Elżbieta Bronisława Andrejew
Nr wpisu: 01763
Miejsce prowadzenia doradztwa:
ul. Małachowskiego 10; ul. Braci Mieroszewskich 42
42-500 Będzin; 41-219 Sosnowiec
Data wpisu: 1997-09-15
E-mail: elaandrejew @ op . pl