Aktualność: Walne Zgromadzenie - informacje

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

Doradcy Podatkowi


Zgodnie z Uchwałą nr 431/2021 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie ustalenia terminów Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, informujemy, że na dzień 30 listopada 2021 r. (tj. wtorek)godz. 10.00 został wyznaczony termin Walnego Zgromadzenie dla Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W tym dniu zostaną przeprowadzone wybory na delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP. Wybory zostaną przeprowadzone w formie on-line, wszystkie potrzebne informacje zostaną Państwu przesłane w późniejszym terminie.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych pracą w strukturach samorządu doradców podatkowych, którzy chcieliby kandydować na delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 r. (wtorek) o godzinie 11:00 w sali nr 501 V piętro Plac Grunwaldzki 8-10 w Katowicach.


W celach organizacyjnych uprzejmie prosimy doradców zainteresowanych udziałem w spotkaniu o potwierdzenie swojej obecności do 8 listopada 2021 r. drogą mailową na adres slaski@kidp.pl.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 1878) informuję, że spotkanie będzie organizowane w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Jednocześnie przypominamy o weryfikacji w systemie mDoradca swoich danych (w tym adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego). Adres e-mail powinien być Państwa indywidualnym adresem poczty oraz numer telefonu wskazany w mDoradcy nie może być numerem telefonu stacjonarnego bowiem konieczne jest posiadanie funkcji odbioru sms.Informujemy, iż w systemie mDoradca została dodana opcja ukrycia numeru telefonu komórkowego. Opcja ukrycia adresu mailowego na powyższej stronie była już w systemie dostępna. Z opcji ukrycia danych można skorzystać logując się do panelu mDoradca, a następnie wybierając zakładkę KONTO/PODGLĄD INFORMACJI/MODYFIKUJ DANE HASŁO. Aktualizacji należy dokonać w systemie mDoradca pod adresem:https://mdoradca.krdp.pl/W przypadku problemów z logowaniem proszę o kontakt z Biurem KIDP tel. 693 920 360.

Z poważaniem

Marzena Ćwioro

Przewodnicząca Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych


DATA PUBLIKACJI: 2021-11-08 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x