Szczegóły szkolenia / imprezy

Nowy JPK_VAT z deklaracją oraz wybrane zagadnienia z podatku VAT. Katowice. Punkty
Kategoria: JPK
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 18 / 48
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-11-05
Data zakończenia: 2020-11-05
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 02.11.2020 r.
Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 liczba osób na tym szkoleniu jest ograniczona do 48.

Materiały zostaną udostępnione w dniu 03.11.2020 r. tylko tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.


Podczas szkolenia będą obowiązywały następujące zasady:

- zasada „dwóch uczestników = jeden stolik” z zachowaniem odpowiednich odstępów,

- zasłaniamy nos i usta,

- stosujemy i udostępniamy uczestnikom żele antybakteryjne: płyn do dezynfekcji znajduje się w holu przy wejściu do biurowca bezdotykowy i w sali wykładowej przy wejściu areozol ręczny,

- przed szkoleniem, uczestnicy wypełniają ankiety dotyczące stanu zachorowalności na COVID-19 oraz oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo w szkoleniu,

- zasady dotyczące cateringu: ciastka są porcjowane osobno dla każdego uczestnika w plastikowym przezroczystym pojemniku, na stoliku dla każdego z butelka wody i kubkiem

kawa, herbata, cukier podane w saszetkach, wrzątek w bemarze,

- na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego

i stosujemy się do wytycznych.


Program szkolenia:


1.      Prowadzenie rejestru VAT, sporządzenie i wysyłanie nowego JPK VAT od 1 października 2020 r.:

·         likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K,

·         deklaracje, które nadal będą składane w niezmienionej formie,

·         nowe zasady prowadzenia rejestru VAT,

·         dane, które należy prezentować w rejestrze sprzedaży i nowym JPK_VAT,

·         oznaczenia kodowe (GTU) dla niektórych towarów i usług,

·         oznaczenia literowe dla wskazanych w przepisach procedur występujących w podatku VAT

·         jak oznaczać faktury z wieloma pozycjami,

·         czy sprzedaż ewidencjonowania w kasie fiskalnej również będzie oznaczana kodami,

·         zasady i terminy ewidencji w rejestrze faktur wystawianych do paragonów

·         czy faktury wystawiane do paragonów dla osób fizycznych muszą być wykazywane w JPK

·         zasady ewidencjonowania faktur VAT marża,

·         dane, które należy prezentować w rejestrze zakupów i nowym JPK,

·         zasady wprowadzania do rejestru faktur sprzedaży wystawianych dla podatników VAT

·         ewidencja paragonów z NIP - faktury uproszczone.

2.      Zmiany w zakresie WDT

·         Obowiązek otrzymania NIP UE od nabywcy – warunek stosowania stawki 0% dla WDT

·         prawidłowość informacji podsumowującej – wpływ na możliwość stosowania stawki 0%

·         nowa regulacja dotycząca transakcji łańcuchowych

·         nowe wzory informacji podsumowujących VAT-UE

3.      Zmiany w zakresie matrycy stawek od 31 sierpnia 2020 r.

4.      Kasy fiskalne:

·         nowe terminy wprowadzenia kas online,

·         kasy w formie oprogramowania

5.      Pytania Uczestników szkolenia*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Grzegorz Tomala


Jestem doradcą podatkowym, autorem szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym kilku książek z zakresu podatku VAT wydanych przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (ODDK) m.in.. „VAT dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych”, „VAT w zarządzaniu nieruchomościami”, „Leksykon VAT”, „JPK_VAT z deklaracją”. W zakresie bieżących publikacji współpracuję z dziennikiem Rzeczpospolita. Uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego uzyskałem na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego złożonego w lutym 2002 r. Od 2003 r. prowadzę praktykę doradcy podatkowego w ramach własnej kancelarii. Od początku swojej działalności prowadzę szkolenia podatkowe głównie z zakresu podatku VAT. Obecnie współpracuje z kilkoma podmiotami szkoleniowymi np. Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Podatkową, Wektorem Wiedzy. Byłem również współautorem e-lerningowego kursu podatku VAT prowadzonego w ramach Akademii PARP.Termin i miejsce:

05.11.2020 r. godz. 9.00 – 14.45

Sala konferencyjna Biuro Centrum

ul. Mickiewicza 29 Katowice

Sala na „Wysokim Parterze”WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

https://slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=4376

do dnia 2 listopada 2020 r., który to dzień jest również dniem rezygnacji bezkosztowej ze szkolenia.


1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu do 2 listopada 2020 r.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony oraz w sposób nieograniczony czasowo oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystywany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, ulotkach,), materiałach konferencyjnych (np. prezentacjach), materiałach szkoleniowych udostępnianych w panelu m-doradca członkom Krajowej Izby Doradców Podatkowych), informacjach prasowych.

Dane przetwarzane będą przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie (ul. Giełdowa 4c/34, 01-211 Warszawa), jako administratora jedynie w celu co do którego została wyrażona zgoda. Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej wycofaniem. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępnych jest na stronie www.krdp.pl w zakładkach „polityka prywatności” i „RODO”.Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu do 2 listopada tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x