Elżbieta Bańka
Nr wpisu: 05895
Miejsce prowadzenia doradztwa:
ul. Legionów Polskich 143, 41-310
D±browa Górnicza
Data wpisu: 1998-05-11
E-mail: elzbieta @ elzbietabanka . pl