Szczegóły szkolenia / imprezy

Najważniejsze orzeczenia w podatku VAT 2019/2020. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. Punkty.
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 19 / 48
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-10-26
Data zakończenia: 2020-10-26
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 20.10.2020 r.
Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 liczba osób na tym szkoleniu jest ograniczona do 48.

Materiały zostaną udostępnione w dniu 22.10.2020 r. tylko tym uczestnikom, którzy opłacili szkolenie.


Podczas szkolenia będą obowiązywały następujące zasady:

- zasada „dwóch uczestników = jeden stolik” z zachowaniem odpowiednich odstępów,

- zasłaniamy nos i usta,

- stosujemy i udostępniamy uczestnikom żele antybakteryjne: płyn do dezynfekcji znajduje się w holu przy wejściu do biurowca bezdotykowy i w sali wykładowej przy wejściu areozol ręczny,

- przed szkoleniem, uczestnicy wypełniają ankiety dotyczące stanu zachorowalności na COVID-19 oraz oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo w szkoleniu,

- zasady dotyczące cateringu: ciastka są porcjowane osobno dla każdego uczestnika w plastikowym przezroczystym pojemniku, na stoliku dla każdego z butelka wody i kubkiem

kawa, herbata, cukier podane w saszetkach, wrzątek w bemarze,

- na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego

i stosujemy się do wytycznych.


Program szkolenia:

I. Powstanie obowiązku podatkowego:

1. Akt notarialny jako wystarczający element powstania obowiązku podatkowego i prawa do odliczenia? Wyrok NSA I FSK 2072/19.

2. Cesja praw z przedwstępnych umów sprzedaży lokali, a obowiązek podatkowy u cesjonariusza od zapłaconych cedentowi zaliczek na tle wyroku NSA I FSK 1273/17.

II. Odliczanie i zwroty VAT:

1. Faktura jako jedyny dokument potwierdzający realizację świadczenia a prawo do odliczenia. Wyrok ETS C‑430/19 SC C.F. SRL.

2. Generowanie symbolicznego podatku należnego przez gminę a prawo od odliczenia na przykładzie wyroku siedmiu sędziów NSA I FSK 164/17.

3. Karty paliwowe a odliczenie VAT od paliwa. Krajowa odsłona sporu – wyrok NSA I FSK 825/16.

4. Możliwość uzyskania częściowego zwrotu podatku w toku trwającej kontroli podatkowej. Orzeczenie ETS C-446/18 Agrobet CZ s. r. o.

III. Miejsce świadczenia w VAT:

1. Usługi niezwiązane z nieruchomościami na przykładzie wyroku ETS C-215/19 A Oy w sprawie usług udostępniania szaf serwerowych.

2. Kolejne uściślenia dotyczące identyfikacji stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – wyrok ETS C‑547/18 Dong Yang Electronics.

3. Miejsce dostawy przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Wyrok ETS C-276/18 KrakVet. Polska interpretacja indywidualna nie chroni poza Polską.

4. Miejsce dostawy w transakcjach łańcuchowych na przykładzie wyroku ETS C-401/18 Herst.

5. Wykonanie usługi budowlanej wyklucza WDT. Wyrok WSA w Gliwicach I SA/Gl 1063/19.

IV. Korekty podatku:

1. Brak faktury a obowiązek korekty podatku naliczonego na tle wyroku ETS C‑684/18 World Comm Trading Gfz SRL.

2. Ogłoszenie upadłości przez dłużnika a korekta z tytułu ulgi na złe długi u wierzyciela. Wyrok ETS C-146/19 SCT d.d.

3. Ulga na złe długi – polskie realia. Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-335/19 E. sp. z o.o. sp. k.

V. Czynności podlegające VAT:

1. Zwrot poniesionych kosztów jako czynność podlegająca VAT na przykładzie orzeczenia ETS C-94/19 San Domenico Vetraria SpA.

2. Konsekwencje braku ustalenia rzeczywistego nabywcy w eksporcie towarów – wyrok ETS C-653/18 Unitel.

3. Rozwiązanie przed terminem umowy za wynagrodzeniem w świetle wyroku ETS C-43/19 Vodafone Portugal.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Wojciech Zajączkowski


Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi.
Termin i miejsce:

26.10.2020 r. godz. 9.00 – 14.45

Sala konferencyjna Biuro Centrum

ul. Mickiewicza 29 Katowice

Sala na „Wysokim Parterze”WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

https://slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=4331

do dnia 20 października 2020 r., który to dzień jest również dniem rezygnacji bezkosztowej ze szkolenia.


1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu do 20 października br.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony oraz w sposób nieograniczony czasowo oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystywany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, ulotkach,), materiałach konferencyjnych (np. prezentacjach), materiałach szkoleniowych udostępnianych w panelu m-doradca członkom Krajowej Izby Doradców Podatkowych), informacjach prasowych.

Dane przetwarzane będą przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa), jako administratora jedynie w celu co do którego została wyrażona zgoda. Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej wycofaniem. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępnych jest na stronie www.krdp.pl w zakładkach „polityka prywatności” i „RODO”.


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu do 20 października tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x