podatku VAT 2019/2020. Szkolenie dla doradców oraz ich pracowników. PUNKTY.
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 17 / 95
Koszty:  99.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
99.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
297.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-12-03
Data zakończenia: 2020-12-03
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 26.11.2020 r.

Materiały zostaną dołączona na dwa dni przed szkoleniem o czym zostaną Państwo poinformowani e-mailowo.

Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie. Link zostanie wysłany na adres e-mailowy, który doradca podał w panelu mDoradca - prosimy o weryfikacje poprawności e-maili.


Program szkolenia:

I. Powstanie obowiązku podatkowego:

1. Akt notarialny jako wystarczający element powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia? Wyrok NSA I FSK 2072/19.

2. Cesja praw z przedwstępnych umów sprzedaży lokali, a obowiązek podatkowy u cesjonariusza od zapłaconych cedentowi zaliczek na tle wyroku NSA I FSK 1273/17.

II. Odliczanie i zwroty VAT:

1. Faktura jako jedyny dokument potwierdzający realizację świadczenia a prawo do odliczenia. Wyrok ETS C‑430/19 SC C.F. SRL.

2. Generowanie symbolicznego podatku należnego przez gminę a prawo od odliczenia na przykładzie wyroku siedmiu sędziów NSA I FSK 164/17.

3. Karty paliwowe a odliczenie VAT od paliwa. Krajowa odsłona sporu – wyrok NSA I FSK 825/16.

4. Możliwość uzyskania częściowego zwrotu podatku w toku trwającej kontroli podatkowej. Orzeczenie ETS C-446/18 Agrobet CZ s. r. o.

III. Miejsce świadczenia w VAT:

1. Usługi niezwiązane z nieruchomościami na przykładzie wyroku ETS C-215/19 A Oy w sprawie usług udostępniania szaf serwerowych.

2. Kolejne uściślenia dotyczące identyfikacji stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – wyrok ETS C‑547/18 Dong Yang Electronics.

3. Miejsce dostawy przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Wyrok ETS C-276/18 KrakVet. Polska interpretacja indywidualna nie chroni poza Polską.

4. Miejsce dostawy w transakcjach łańcuchowych na przykładzie wyroku ETS C-401/18 Herst.

5. Wykonanie usługi budowlanej wyklucza WDT. Wyrok WSA w Gliwicach I SA/Gl 1063/19.

IV. Korekty podatku:

1. Brak faktury a obowiązek korekty podatku naliczonego na tle wyroku ETS C‑684/18 World Comm Trading Gfz SRL.

2. Ogłoszenie upadłości przez dłużnika a korekta z tytułu ulgi na złe długi u wierzyciela. Wyrok ETS C-146/19 SCT d.d.

3. Ulga na złe długi – polskie realia. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-335/19 E. sp. z o.o. sp. k.

V. Czynności podlegające VAT:

1. Zwrot poniesionych kosztów jako czynność podlegająca VAT na przykładzie orzeczenia ETS C-94/19 San Domenico Vetraria SpA.

2. Konsekwencje braku ustalenia rzeczywistego nabywcy w eksporcie towarów – wyrok ETS C-653/18 Unitel.

3. Rozwiązanie przed terminem umowy za wynagrodzeniem w świetle wyroku ETS C-43/19 Vodafone Portugal.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Wojciech Zajączkowski


Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi.Termin:

03.12.2020 r. godz. 09.00 – 15.00WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

https://slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=4433

do dnia 26 listopada 2020r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

99,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

297,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

99,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

297,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mDoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie

https://slaski.kidp.pl/strona.php/1697_regulamin_szkolen_online_webinarium_organizowanych_przez_slaski_oddzial_kidp.html

W związku ze zmianą formy szkoleń ze stacjonarnych na on-line, przesyłamy kilka wiadomości technicznych:

- Doradcy zapisujący na szkolenie swoich pracowników proszeni są o przesłanie na adres slaski@kidp.pl adresów e-mailowych zapisanych pracowników w celu wysłania im linka do odbycia szkolenia. Jeden link przypisany jest jednemu uczestnikowi szkolenia.

- Materiały zostaną przesłane e-mailowo do zapisanych uczestników na dwa dni przed szkoleniem, pod warunkiem opłacenia szkolenia.

- Link do szkolenia zostanie udostępniony na dzień przed szkoleniem tylko i wyłącznie tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.

- Szkolenia będą odbywały się na platformie ClickMeeting.


- Link nie jest wysyłany z e-maila: slaski@kidp.pl lecz z platformy ClickMeeting. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM, ponieważ link z ClickMeeting może trafić do SPAMU.

- Platforma nie wymaga instalacji. Uczestnicy szkolenia potrzebują jedynie najnowszej wersji przeglądarki internetowej i dostępu do Internetu. Po otrzymaniu zaproszenia, należy kliknąć w link wpisać swoje imię i adres e-mail w celu autoryzacji oraz wpisać hasło podane w przesłanym zaproszeniu.

- Wszyscy uczestnicy szkolenia online będą widzieli oraz słyszeli wykładowcę, natomiast nie będą mogli zadawać pytań.

Ewentualne pytania do wykładowcy prosimy o przesyłanie na dwa dni robocze przed planowanym szkoleniem.

- Na szkoleniu on-line nie ma możliwości wykorzystania „Zaproszenia do bezpłatnego udziału w szkoleniu”.

- W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 32 258 10 45).Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tj. 26.11.2020 r. tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x