Aktualność: Uwaga! Ważne sprawy - Walne Zgomadzenie Wyborcze - Zapraszamy!!!

Szanowni Państwo

Panie i Panowie

Doradcy Podatkowi

Zgodnie z Uchwałą nr 431/2021 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 października 2021 r. w sprawie ustalenia terminów Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, informujemy, iż na dzień 30 listopada 2021 r. (tj. wtorek)  godz. 10.00 został wyznaczony termin Walnego Zgromadzenie dla Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W tym dniu zostaną przeprowadzone wybory na delegatów na VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych ze Śląskiego Oddziału KIDP.  Wybory zostaną przeprowadzone w formie on-line, wszystkie potrzebne informacje zostaną Państwu przesłane w późniejszym terminie.

Zapraszamy do licznego udziału w Zgromadzeniu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Liczymy na Państwa zaangażowanie w tak ważne wydarzenie dla naszego środowiska.

Jednocześnie przypominamy, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych przystąpiła do przygotowania spisu wyborców, który w zależności od ostatecznie przyjętych dat Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach KIDP zostanie opublikowany w pierwszych dniach października br. Mając na uwadze przyjęty przez Radę zdalny tryb organizacji Zgromadzeń, kontakt, uczestnictwo w Zgromadzeniu oraz co najważniejsze z punktu widzenia ważności każdego Zgromadzenia, potwierdzanie Państwa obecności prowadzone będzie za pomocą dwustopniowej metody weryfikacji tożsamości doradców podatkowych biorących w nim udział. Zastosowanie tej metody możliwe będzie jedynie przy użyciu adresów mailowych i numerów telefonów komórkowych, na które zostaną wysłane indywidualne dane do logowania. Tym samym aktualność tych danych w systemie mDoradca jest kluczowa dla prawidłowego przebiegu Zgromadzeń i jedynie aktualne dane doradców podatkowych w systemie mDoradca pozwolą każdemu doradcy, który będzie zainteresowany uczestnictwem, wziąć udział w Zgromadzeniu.

Mając na uwadze powyższe, prosimy Państwa o weryfikację w systemie mDoradca swoich danych (w tym adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego) – do 15 października 2021 r. Co ważne adres e-mail powinien być Państwa indywidualnym adresem poczty oraz numer telefonu wskazany w mDoradcy nie może być numerem telefonu stacjonarnego bowiem konieczne jest posiadanie funkcji odbioru sms. Informujemy, iż w systemie mDoradca została dodana opcja ukrycia numeru telefonu komórkowego. Opcja ukrycia adresu mailowego na powyższej stronie była już w systemie dostępna. Z opcji ukrycia danych można skorzystać logując się do panelu mDoradca, a następnie wybierając zakładkę KONTO/PODGLĄD INFORMACJI/MODYFIKUJ DANE HASŁO.


Aktualizacji proszę dokonać w systemie mDoradca pod adresem:
https://mdoradca.krdp.pl/ W przypadku problemów z logowaniem proszę o kontakt z Biurem KIDP tel. 693 920 360.

Z poważaniem

Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP

 

DATA PUBLIKACJI: 2021-11-29 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x