Szczegóły szkolenia / imprezy

PODATKI DOCHODOWE W 2020 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN COVID-19 (SZKOLENIE DLA DORADCÓW PODATKOWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW)
Kategoria: Podatek dochodowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 55 / 60
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-08-11
Data zakończenia: 2020-08-11
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

zaprasza doradców podatkowych

oraz pracowników doradców podatkowych

na szkolenie* z zakresu

PODATKI DOCHODOWE W 2020 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN „COVID-19”

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zgłoszenia przez panel mDoradca i opłaciły szkolenie do dnia 07.08.2020 r.
Ze względu na oboszczenia wynikające z pandemii COVID-19 liczba osób na tym szkoleniu jest ograniczona do 60.

Materiały zostaną udostępnione w dniu 10.08.2020 r. tylko tym uczestkom, którzy opłacili szkolenie.

Podczas szkolenia będą obowiązywały następujące zasady:

- zasada „dwóch uczestników = jeden stolik” z zachowaniem odpowiednich odstępów,

- zasłaniamy nos i usta,

- stosujemy i udostępniamy uczestnikom żele antybakteryjne: płyn do dezynfekcji znajduje się w holu przy wejściu do biurowca bezdotykowy i w sali wykładowej przy wejściu areozol ręczny,

- przed szkoleniem, uczestnicy wypełniają ankiety dotyczące stanu zachorowalności na COVID-19 oraz oświadczenie o zgodzie na uczestnictwo w szkoleniu,

- zasady dotyczące cateringu: ciastka są porcjowane osobno dla każdego uczestnika w plastikowym przezroczystym pojemniku, na stoliku dla każdego z butelka wody i kubkiem

kawa, herbata, cukier podane w saszetkach, wrzątek w bemarze,

- na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego

i stosujemy się do wytycznych.

Program szkolenia:

o Opodatkowanie świadczeń z „tarczy” – zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, dofinansowanie kosztów działalności, dofinansowanie kosztów wynagrodzeń, pożyczka i jej umorzenie, subwencja z PFR – co jest opodatkowane a co nie? W którym momencie rozpoznać przychód

o Koszty uzyskania przychodów – wydatki sfinansowane z dotacji, subwencji – czy są kosztem podatkowym?

o Jakie wydatki mogą być pokryte z pożyczki, dofinansowania i subwencji, jak dokumentować wydatki aby uniknąć kłopotów?

o Umorzenie składek ZUS przedsiębiorcy i pracowników – skutki podatkowe, jaka część wynagrodzenia jest kosztem podatkowym, odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

o Zmiany w ustawach PIT i CIT – odroczenie terminu wpłaty PIT4, nowe zasady odliczania darowizn, nowe zasady rozliczania straty z działalności gospodarczej za rok 2020, zmiany w terminach składania zeznań i podpisywania sprawozdań, zmiany w zwolnieniach podatkowych ( ZFŚS, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zapomogi), zmiany terminów na sporządzanie dokumentacji TP, zmiany w uldze na złe długi, zmiany w terminach składania dokumentu ZAW NR.

o Zmiany w podatku VAT wynikające z przepisów „tarczy” – projektowane zmiany w terminach instalacji kas fiskalnych , przesunięcie terminów na wdrożenie VDEK, przesunięcie terminów nowej matrycy stawek VAT, paragony elektroniczne.

· Czy paragon z NIP jest fakturą i kiedy?

o zmiany w zakresie fakturowania – czy mają wpływ na podatki dochodowe?

o czy z perspektywy podatków dochodowych paragon z nim jest fakturą?

o usystematyzowanie wiedzy na temat dokumentów księgowych w kosztach

· Czy paragon z NIP-em do 450 PLN w podatkach dochodowych jest fakturą?

· KOSZTY PODATKOWE W 2020 ROKU

· Biała lista podatników i jej konsekwencje w podatkach dochodowych od 01.01.2020r. Uchwalone zmiany ( Dziennik ustaw 1018/2019), z uwzględnieniem uchwalonych zmian od 07/2020 roku, z mocą od 01/2020.

o biała lista podatników

o zakres danych wykazanych na „białej liście”

o obowiązek zgłaszania rachunku „firmowego”

o dopuszczalność korzystania z rachunku osobistego

o konsekwencje funkcjonowania „białej listy” w podatku VAT

· Obowiązkowy Split payment – zmiany od 1.11.2019 – dziennik ustaw 1751/2019

o Split payment obowiązkowy – dla kogo, kiedy, jak udokumentować

· Konsekwencje działania “białej listy” i mechanizmu podzielonej płatności w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej od 01.01.2020r, z uwzględnieniem uchwalonych zmian od 01.07.2020 roku – z mocą od 01.01.2020.

· pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka

· zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania

· możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego

· zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą

· możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej

· zawartość „donosu” do urzędu skarbowego

· wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej

· przepisy przejściowe

· Ulga za złe długi w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 roku, problemy praktyczne, zmiany związane z Covid-19

· zmiany z ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych

· warunki stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika

· dokumentowanie ulgi

· termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności

· nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym

· nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT

· wpływ ulgi na złe długi na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych

· ulga na złe długi w podatku zryczałtowanym

· ulga na złe długi a zmiana formy opodatkowania

· przepisy przejściowe

Zmiany w ordynacji podatkowej – od 01.01.2020 i od 01.07.2020.

Mikrorachunek podatnika – w wersji 01.07.2020.

Zmiany w podatkach dochodowych wynikające z „tarczy antykryzysowej”

· zmiany limitów zwolnień z podatków

· zmiany terminów składania zeznań i wpłat zaliczek

· zmiany zasad rozliczania straty za 2020

· zmiany w odliczeniach darowizn

· zmiany zasad wpłat zaliczek uproszczonych

Pytania i odpowiedzi – podatki dochodowe w 2020 roku.


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener: Anna Kędzierska-Adamczyk


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 25 letnim stażem, od 15 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków.

Kluczowe kwalifikacje (związane z programem PŁATNIK):

·znajomość zagadnień podatków dochodowych, podatku VAT,

·znajomość tematyki ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy

·doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, podatków ( 7 lat)

·doświadczenie w obsłudze programu PŁATNIK oraz w prowadzeniu szkoleń z

praktycznego użytkowania programu PŁATNIK wraz z zagadnieniami kadrowo-płacowymi;Termin i miejsce:

11.08.2020 r. godz. 9.00 – 14.45

Sala konferencyjna Biuro Centrum

Ul. Mickiewicza 29

Katowice

Sala na „Wysokim Parterze”


WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

do dnia7 sierpnia 2020r., który to dzień jest również dniem rezygnacji bezkosztowej ze szkolenia.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


Płatność na szkoleniew formie przelewu do 7 sierpnia br.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN bruttodla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN bruttodla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony oraz w sposób nieograniczony czasowo oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystywany przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie w materiałach służących promocji działalności Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, ulotkach,), materiałach konferencyjnych (np. prezentacjach), materiałach szkoleniowych udostępnianych w panelu m-doradca członkom Krajowej Izby Doradców Podatkowych), informacjach prasowych.

Dane przetwarzane będą przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z siedzibą w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa), jako administratora jedynie w celu co do którego została wyrażona zgoda. Dane podaję dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem działań podjętych na jej podstawie przed jej wycofaniem. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych dostępnych jest na stronie www.krdp.pl w zakładkach „polityka prywatności” i „RODO”.


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniudo 7 sierpnia tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x