Aktualność: Porozumienie o współpracy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych podjął współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu oraz z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Z ramienia Śląskiego Oddziału KIDP w uroczystościach, podczas których zostały podpisane porozumienia z uczelniami wyższymi wzięła udział Pani Wanda Nowak Wiceprzewodnicząca Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP oraz Pan dr Mariusz Cieśla Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, który w dniu 7 października br. podpisał porozumienie o współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu oraz 8 października br. z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Podczas uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Pan dr Mariusz Cieśla wręczył nagrodę najlepszej studentce na Kierunku Finanse i Rachunkowość. Wspólnym celem podpisanych porozumień jest zbliżenie środowisk nauki i praktyki gospodarczej, ułatwienie uczestnikom programów edukacyjnych praktycznego doskonalenia teoretycznych umiejętności oraz rozwój zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego w Polsce. Dostrzegając potrzebę wspierania działań oświatowych zmierzających do popularyzacji wiedzy w szczególności na temat finansów publicznych, podatków, ceł i innych instytucji finansowych, kształcenia nowoczesnej kadry specjalistów z zakresu prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych oraz ich rozwoju zawodowego, wspólnie wyraziliśmy chęć podjęcia wspólnych działań, zmierzających do połączenia dogmatyki prawa podatkowego z praktyką jego stosowania, stwarzania jak najlepszych warunków dla doskonalenia zawodowego w tym zakresie oraz umacniania pozycji zawodu doradcy podatkowego.

Z poważaniem

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP


DATA PUBLIKACJI: 2021-10-11 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x