Aktualność: XII ŚLĄSKI KONKURS WIEDZY O PODATKACH

Szanowni Państwo,

W sierpniu 2019 roku Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o zorganizowaniu XII Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół średnich z woj. śląskiego. Celem konkursu jest promowanie zawodu doradcy podatkowego wśród młodzieży i zachęcenie do poszerzania wiedzy z zakresu podatków. Śląski Kurator Oświaty objął honorowym patronatem XII Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach oraz w pełni popiera inicjatywę Śląskiego Oddziału KIDP.

Konkurs składa się z III etapów. Pierwszy etap polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia (pod okiem nauczyciela – opiekuna), krótkiej pracy pisemnej na jeden z czterech wybranych tematów o charakterze podatkowym. Drugi etap (regionalny), do którego zostaną zakwalifikowani autorzy najlepszych prac, będzie się składał z części pisemnej (testu) oraz części ustnej, w której uczeń będzie odpowiadał na wylosowany zestaw trzech pytań z dziedziny prawa podatkowego. Laureaci tego etapu Konkursu, będą mieli możliwość wzięcia udziału w finale ogólnopolskim. Zwycięzcy Konkursu otrzymują cenne nagrody.

Uprzejmie informujemy, że Konkurs Wiedzy o Podatkach został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.doradcy.slask.pl/strona.php/222_xii_slaski_konkurs_wiedzy_o_podatkach.html

DATA PUBLIKACJI: 2020-01-14 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (32) 258 10 45
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Grunwaldzki 8-10 p.130
40-950 Katowice

tel. (32) 258 10 45

x
x