Aktualność: I Międzynarodowa Konferencja Podatkowa 22.09.2023 r. Link do udziału w Konferencji


Szanowni Państwo,

Doradcy podatkowi

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w I Międzynarodowej Konferencji podatkowej organizowanej w dniu 22 września br. w formie on-line. Konferencja jest poświęcona kierunkom rozwoju prawa podatkowego w Europie i będzie dotykać między innymi takich obszarów jak:

  • opodatkowanie nowych technologii, wyzwania opodatkowania w dobie popularyzacji i rozwoju pracy robotów i sztucznej inteligencji;
  • cyfryzacja funkcjonowania administracji podatkowych, w tym automatyzacja raportowania;
  • unifikacja europejskiego prawa podatkowego.

Konferencja punktowana - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 12/2022 KRDP z dn. 14 lutego 2022 r. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału w konferencji i warunkiem otrzymania punktów za udział w niej jest zapisanie się przez panel mDoradca na konferencję https://slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=5879

Podajemy link do oglądania konferencji https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUyMThkZTYtZjEzNC00ODk2LWE3YWQtYmFmOWE0NGRjZDk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%2255ea996e-5141-4491-ada2-0d863e457465%22%7d

Link oraz kod dostępu do spotkania w razie problemów z dołączeniem.

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze, w aplikacji mobilnej lub na urządzeniu w sali

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania:311 784 067 068
Kod dostępu:4QdQkZ

Pobierz aplikację Teams|Dołącz w Internecie

Dowiedz się więcej|Opcje spotkania


Poniżej przedstawiamy program konferencji:


I Międzynarodowa Konferencja Podatkowa

pod patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych

oraz Dziekana Wydziału Prawa i AdministracjiUniwersytetu Śląskiego w Katowicach

"Taxes of Tomorrow. Directions of tax law development in European countries”

22 września 2023 r. (on-line)

10.00 do 10.15 Uroczyste otwarcie Konferencji – Przewodniczący Zarządu Śl.O.KIDP Pan dr Mariusz Cieśla

10.15 do 10.45 Wykład Diego Conte „The taxpayer and his rights: the Stone Guests in the development of the tax law”

10.45 do 11.15 Wykład dr Michał Bernat „EU Foreign Subsidies Regulations as a Tool to Combat International Tax Competition”

11.15 do 11.45 Wykład dr Mikołaj Kondej „Implementation of Pilar II and its impact on state incentives - why EU seems to be at a disadvantage??”

11.45 do 12.00 przerwa

12.00 do 12.30 Wykład Paweł Suliga „Permanent establishment in Germany - current developments for the future”.

12.30 do 13.00 Wykład dr Mariusz Cieśla „Taxation of cryptocurrencies in Poland. DAC8 and CARF approach”

13.00 do 13.30 Wykład Anna Karczewska „The MLI and Its practical perspectives”

13.30 do 13.45 przerwa

13.45 do 14.15 Wykład dr Antoni Kolek „Taxation of robots' work or taxation of products and effects of robots' work. Between robot income tax and tax on income from intellectual property rights”.

14.15 do 14.45 Wykład dr Bartosz Kubista „Taxes and metaversum”

14.45 do 15.15 Wykład Karolina Suska „The impact of the BEPS project on counteracting tax base erosion in eu member states, taking into account the implementation of ATAD1 and ATAD2 directives".

15.15 do 15.30 Zakończenie Konferencji

Poniżej w załączeniu przekazujemy notki biograficzne wykładowców oraz program Konferencji.

Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


DATA PUBLIKACJI: 2023-09-22 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x