Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w VAT. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. PUNKTY
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 111 / 100
Koszty:  185.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
185.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
555.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-12-05
Data zakończenia: 2019-12-05
Organizotor:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program: 

1. Rejestr podatników VAT – po zmianach

 a. Zakres informacji
b. Rachunek bankowy w rejestrze – sankcje za brak dokonania płatności na wskazany w rejestrze rachunek
c. Skutki dla podatku dochodowego - KUP
d. Obowiązki podatników, obowiązki informacyjne

 2. Split Payment - nowe zasady zastosowania mechanizmu podzielonej płatności

 

a. Kiedy obowiązek, kiedy dobrowolność – wprowadzenie obligatoryjnego stosowania dla określonych transakcji (załącznik nr 15)

b. Odpowiedzialność solidarna stron transakcji

c. Obowiązki informacyjne - informacje na fakturach oraz sankcje

d. Terminy, przepisy przejściowe

e. Skutki na gruncie podatków dochodowych - KUP.

f. Zasady dysponowania środkami na rachunku VAT.

 

3. Kasy on-line:

 

a. Nowy rodzaj kas fiskalnych;

b. Grupy podatników objęte nowymi obowiązkami;

c. Sposób fiskalizacji i przesyłania danych do Reprozytorium Ministerstwa Finansów;

d. Przeglądy techniczne kas on-line;

e. Nowe rozporządzenie dot. kas fiskalnych

f. Brak NIPu na paragonie a wystawienie faktury;

g. Obowiązki ewidencyjne po stronie podatników w związku z nowymi kasami fiskalnymi;

h. Konsekwencje nowego rozporządzenia dot. kas fiskalnych

i. Nowe rozporządzenie dot. zwrotów wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej.

 

4. Zmiany VAT - pozostałe

 

a. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia;

b. Modyfikacja systemu korekt przy nieruchomościach;

c. Zmiany w przepisach dot. rejestracji podatników;

d. Wystawianie faktur do paragonów z numerem NIP nabywcy;

e. Nowa sankcja administracyjna (15%) w przypadku korekt złożonych po wszczęciu kontroli celno – skarbowej;

f. Zmiany w zwolnieniu fakultatywnym – ograniczenia przy jego stosowaniu;

g. Zmiany przy rozliczeniach z rolnikami ryczałtowymi;

h. Zniesienie deklaracji VAT i rozszerzenie pliku JPK od 2020 roku.

 

 5. ZMIANY w PIT - zwolnienie wynagrodzeń dla osób do 26-tego roku życia

a)       Zakres przedmiotowy ulgi

a.       jakiego rodzaju dochody  podlegają temu zwolnieniu

b.       jaki limit objęty zwolnieniem w roku 2019 a jaki w kolejnych latach,

b)      Obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji:

a.       zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika,

b.       naliczanie kosztów od dochodów wolnych od PIT

  c)       Koszty uzyskania przychodów podwyższenie kosztów pracowniczych, w tym:

a.       nowe wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy, wejście w życie i zakres obowiązywania regulacji,

  d)      Nowa stawka w podatku PIT (17%)

 


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.


Trener:  Sebastian Ząbczyk


 

Termin i miejsce:

05.12.2019 r. godz. 09.00 – 14.45

 

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice

ul. Mickiewicza 29, Katowice

 

 


 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe do pobrania (udostępnione w panelu mDoradca – zakładka „moje materiały’ - na 2 dni przed szkoleniem)

2. catering

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

 http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3942

do dnia 29 listopada 2019 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.


2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html


Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


Materiały dla uczestników szkolenia będą do pobrania w panelu mDoradca dwa dni robocze przed planowanym szkoleniem.


 

Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.


 

 

KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

185,00 PLN brutto  dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

555,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

185,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

555,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stronie http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJADoradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


 

Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronę http://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x