Aktualność: XIV edycja akcji Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

XIV edycja akcji „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym”

Szanowni Państwo!

Doradcy podatkowi, członkowie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, po raz kolejny angażują się pro publico bono w akcję udzielania porad i pomocy przy przygotowywaniu rocznych zeznań podatkowych dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Osoby zainteresowane otrzymają bezpłatną poradę z zakresu sporządzenia PIT za 2022 rok oraz możliwości skorzystania z ulg podatkowych.

Śląski Oddział KIDP już po raz czternasty organizuje akcję pomocy w rozliczeniach podatkowych pod hasłem „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym”.

Z bezpłatnej pomocy doradców podatkowych przy sporządzaniu zeznań podatkowych za rok 2022 skorzystać będą mogli podatnicy z niepełnosprawnościami, jak i osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Będą oni mogli uzyskać m.in. niezbędne informacje na temat możliwości skorzystania z odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz sposobów udokumentowania tych wydatków. W tym roku jest to szczególnie istotne gdyż rozszerzony został katalog przysługujących ulg, a możliwość ich stosowania w kilku przypadkach została doprecyzowana. Zmienione zasady dotyczą między innymi tak istotnych spraw jak możliwość odliczania kosztów naprawy i najmu sprzętu rehabilitacyjnego a także wydatków na zakup artykułów higienicznych jak pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne itp.

Udzielanie konsultacji podatkowych będzie się odbywało raz w tygodniu w czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 w okresie od 2 marca 2023 roku do 27 kwietnia 2023 roku pod numerem telefonu 513-152-218.

Akcja pomocy osobom z niepełnosprawnością Oddziału Śląskiego KIDP prowadzona będzie wraz z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Patronat nad akcją po raz kolejny objął Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Zakres pytań zadawanych przez osoby dzwoniące corocznie dotyczy m.in.:

· zakresu i sposobu obliczania kwot ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym,

· zakresu i sposobu obliczania kwot ulg przysługujących rodzinom osób niepełnosprawnych,

· definicji osób uprawnionych do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej,

· warunków, jakie należy spełnić, aby skorzystać z ulg,

· sporządzania deklaracji podatkowych,

· zakresu i sposobu obliczania kwot ulg na leki, artykuły higieniczne, sprzęt rehabilitacyjny oraz kosztów używania samochodu osobowego, a także rozliczenia wydatków na opiekę pielęgniarską nad osobą niepełnosprawną i innych ulg przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.


DATA PUBLIKACJI: 2023-02-15 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x