Szczegóły szkolenia / imprezy

Praktyczne aspekty związane ze sprzedażą biura podatkowego lub poszukiwaniem dla niego inwestora. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. PUNKTY.
Kategoria: Inne
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 3.0
Zgłoszenia: 29 / 30
Koszty:  50.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
50.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-15
Data zakończenia: 2019-11-15
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Maksymalna ilość osób: 30

 

Szkolenie może być szczególnie interesująca dla:

ü  dla właścicieli firm doradztwa podatkowego i biur rachunkowych, którzy rozważają stopniowe wycofanie się z prowadzonej działalności (scenariusz sukcesji zewnętrznej)

ü  dla właścicieli/ doradców podatkowych którzy są zainteresowani pozyskaniem inwestora w celu rozwoju ich biznesu

Prowadzący podzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z dokonanymi         transakcjami sprzedaży biznesu lub jego części. Omówione zostaną kwestie określenia właściwego momentu do podjęcia takich decyzji, sposobów wyceny, etapów prowadzenia negocjacji oraz aspekty prawne i podatkowe.

 


*) szkolenie punktowane - 3 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener:

 Jacek Bajson

Doradca podatkowy. Prowadzi również firmę Plan B– advisory, która specjalizuje się w doradztwie sukcesyjnym oraz poszukiwaniem inwestorów, szczególne w branży usług księgowych i podatkowych.

Działa na rynku usług doradczych od ponad 25 lat. Większość doświadczenia zdobył podczas pracy w międzynarodowych firmach konsultingowych, odpowiadając m. in za zarządzanie zespołami podatkowymi, usług księgowych, obsługi listy płac i doradztwa kadrowego.

  

Termin i miejsce:

15.11.2019 r. godz. 12.00 – 15.00

 

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice

ul. Mickiewicza 29, Katowice

 

 


 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering

 


WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3968 

 

do dnia 11 listopada 2019 r.

 

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

50,00 PLN brutto  dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

150,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

50,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

150,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x